Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 4. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:161
TÝDEN:1076
CELKEM:769477

Obsah

1948

Podle zákona o pamětních knihách a byv poučen v kurse pro kronikáře, začínám letošní zápisy dodržením jistých pravidel

Životopis kronikáře:

Narodil jsem se  6. října 1901 v Dol. Černůtkách, jako poslední dítě sedmičlenné chudé, dokářské rodiny. Chodil jsem 5 roků do trojtřídní Obecné školy v Hněvčevsi a 3 roky do Školy měšťanské v Hořicích. Rodiče vlastnili 3 ha polí s domkem a příslušenstvím a bylo rozhodnuto, abych zůstal při hospodářství. Vychodil jsem pak ještě zimní hospod. školu dvouletou v Kuklenách. V roce 1926 jsem se oženil a převzal hospodářství, ve kterém setrvávám dosud. Účastnil jsem se vždy činně veřejného i kulturního života na vsi a pracoval jsem postupně v těchto funkcích: u tělocvičné jednoty „Sokol“ jednatelem, vzdělavatelem a náčelníkem. U „Hospodářské besedy“ jednatelem, pokladníkem; u ochotnického dívadla jako herec i nápověda. U „Družstva pro rozvod elektrické energie“ předsedou, pokladníkem. V bývalém obecním zastupitelstvu členem a obec.  pokladníkem. Po roce 1945 členem M.N.V. (místního národního výboru), od r. 1946 jeho předsedou. Současně jsem předsedou M.R.K. (místní rolnické komise). Jednatelem Místního Akčního Výboru, v poslední době též předsedou, Okres. sdruž. Jedn. Svazu Českých Zemědělců v Hořicích.

Povšechný popis stavu obce k dnešnímu dni tj. 20. února 1949

Obec Dolní Černůtky je příslušná do ONV (Okr. nár. výbor) v Hořicích, KNV (Krajský nár. výbor) v Hradci Králové. Soudní okres Hořice, Berní správa byla doposud v Nové Pace, dnes již pobočka v Hořicích, kde je též Berní úřad. Velitelství S.N.B. (Sbor nár. bezpečnosti) a pošta v Cerekvici. Telefon je v obci a má kromě hovorny ještě 3 abonentní stanice. Spojení se světem  děje se železnicí, kde v současné době jezdí 8 vlaků směrem k Hradci, 8 vlaků k Hořicům. Vlaky jsou z větší části taženy lokomotivou, méně jezdí motoráků ((na naftu). Silnice vedou do Jeřic, Třebovětic, Hněvčevsi a Hor. Černůtek. Nejsou ve stavu nejhorším, ale jejich šířka 6 m již přestává vyhovovat vzhledem ke stále mohutnějící autodopravě. Však již byly zasazeny mezníky na novou šíři (o 4 m širší, ovšem kdy dojde k uskutečnění rozšíření, to se neví.

Katastrem, který měří 190 ha, 5 arů, protéká říčka Bystřice, ze které vede náhon na mlýn. Ježto soukromé podnikání je potlačováno, zdá se, že mlýn, patřící paní Bílkové, pracuje letos naposled.

Rybníků zde není, ač před dávnými léty zde jistě byly. Snad již pod „Habřinou“ (lesík mezi Dol. a Hor. Černůtkami) byl první, pak na „Blatině“, zahr. č. 11 a č.p. 15, a konečně na zahradě č. 32 (č. parc. 1), kde starší generace dodnes říká „na rybníku“.

Zahrady s ovocnými stromy jsou zde hodně přestárlé, přesto dosti dobře rodí. Převládají jablka, pak třešně, hrušky, několik ořechů a skoro žádné švestky.

Zvířena polní a lesní – zajíců bývá každoročně odstřeleno as 40 kusů, koroptví až 50, bažantů 10. Jako vzácnost objeví se v „Habřince“ také srna.

Obyvatelstvo: skládá se ze zemědělců, živnostníků a dělníků.

zemědělců           do 2 ha                     je                    7

                            od 2 do 5 ha              je                    9

                            od 5 do 10 ha            je                    9

                            přes 10 ha               jsou                  3

živnostníků je 5 a to: 1 krejčí (Jos. Pařízek), 1 mlýn ((Žofie Bílková), 1 obchod potravinářský (M. Fidranská), 1 hostinec s trafikou (Fr. Fidranský) a 1 strojní zámečník (v sušárně na čekanku Vlad. Kalvach).

Počet dělníků je 4 a to 3 zaměstnanci ČSD a jeden dělník silniční.

Počet obytných domů a popisných čísel je 39 a pořadí je toto:

 Č.p.

1 - patří dědicům po Jos. Černém, rodáku z Třebovětic. Bydlí v něm Fidranský Václav a Marie

2 – patří Fr. Pražákovi, který tam bydlí se ženou, dvěma dětmi a rodiči

3 – patří Fr. Šulcovi, t.č. kronikáři

4 – bydlí jeho vlastník Jar. Černý, řídící učitel v.v.,  s manželkou

5 – Zde Anna Hátlová se svým 90 let starým otcem

6 – patří Fr. Schovalovi, kde s manželkou Věrou a dvouměsíčním synkem a starou matkou hospodaří.

7 – Fidranský Emanuel a Anna. Je zedníkem, ale pro vleklou srdeční nemoc pracuje jen na tzv. melouchách

8 – (dřevěný barák) hospodaří Fr. Mergl s manželkou a otcem Janem Merglem. Byl legionářem v Rusku, v první světové válce.

9 – Alois Knajl, bývalý cestář, je předsedou M.A.V. a předsedou strany KSČ. Hospodaří se ženou a synem Josefem.

10 – je dřevěný barák a hospodaří v něm Jar. Hlavatý s manželkou Hanou a matkou Fr. Hlavatou. Pěstují ode dávna okurky a.j. zeleninu.

11 – Trnavský Josef a Marie a malý Pepíček. Má pár koní a pomůže s ními kde komu.

12 – Klečková Anna – vdova. Má dcerku Zdeňku a matku, hospodářství si zvelebuje lépe teď, než když měla muže

13 – chybí

14 – Dubský Al. a Milada. Mají chlapce Milana, starou matku Al. Pourovou a čeledína Jos. Ligra. Má 14 ha hospodářství, nejlépe mechanizačně vybavené; má i traktor!

15 – je hostinec, patřící Jar. Černému říd. uč. v.v. Nájemcem je Fidranský Fr.  a Marie.

16 – je dřevěný domek Jana Rumlera a Anežky. Mají ve svém zaopatření vnuka Stanislava Tolara. Jan Rumler je železničář ve zdejší stanici.

17 – je rovněž dřevěný domek a obývají ho manželé Marksovi s dcerou Libuší, Josef Marks je silniční dělník

18 – patří manželům Václavu a Marii Hlavatým, ale není obydlen. Dotyční bydlí v č.

19 -  které jim rovněž patří

20 – je zde největší usedlost, je to 16,3 ha zemědělské půdy a patří Václavu Langrovi a Růženě. Děti 3 a jedna služebná, M. Pavlištová. V. Langr je členem rady M.N.V.

21 – hospodaří Dušek Václav a Anna. Mají dva chlapce a matku Fr. Duškovou. Je předsedou místní organisace J.S.Č.Z. a nejspravedlivějším funkcionářem při rozpisování kontingentů.

22 – obývají Javůrek František a Marie spolu s dvěma chlapci a rodiči. Je místopředsedou MNV

23 – bydlí Vinšálková Marie, vdova, se synem Vlastimilem. Tento je vyučená automechanik, ale je v poslední době tajemníkem SČM (tj. |Svaz České Mládeže) na Hořicku.

24 – má Josef Ponikelský (malíř) vdovec. Má u sebe družku života Fr. Krebsovou ze Žiželevsi.

25 – patří Václavu Fidranskému, ale bydlí v něm J. Pařízek, krejčí, invalidní důchodce.

26 – bydlí Fr. Válková – vdova

27 – Patří Fr. Fidranskému – hostinskému, ale bydlí v něm jeho sestra Emilie Fidranská..

28 – je dřevěný domek, ale velmi pěkně opravený a hospodaří v něm Stan. Martin s manželkou. Byl dlouholetým starostou.

29 – je obecní domek, pastouška. Je sice z cihel, ale značně zchátralý a našel v něm letos útulek Jaroslav Kleček, starý mládenec a dělník na dráze..

30 – hospodaří Fr. Ponikelský manželkou, chlapcem a rodiči. F. Ponikelský je zasloužilý tím, že zabíjí prasata a dělá velmi dobré jitrnice

31 – Josef Fidranský a Anna a dva dospívající synové. Vyučený tesař, zavádí vodovody i elektriku, opraví mlátičku i motocykl. Má vlastní automobil a je teď předsedou v Sušárně, kde provádí pronikavé změny.

32 – je mlýn, patřící vdově Žofii Bílkové, tamtéž provdána dcera Jaroslava se svým mužem Jos. Pourem a synkem. Je tam též stárek B. Remeš, ale churaví a už nemele.

33 – je chalupa Al. Hlavatýho a Marie. Mají 2 chlapce a rodiče, kteří ale bydlí ve svém vejměničním domku č.

34 –

35 – hospodaří Jaroslav a Marie Tomáškovi

36 – je novostavba družstevního skladíště

37 – je výhybkářův domek na dráze a bydlí v něm Fr. Kropáček se ženou a dvěma dcerami a dvěma syny.

38 – je družstevní sušárna na čekanku a bydlí tam Vlad. Kalvach, strojní zámečník s manželkou a dcerkou

39 – vlastní Emilie Kejzlarová, svobodná, 67 let stará, pobírá důchod ze sociálního pojištění

Poměry sociální u všech těchto vyjmenovaných obývatel jsou dobré. Zemědělci mají stále zaručený dobrý odbyt svých výrobků, dělníci i živnostníci netrpí nezaměstnaností a výdělky mají dobré. Jen ten nedostatek zboží nemá být. Koncem roku uvádí se některé druhy zboží na trh volně, ale za zvýšené ceny. Kupující rundají, ale nakonec rádi kupují.

Poměry zdravotní. Stát se všemožně stará o zdraví národa. Mládež je povinně očkována proti neštovicím, záškrtu, ba i proti tuberkulose. Tím jsou infekční choroby tlumeny, ale nelze říci, že by obyvatelstvo bylo stoprocentně zdrávo. Nejvíce se zde vyskytuje revmatismus a choroby srdeční.

Svatby:         Oženil se Oldřich Fidranský č. 7 s Mil. Bendlovou z Bříství u Poličan

                        Fr. Schoval, č. 6  s Věrou Vrabcovou z Rašína

                        Mir. Fidranský č. 1 s Růž. Dubskou z Hněvčevsi

                        Jar. Hlavatý č. 10 s Hanou Hnátkovou z Březovic

                        Vdala se Vlasta Schovalová č. 6 s Jaroslavem Pourem z Jeřic

Narození: Trnavský Josef v č. 11 dne

                 Pour Zbyněk v č. 32 dne

Úmrtí: Na Štědrý den zemřel Václav Vinšálek z č. 23. Byl to poctivý dělník a dobrý soused, žel, že již ve 44 roce svého věku musil odejít. Jeho spolupracovníci z Hořické továrny ČKD uctili jeho památku sbírkou, kterou v obnose 3300 Kčs odevzdali zdejšímu MNV na kulturní účely obce. Peněz bude použito k podpoře místní ochotnické jednoty, jako trvalá památka na zesnulého, neboť dívadlo bylo jeho největší láskou.

Budovatelské úsilí v obci: Nepodařilo se uskutečnit projekt velkého skupinového vodovodu pro obce Dolní  a Horní Černůtky a Hněvčeves, ale myšlenka zde opuštěna nebyla. 13 účastníků využívajíc vydatného pramene „Na Blatině“ (na louce pí Klečkové č. parc. 138/5), dává se již v zimě do práce. Pramen je zachycen na parc. č. 138/5, převeden potrubím do betonové studánky na parc. č. 138/4, odtud dvoucoulovým železným potrubím do betonové šachtice na parc. č. 138/3. Zde je umístěn trkač, který tlačí vodu coulovým železným potrubím do vodojemu na pozemku parc. č. 147. Odtud  sklo-betonovým potrubím a samospádem je voda rozvedena do jednotlivých usedlostí. Jejich jména a pořadí je toto:

Al. Knajfl č. 9, Fr. Melgr č. 8, Fidranský V. č. 25,  Trnavský Jos. č. 11,  Hlavatý Jar. č. 10, Ponikelský Jos. č. 24, Dubský Al. č. 14 ,    Marx Jos. č. 17 , Vinšálek V. č. 23, Fidranský J. č. 31, Šulc Fr. č. 3,  Hlavatý Al. č. 33, Bílková Žofie č. 32. Náklad, kromě vnitřních instalací činil 136.000 Kčs a odpracováno bylo zdarma   ……. hodin. Vedoucím byl J. Fidranský č. 31. Stavby: Alois Hlavatý č. 33 postavil nový chlév, nákladem as 85.000 Kčs. Družstevní skladiště = filiálka Hospodářského družstva v Hořicích, přes všecky potíže, které se v cestu stavěly, začalo se budovat a do konce roku bylo pod střechou. Zbývá ještě dokončit vnitřní vybavení, zřídit vozovku a vlečku dráhy. Přesto je styk s rolníky již navázán. Správec, p. Šimon přijímá a vydává zboží zatím v sousedním družstevním podniku – sušárně na čekanku. Vykoupeno bylo

14,5   vagonu         přenice

5,5                             žita

61 q                           ovsa

30 q                           máku

5 q                             ostatních olejnin

bramborů                22                   vagonů

zelí                             2

cibule                                    2

petržel                      1

seno                          5

sláma                        4

Prodáno bylo:        2 vagony                  vápence

                                   4 vagony                  vápna

                                   1 vagon                    dřeva

Mimo toho bylo zemědělcům vydáno nějaké osivo, sáď bramborová a krmiva. Doufáme, že v tomto roce bude skladiště dobudováno, aby tak mohlo úspěšně sloužit zemědělcům východního Hořicka. A že jsme si ho uhájili v katastru našem, těší nás dvojnásob.

Výsadba ořechů: Správa okresních silnic omezníkovala silnice na novou patřičnou šíři. Dostali jsme za úkol osázet úsek z Dol. do Hor. Černůttek ořešáky. A tak došlo na podzim k výsadbě 150 kusů ořešáků, čímž vznikla první vzorná alej na náležitou šíři silnice.

Příděl půdy od Státního statku v Cerekvici

Zákonem o nové pozemkové reformě ze dne 22. III. 1948 (vydaném po únorovém vítězství) a přičiněním Komunistické strany Československa, okresním vedením, dosáhli jsme toho, aby min. zemědělství dostalo souhlas k odparcelování pole „Na padesátkách“ a louku „Na Rolanci“ Pro zdejší zákonné uchazeče bylo přiděleno 6 ha polí i luk. Pole bylo vyměněno se zemědělci z Třebovětic na „Libouši“, louka byla naměřena od silnice z kraje na „Rolanci“.

  1. Javůrek František č. 22
  2. Knajlf  Al. č. 9
  3. Fidranský J. č. 31
  4. Šulc Fr. č. 3
  5. Fidranský Em. č. 7
  6. Fidranský V. č. 1
  7. Pražák Fr. č. 2
  8. Martin St. č. 28
  9. Marks Jos. č.. 17

louky 48 arů, role 67 arů - dohromady 115 a

43                 55                                   98 a

31                59                                    90 a

42                45                                    87 a

30                50                                    80 a

20                34                                    54 a

-                    33                                    33 a

-                     28                                    28 a

20                 -                                        20 a

 

 

 

 

Zapojení na inseminační stanici v Jeřicích.

Funkce obecního býka, jako uznaného plemeníka v obci skončila. Je tomu právě dvacet let, kdy se začal provádět zákon o plemenitbě hospod. zvířectva. Donutil i naši obec k držení obec. býka.. Máme dosud v živé paměti, kolik nepříjemností pro nás, tehdejší funkcionáře, provádění zákona přinášelo. Rolníci zde kritizovali, placení se uhýbali a umístění býka se bránili. Letošním podzimem jsme zapojeni na stanici umělého osemeňování v Jeřicích. Pak se ukáže, který způsob je lepší.

Traktor „ZETOR“ 25HP

Al. Dubský č. 14, ve snaze co nejlépe zmechanizovat polní práci opatřil si „Zetor“ 25HP a nový valník na gumách o nosnosti 5 tun. A protože jako jednotlivec by ho nedostal, koupil ho prostřednictvím elektr. družstva zde. Okolnosti však nasvědčují tomu, že bude musit traktor předat Státní traktorové stanici.

Poměry hospodářské:

Rok 1948 byl, pokud se počasí týče, příznivý. Ozimy sice po loňském špatném vzcházení zůstaly obřidlé, takže slámy je velmi málo, zrno ale o to lepší a víc. Okopaniny dobré, zvláště cukrovka. Dodáno jí bylo na zdejší rampu:

 

Dolní Černůtky                   3677 q

Rašín                                     2984 q

Třebovětice                         3838 q

Cerekvice                             3396 q

Hněvčeves                           1128 q

Celkem                                 15016 q

V chovu prasat byli jsme postiženi značnými ztrátami. Vyskytla se zde obrna, jako jedna z infekcí, kterým dosud neumíme čelit. Padlo jí za oběť 19 větších i menších prasat. Je to z celkového počtu 95 kusů celých 20%.

Ovoce bylo letos nebývalé množství a tak čisté, jak už dávno nebylo.

Čekanka se také zvedla, bylo jí dodáno do místní sušárny:

Dolní Černůtky

1310 q

Horní Černůtky

1128

Hněvčeves

869

Cerekvice

834

Třebovětice

1302

Jeřice

111

Rašín

1803

Chloumek

1476

Votuz

522

Boháňka

214

Skála

752

 

8321 q

           

Kampaň v sušárně trvala 45 dnů a zaměstnáno bylo 17 lidí. Na mzdách bylo vyplaceno 120.000,--  Kčs. Spotřebováno bylo koksu 2500 q. Provedeno další zmechanizování a to doprava suchého zboží od lysek na podlahy výfukem.

Přehled o předepsaných a splněných dodávkách nejlépe dokáže výkonnost našich rolníků:

 

předpis

dodávka

%

cena

jednotlivě

Celkem Kčs

Pšenice

700 q

742

106

400

283960

Žito

360

Ječnem

39 q

39

100

370

14400

Brambory

760 q

762

100

100

76200

Olejniny

 

6,6 q

 

 

6600

Zelí

 

295 q

 

120

35400

Cukrovka

 

3677 q

 

60

220620

Čekanka

 

1310 q

 

120

157200

Skot

12735 kg

14300 kg

112

14, 18, 20

228800

Prasata

5251 kg

6000 kg

114

28, 33

180000

Mléko

 

66000 l

 

4,50 ; 5,50

330000

Vejce

22270 ks

22920 ks

103

2,50

55000

Celkem Kčs

1.588.160

 

Spotřeba elektřiny stále stoupá. Její cena byla také zvýšena. Bylo celkem zaplaceno Východočeským elektrárnám 89321 Kčs.

Poměry politické.

Rok 1948 byl po této stránce velmi rušný a došlo k základním politickým změnám. Únorové události odrazily se v životě i naší malé obce. Byl, jako všude i zde vytvořen akční výbor národní fronty, jehož členy se stali: Al. Knajfl jako předseda, Šulc Fr. jednatel, dále Pražák Fr., Javůrek Fr. a Rumler Jan, jako  členové výboru. Je to vlastně nadřazený orgán MNV i ostatních korporací, které prověřuje a jejich činnost sleduje. V dubnu byl prováděn nábor do KSČ. Je založena místní organisace s 11 členy a jejím předsedou se stává opět ten, již 70 let starý Alois Knajfl, nebojácně se hlásí ke všem myšlenkám pokroku. Většina obyvatelů vidí toto nerada a nevstupuje do této politické organisace. Vidí v komunismu svého nepřítele, který ohrožuje jejich soukromé vlastnictví. Je z toho rozladění. Začíná se opět poslouchat rozhlas západníků., který posiluje nespokojence v myšlence, že je na nich pácháno násilí. Řady politiků i hodnostářů vojenských z řad reakce prchá na západ. Je mezi nimi i Fr. Voženílek, majitel Velkostatku Jeřice. Tím jeho majetek je zkonfiskován.

Tragická smrt min. zahr. věcí Jana Masaryka, pak odstoupení dr. Beneše z úřadu presidenta republiky, konečně jeho pohřeb je příčinou mnoha ostrých debat a polemik mezi stoupenci obou táborů. Odráží se to i mezi funkcionáři lidové správy tím, že komise nepracují,  jak by měly. Padla i hněvivá slova „ať si to komunisté dělají sami“. MNV byl, jako ostatně všude, reorganizován a to to tak, že na místo odvolaného člena Al. Dubského nastoupil Ponikelský Fr. č. 30. Jinak většina našich sousedů jsou dobří a poctiví pracovníci, plnící dobře svoje občanské povinnosti.

Volby do nár. shromáždění byly provedeny dne 28. května. Voličů bylo 82. Volič obdržel 1 lístek se jmény kandidátů národní fronty (čtyř politických stran) a 1 právě takový lístek prázdný. Vložením do volební urny jednoho lístku buď hlasoval pro politiku nár. fronty nebo (bílým) proti. Výsledky zde byly tyto:

Jednotných kandidátek bylo odevzdáno 45, bílých lístků 13, prázdných obálek 5 a do 17 volebních obálek byl vložen obrázek presidenta rep. dr. Beneše. To prý na důkaz, že volič není proti republice, ale není také pro uvedené kandidáty, nýbrž chce jít za svým presidentem. V celostátním měřítku vyzněly volby ve prospěch strany komunistické. Tato se snaží novinami, filmem, rozhlasem i školením, převésti myšlení obyvatelstva novým směrem a to na cestu k socialismu. Jak brzy a do jaké míry se to podaří, ukáže budoucnost.

Celostátních podniků a to „Slovanské zemědělské výstavy“ a „Všesokolského sletu“ se zúčastnilo z obce jen několik jedinců.

Odsun Němců byl dokončen. Odešel čeledín z č. 6, z č. 10 a z č. 35 Němka Helena Hübnerová.

Družstevní večírek s hostinou a tancem byl uspořádán z radosti nad dokončeným vodovodem a započatou stavbou hospodář. skladiště.

23.11. uspořádána oslava narozenin přes. Klem. Gottwalda, při kteréžto příležitosti byl jmenován čestným občanem obce.

 

Šulc Fr.