Kronika Dolní Černůtky

 

 

 

 

Zajímá Vás současnost, historie a možná i trošku "drby" z naší obce? Račte vstoupit a v klidu pročítat zápisky kronikářů, kteří se psaní kroniky věnovali vždy až do své smrti. Z výpisů, dosud pořízených, zde byl kronikářem pan František Šulc, Josef Pour,  Jaroslav Jahelka a od r. 2013 Pourová Helena.  Za zmínku stojí hlavně zápisky pana Šulce a jeho informátora "Lojzy" Hlavatého.  Rok 1966 rozepsal do dvou částí - vzpomínek na válku u Chlumu a osudy rodin v Černůtkách žijícíh a ve druhé části se věnuje historii jednotlivých obydlí a jejich majitelů. Skutečně pěkné čtení, ale jedno malé upozornění. V kronice je psáno - např "v min. století" - čtenáři pozor! minulé století je již dnes předminulé, televise = televize a jiné drobnosti tehdejší řeči.

Přinášíme Vám autenticky přepsanou KRONIKU obce Dolní Černůtky, která má 776 stran a končí rokem 1999; Válečná kronika potom dalších 56 stran.

V závěru je uveden "Stručný souhrn historických událostí", které se týkají naší obce.

P.s. -  taková malá poznámka - žádný z kronikářů nebyl a není profesor českého jazyka a pravopisu. Zároveň mu také, s přibývajícími léty, možná některé skutečnosti vyznívají jinak, než se staly nebo je nepovažuje za důležité pro zaznamenání do kroniky. A ani mu již neslouží třeba paměť tak, jako před léty, když začínal s tímto psaním. Proto omlouváme některé nedostatky tímto ovlivněné.