Historie

V rámci historie se Jeřice poprvé připomínají v roce 1379 za vlády Václava IV. V této době patřila jeřická tvrz Mrzákovi a Zdeňkovi z Jeřic. V roce 1384 byl jeřický kostel opatřen plebánem (farářem). Osada samotná musela být daleko starší. Nasvědčují tomu četné nálezy a vykopávky kamenných nástrojů, nádob a předmětů z mladší doby kamenné, doby bronzové a hradištní v širokém okolí, především pak na bývalém pohanském pohřebišti Duchoňovství. Po staré původní tvrzi dnes není ani památky. Stávala asi na místě dnešního zámku v Jeřicích. Jeřický zámek byl vystavěn ve 13. století. Dnešní podobu má z roku 1886. 

V roce 1873 zakoupil jeřický velkostatek spolu se zámkem baron Karel Gargen. Za něho v roce 1886 zámek vyhořel. Ještě téhož roku byl opraven. V roce 1887 se stal novým majitelem velkostatku a zámku továrník Josef Haney z Rokytnice. Ten jej prodal v roce 1924 Josefu Voženílkovi z Předměřic. V současné době je majitelem zámku se zámeckým parkem a přilehlou zemědělskou farmou Jaroslav Horák z Černilova, vnuk Josefa Voženílka.

Od roku 1975 se Dolní Černůtky staly součástí správního obvodu Jeřic.

Dějiny Dolních Černůtek jsou známy již ze 12. a 13. století. Zaniklá tvrz se nacházela na pozemcích, kde jsou nyní objekty s čísly popisnými 19, 20 a 21. Podle prvních záznamů od roku 1106 až do roku 1242 vládli v Dolních Černůtkách vladykové a rytíři Herynkové ze Sloupna. V průběhu dalších století se v Dolních Černůtkách vystřídala celá řada majitelů. Do roku 1848 náležela obec Dolní Černůtky k panství cerekvicko-třebovětickému.

Významní rodáci

Dr. August Josef Bělohoubek

Narodil se 2. 5. 1847 ve Velkých Jeřicích, bratr Antonína. Doktor chemie, profesor při české universitě, kde přednášel farmaceutickou chemii, analýzu a soudní chemii. Byl znalcem chemie při c.k. zemském trestním soudě v Praze. Často navštěvoval vyšší ústavy v Rakousku, Uhersku, Německu a Francii.

Antonín Bělohoubek

Narodil se 28. 4. 1845 ve Velkých Jeřicích. Český chemik, profesor českých vysokých škol technických v Praze. V roce 1894/95 byl zvolen rektorem Vysoké školy technické. V roce 1880 se přičinil o založení výzkumného ústavu pro lihovarnictví.

Vydal spisy: Pivovarnictví – několik slov o stavbě a zřizování pivovarů, Úvahy o droždí pivovarském, O tanovení hodnoty ječmene, Rukověť technické mikroskopie, O mikroskopickém a mikrotechnickém zkoumání Rukopisu královedvorského a jiné.

Ferdinad Pour

Rodák z Jeřic. Narodil se 24. února 1894 v Jeřicích a zemřel 19. ledna 1939 v Praze. Po studiích na Obchodní škole odešel do Bělehradu. Po návratu do Čech se stal žákem legendárního pěveckého pedagoga Prof. Egona Fuchse. Roku 1923 dostal angažmá v Brně, kde byl nedílnou součástí uměleckého dění. Nastudoval více než čtyřicet operních úloh. Rovněž působil jako pedagog.

V osobnosti Ferdinanda Poura můžeme spatřit jednoho z nejvýznamnějších českých barytonistů první poloviny 20. století.

Doc. Dr. Ing. Ivan Dolejší CSc.

 Narodil se v naší obci 6. prosince 1933, maturoval na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem a své vzdělání získal na Karlově univerzitě v Praze, kde absolvoval v roce 1955 a své vzdělání ještě doplnil na technice. Věnoval se hlavně problematice biochemie, ale doba socialismu mu nedovolila pracovat v oboru, takže se živil i jako řidič kamionu, výživář skotu a jiné práce. I v té době však ve své laboratoři pokračoval v onkologickém výzkumu a udržoval kontakty se světem. V roce 1968 získal stipendijní pobyt v Německu, kde mu bylo i nabídnuto místo řádného profesora. To se mu ovšem díky tehdejší vládě nepodařilo. Po listopadové revoluci byl plně rehabilitován. Zvolil si práci v ČSAV a odtud odešel v roce 1991 do důchodu a žil ve své rodné obci až do své smrti. Zemřel 30. března 1995.  Za nejvyšší ocenění životního díla považoval čestné členství v Onkologickém centru při UNESCO.