1940

V roce 1940

Byly  všechny kroniky úředně sebrány a uloženy v archivu země České v Praze. Mělo se pokračovat v zachycování všech událostí a já jsem tak činil pravidelně po celou válku ve druhém svazku kroniky.

Zde budiž jen zaznamenáno pro věčnou paměť:

Naše obec prošla německou okupací celkem dobře. Pravda, strachu jsme měli často a to z hospodářských kontrol, potom velké nepříjemnosti s pracovním úřadem. Ale obyvatelstvo drželo pohromadě a tak i přestupky, které byly trestány smrtí, jako poslech rozhlasu z Anglie neb z Ruska, dále tlačení oleje z máku, neb černé mletí a domácí porážky. Toto vše zde bylo, nikdo však nic neudal a tak vše dobře dopadlo. Byli jsme tak šťastni, že jsme na životech oběti nepřinesli a hledíme teď v třetí republice plni dobrých nadějí příštímu vývoji vstříc.

 

Šulc

kronikář

1. 2. 1946