1939

Události politické

a jaký vliv měly na naše občany.

Nazvali-li jsem rok minulý neblahým, jak se vyjádřit co nejpřiléhavěji o r. 1939? Jsme zajistě současníky velké doby, kdy události spějí úžasným tempem vpřed. Historie zhodnotí sama, bylo-li vše, co se stalo, dobré či nikoliv. Náš prostý člověk prostě nestačí vše strávit. Nevzpamatovali jsme se ještě řádně od soudného loňského podzimu a již přichází letošní patnáctý březen. Toho dne obsazuje německá armáda celé Čechy a Moravu, na pražský hrad vstupuje sám říšský kancléř Hitler a zřízuje zde protektorát. Slovensko tvoří vlastní stát, pod ochranou říše, tím končí existence republiky Česko-Slovenské. Byly to osudové chvíle a i v naší malé obci jako by se vyšinul toho dne normální život z kolejí. Radiové přijímače nás již v časných ranních hodinách informují o postupující německé armádě. Nejsme ve stavu ani dobytek pravidelně obsloužit. Sousedé mezi sebou rokují, tvoří různé kombinace, ovšem více – méně pravděpodobné! Posloucháme rozhlas zase s utajeným dechem, jak nabádá znovu ke klidu, vyzývá obyvatelstvo, aby šlo po svém zaměstnání, děti do školy. Nikde nemá být postupováno nepřátelsky vůči německé armádě. Dlouhé kolony motorisovaných oddílů jedou plným tempem za krajně nepříznivého počasí po všech silnicích směřujících od hranic po vnitrozemí. Zde nejblíže je to silnice od Čenic přes Cerekvici a Hněvčeves, po které přijelo na 900 motorových vozidel. Sokamžitou platností je zavedena jízda v pravo. Rozhlas nařizuje ihned zastavení odvodů pro čsl. armádu a peněžní ústavy dostávají rozkaz vypláceti ze vkladů nejvýše 500 K týdně. Zákonným platidlem vedle K (koruny) RM (říšská marka) a přepočítávací kurz je 1:10 (za 1 marku 10 naších korun). Další dny přicházejí úřední vyhlášky již s textem německo – českým. Armáda československá se rozpouští: zdejší nováčkové Dušek Jar. a Ponikelský Jar., kteří narukovali 1.3. t.r. jsou po třech nedělích domů. Je nařízeno odevzdání zbraní. Pod trestem smrti je nutno odevzdati veškeré střelné zbraně i s náboji, sečné i bodné. Odevzdává se všechno i vzduchovky, však lovecké pušky jsou později vráceny. A zase do 24. srpna se znovu odevzdávají i lovecké pušky, ponechány jsou jen majitelům zbrojního pasu a loveckého lístku. Hned po příchodu německého vojska je obyvatelstvo zachváceno nakupovací horečkou. Zde ve vsi nemá sice nikdo tolik peněz nazbyt, aby kupoval nepotřebné, přesto ale na oděv a obuv se soustřeďuje hlavní zájem. Obchody jsou však plně zásobeny, takže stačí krýt spotřebu. Jen mít dost peněz, všechno se dostane! Zatím se zdatně politisuje. Fantastové důvěrně rozšiřují všelijaké zprávy a letáky. Jsou to po většině naivní, neb romantické rýmovačky; tím se asi národu nepomůže. Ještě, že venkov je k těmto sensacím až příliš uvážlivý, takže celá ta „šeptanda“ nenachází zde zvlášť sluchu. Strana národní jednoty i Národní strana práce jsou po krátkém působení rozpuštěny a tvoří se jediná politická strana „Národního souručenství“. Nábor do této strany provedl dne 23.4 starosta Martin a V. Fidranský. Občanstvo je již syto politického stranictví a rádo se zbavuje politické příslušnosti a také s jistou nedůvěrou vstupuje do nové organisace. Dne 20. dubna, ve výročí 50. narozenin vůdce a říšského kancléře byl nařízen klid, jako o státním svátku. Lidé nevěděli, mohou-li pracovat na poli, ale vyjel jeden a už následují ostatní. I jinde se pracovalo, jen u velkostatku v Cerekvici bylo volno. Poprvé zde vidíme německou vlajku s hákovým křížem a to na nádraží Třebovětice. Četné nákladní vlaky po dráze, dlouhé kolony aut na silnicích, odvážejí veškerý vojenský materiál do říše.  Teprve teď se podivujeme, co všechno naše armáda měla. Němečtí letci zatím zde pilně cvičí, a tu zase poznáváme, že jejich letouny, nejsou tak docela „plechový cirkus“, jak se nám dosud namlouvalo. Jízda vpravo se už vžívá, větší potíže činí nařízení, že vozka musí chodit po pravé straně vozu. V důsledku toho se předělávají brzdy z levé na pravou stranu vozu. Později však je mlčky trpěna brzda i na levé straně.

Památka Husova byla opět oslavena 5. července a to zapálením hranice na pískovci, kde též koncertovala hudba. Řeč nebyla žádná, protože jsou veškeré veřejné projevy zakázány. V místním hostinci sehrála pak divadelní společnost Jiráskovu Vojnarku.

Dne 1. září vypukla válka mezi Německem a Polskem, o několik dnů později vypověděla Francie a Anglie válku Německu. Se smíšenými pocity sledujeme dramatický pád Polska a počínáme věřit, že stejný osud by byl potkal i náš stát, kdyby se představitelé naší státní moci nedohodli po dobrém. Zase je nařízeno zatemnění, jenže se tentokrát provádí opravdověji, než za republiky. Okna i světlíky jsou pokryty modrým papírem, reflektory motocyklů a aut svítí jen úzkými proužky, avšak motorismus přestává být sportem, jelikož prodej benzínu je omezen. Později mizí ze silnic většina motorových vozidel vůbec, neb smí jezdit jen, kdo má zvláštní povolení. Jsou to pekaři, řezníci, mlékárny, lékaři apod. Benzin u pumpy ze 3,20 K stoupl na 4 K. Přichází nařízení označit všechny úřední budovy též německými nápisy. A tak i na domku našeho starosty Martina objevil se „Gemeindeamt“ Koncem října jsou zavedeny odběrní lístky na potraviny, tuky, maso, mýdlo. Dávky jsou postačující, jen tuků se jeví nedostatek. V listopadu jsou vydávány ob. úřadem oděvní lístky. Dražší textilie a obuv je prodávána jen na zvláštní povolení ob. úřadu. Konečně se má odváděti sádlo ze zabíjaček a to u prasete do 100 kg živé váhy 4 kg, u těžšího víc. Zde v obci však je po zabíjačkách., než toto nařízení vchází v platnost. Mlecí povolení je vydáváno samozásobitelům na konci roku a to 21 kg obilí (žita neb pšenice) na osobu na měsíc. Hospodaření mlékem je usměrněno. Některé obce dodávají mléko, zde v Černůtkách odvádíme máslo. Zatím dobrovolně se ho sejde as 17 kg týdně a jezdí si pro něj družstevní mlékárna z Hradce Králové. Platí 20 K za kg. Pod rukou prý stojí máslo 30 i více korun. S nastávající zimou projevuje se nedostatek uhlí. Každý konsument se dá zapsat u svého dodavatele do listiny zákazníků. Na měsíc prosinec je dovoleno objednat jen 8% celoroční spotřeby, v mnoha případech však uhlí vůbec nedošlo. V listopadu došlo v Praze mezi studenty vysokých škol a státní moci k výtržnostem, při kterých bylo, jak píší noviny (Lidový deník ze dne 30.11.39), 12 pachatelů zastřeleno, 1200 osob bylo dopraveno do koncentračního tábora a české vysoké školy na 3 roky uzavřeny. Veškeré školní mládeži bylo zakázáno jakékoliv shlukování a tak i naši malí školáčkové dostali příkaz choditi z Cerekvice a Hněvčevsi ojediněle! Ovšem, že caparti brzy na zákaz zapomněli, a chodí dále v houfu. Však mají také své starosti: zalepují v učebnicích celé odstavce, ba i stránky, pojednávající o představitelích býv. režimu. A tak končíme rok 1939 plni nejistoty a starosti o naši národní svébytnost. Doufáme však, že osud uchrání naše kraje od hrůz války, která se vede stále tvrději.

Počasí a úroda

Počasí v lednu i únoru  bylo velmi pěkné. Asi 3 větší mrazy stačily, aby půda zmrzla, jinak však bylo krásně. Teprve v březnu začalo opravdu vydatně sněžit i mrznout. Koncem března sice to povolilo, ale stále tak ošklivo, , že na polní práce nebylo ani pomyšlení. Teprve v dubnu se vyčasilo a půda rychle osýchá, práce na poli jde čile ku předu. 21. dubna dodal Smiřický cukrovar semeno a dva dny na to  byla skoro všecka řepa zaseta. Také čekankové semeno se vydává. I tato se hned seje. Do poutu, který je letos 30. dubna je na poli všechno hotovo. Máj začíná samým deštěm a teplem. Později se sice citelně ochladilo, ale jen, když nechodí mrazy. Okopaniny vzchází nestejně, moří je mokro a studené větry. Konečně je možno jednotit, ale žasneme, co je ponrav, které útlé rostliny ničí. S příchodem června se konečně oteplilo. Kdo si pospíšil, krásně usušil seno, bez práce. Však již 11.6. začalo pršet, skoro celý týden deště neustaly, až přišla velká voda. Všechna níže položená luka byla zaplavena, mnoho sena se pokazilo. Nastává zase pěkné počasí a pěstitelé řepy s hrůzou pozorují, jak ponravy ničí kultůry řepy a čekanky. Řepa ještě k tomu je napadena mouchou burákovou. Proti této se nedá nic dělat, za to ponravy zdatně vyhrabáváme. Žně byly normální. Pršelo sice několikrát vydatně, ale beze škody. Průměrný výnos pšenice 6,5q, žita 7q po korci. Sejou se hned strniskové směsky, které velmi dobře vzcházejí. Také strnišťáky (jetele) pěkně bují, takže pro podzimek je krmení zaručeno. Dosud toho mnoho nebylo, neb jeteliny zklamaly úplně. Otavy byly pěkné, ale zase, kdo si nepospíšil, měl louky zaplavené. To jsme již letos užili dešťů! Úroda brambor, čekanky a řepy je pěkná, ale mokro nás umoří. Tak těžko se okopaniny už dávno nedobývaly. Na poli stojí v každé tlápotě i koleji voda. Celých 14 dnů pršelo denně, pak už zima uhodila a tak se řepy z pole v pravém slova smyslu kradou. Polní cesty jsou zohavené, že s neokovanými kravami není možno vyjet. Konečně jsou sklizňové práce hotovy a je co dělat, aby bylo do zámrazu zoráno. Většinou se tak stalo, jen v málo případech orba zamrzla.

Družstevní sušárna na čekanku má letos konjunkturu. V důsledku zrušení dodávkového kontingentu a zvýšení ceny čekankových kořenů z 20 na 25 K, dodali zemědělci 17970q oproti 12000 q v letech minulých. Také poprvé vypěstoval a do naší sušárny dodal čekanku velkostatkář Voženílek z Jeřic a to z 20 korců – 2000 q. Usušeno též ve zdejší sušárně 7000q cukrovky, jako kávová náhražka.

Cukrovka. Vlivem hospodářského zařazení do velkoněmecké říše, stoupla i cukrovka v ceně. Dle nařízení musí zemědělci veškerou vypěstovanou cukrovku dodat do cukrovaru. Cena je upravena na 14,25 K a celá brzy po kampani vyplacena. Ještě vloni byl zálohový způsob výplaty.

Ceny zemědělských výrobků. Ceny obilí jsou zase stanoveny „Výsadní obilní společností“ (dříve obilní monopol) a to podle jakosti: pšenice 170, žito 140, ječmen 140, oves 120 K. Brambory žlutomasé jsem koupil za 65 K za 1q. Švesty letos nejsou. Husa od 40 do 65 K, krmená husa za 18 až 20 K za kg. Ceny jatečných prasat jsou stanoveny úředně podstatně nižší, prodávali se prý za 15, 16 až 17 K za 1 kg vypařeného. Za telata bylo docíleno až 7 K za 1 kg.  Do ceny přicházejí také koně. Dubský Al. prodal o Martinském trhu hříbě, staré 7 měs. za 4300 K. Hovězina – pěkná kráva s užitkem až za 3000 K.

Stavby:

Dušek V. č. 21 zboural starou, dřevěnou stodolu a postavil novou, s kolnou a sklepem. Ač použil hodně svého materiálu (všechen kámen, cihly a hodně dříví ze staré stodoly), stála přesto 25000 Kč.

Fr. Schoval znovuzřídil maštel, chlév, prasečníky a zvednul střechu o 2,4m nákladem 25000 K.

Jar. Tomášek nákladem 12000 K spojil chlév a prasečníky.

Do Kosmonos do ústavu choromyslných byl odvezen dne 25.2. Boh. Kleček č. 12 stár 43 let.

Vystěhoval se

J. Votočka s rodinou z Hlavatýho domku č. 36 do Hoříněvsi a z toho samého domku Karel Škvrna s rodinou do Hořic. Do Hradce Králové odešla rodina Tykalova a do Hněvčevsi rodina Rumlova. Přechodně zde bydlí J. Feigl s rodinou (železničář ze Sudet, koná službu v Hořicích) a Jos. Hlavatý v důch., kontrolor v.v., rovněž s rodinou.

Obyvatelů nám ubývá, máme jich 130.

Svatby nebyly žádné, nikdo neumřel, nikdo se nenarodil.

Koncem roku 1938 odhlásil živnost a přestal obchodovati Fr. Ponikelský č. 30. Skoro půl roku byla naše vesnice bez kupce. Pak teprve zřídila krám zdejší hostinská M. Fidranská. Přišla však do nejhoršího, neb s odběrními lístky je mnoho práce a zboží se opatřuje jen s velkými obtížemi.

Obecní hospodářství. Obecní zastupitelstvo konalo .. schůzí. Byla upravena cesta pod Habřinu nákl. 5240 K. Štět položen v šířce 2 m a délce 200 m, kamene spotřebováno 64 m3. Obecní přirážka činila165% a vynesla k dani pozemk. 5302 K. Cesta k Rašínu byla vyšutrována. Použito materiálu ze dráhy (asi 120 fur). Dráha se zde totiž upravuje na hlavní trať. Dosavadní 9-ti metrové koleje se nahrazují 15 m. Drobný šutr je zdarma odvezen a je nahrazen tvrdou žulou. Jsou též postavena návěstidla.

Hospodářská beseda pořádala spolkový ples a 2 divadla. Vykazuje koncem roku mimo strojů a jeviště 1800 K na hotovosti.

Pojišťovací odbor besedy pojistil celkem 162 ks hovězího dobytka a jeho odhadní cena činí 295 tisíc K.

** pokračování ve stati: „1939 kopie části opisu“ (z posledních 5 stran roku 1939  byly pořízeny kopie, neboť je zde použito značek, které  nemám v dnešní době již  k dispozici)