Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:76
TÝDEN:76
CELKEM:781519

Obsah

1950

Poměry hospodářské   

Počasí a úroda: rok 1950 je převážně suchý; spodní prameny zapadají, v okolí mají nouzi o vodu. Teprve v pozdním podzimu nastalo deštivé počasí, které půdní vlhkost vyrovnalo jen částečně.

Zima byla normální, sněhu málo, ani nebylo zapotřebí prohazovat silnice.

Se setím jarních pšenic a ječmenů se začalo teprve 25 – 30. března, ale dobré počastí a částečná pomoc STS zapříčinila, že bylo během měsíce dubna vše řádně zaseto..

Těžší úkol byl provésti včas jednocení okopanin. 5LP uložil nám totiž zvýšit plochu cukrovky ze 14 ha na 17, ha; čekanky je nezmenšena (6 ha)), k tomu ještě 2 ha zeleniny, ale vše dobře dopadlo.

Začínáme kolektivně myslit i pracovat a tak byly utvořeny skupiny (na dobrovolném podkladě) a jejich práce šla čile ku předu. Tolik porozumění ukázaly ženy, že u rol. Tomáška, který pracuje většinou sám a není v žádné skupině, sešly se nakonec všechny (a bylo jich 19), aby mu okopaniny vyjednotily.

Úroda obilí by byla bývala lepší, nebýt jarního krupobití. Žito bylo nejvíce postížené a mnozí rolníci musili si o žních zrní obstarat u známých, aby mohli svůj předepsaný úkol splnit. Ještě, že je chléb již volně ke koupi, že není třeba samozásobitelské dávky.

Sena i otavy se usušily pěkně, ale je jich proti roku minulému méně. Rovněž slámy je málo.

Práce podzimní dík tomu, že se začaly brzy, skončily dobře. Brambory hodně utrpěly požerky ponrav, čekanka byla obstojná, cukrovka znamenitá. Zelí utrpělo suchem, nevyrostlo, za to mrkev se vydařila.

Dne 26.V. postíhlo náš kraj velké krupobití. Začalo u Lhoty pod Libčany, přes Nechanice, Stračov, Černůtky, Žiželeves a skončilo u Jaroměře. Všude natropilo mnoho škod. Dolní Černůtky byly jednou z 10 obcí okresu Hořického, které byly citelně poškozeny. I když ostatní kultůry se později sebraly, tak na žitech, některých pšenicích a třešních, byly způsobeny veliké ztráty.

Výkupní místa ((H.D.) a plánovací orgány připisují zemědělské výrobě velký význam a důležitost.. Je to zřejmo z tohoto: Újezdní tajemník zjišťoval průběh žní a dodávek ob den; dále důvěrník pro výrobu a výkup, člen SNB a důvěrník H.D. každý týden; v posledních dnech žňových k ním ještě přibyl sám předseda ONV, dále zástupce KNV a jednou dokonce referent Ministerstva výživy. Heslo bylo: do 20/8 bezpodmínečně splnit úkol na 100%. Stalo se a okres Hořice vyhrál v celokrajové soutěži I. cenu. Je to ukázka politické síly, ale rolníci to chápou jinak a odsuzují to, neboť mnozí musili mlátit i pozdě večer a v neděli. O tom, jak se zde v roce 1950 hospodařilo podává podrobné výsledky tento přehled:

 

Oseto ha

Předpisq

Dodávka q

%

Cena Kčs

Tržba Kčs

Pšenice

30,5

558

568

102

400

227200

Žito

14

190

190

100

360

68400

Ječměn

12

63

63

100

380

23600

Oves

13

20

20

100

360

7200

Bramb. ranné

2

124

124

100

120

14800

Bramb.pozdní

13

413

413

101

100

41300

Cukrovka

17,5

5178

5200

115

60

312000

Čekanka

6

1180

1402

100

120

168000

Olejniny

2,5

20

20

100

10

2000

Skot

 

10570

10527

100

18

189400

Prasata

 

7840

7840

100

30

234000

Mléko

 

111290

111970

100

4,80

534000

Vejce

 

21460

21500

100

2,50

53000

Husy,kachny

 

197 kg

200

100

40

8000

Seno

 

14

14

100

115

1600

Sláma

 

23

23

100

60

1300

Ovoce tvrdé

odhadem

20000

 

1.905.800

 

Poměry politické

Mezinárodní situace se přiostřuje a t. zv. válka studená přechází v Korei ve válku krvavou. Vyvstává nebezpečí III. světové války mezi státy kapitalistickými a zeměmi lidových demokracií.

Zatím, co v lidové demokracii snaží se mírovými závazky, socialistickým soutěžením a zlepšovacími návrhy, vytvářeti více výrobků a lepší kvality, čímž chtějí zajistit obyvatelstvu lepší životní úroveň a odvrátit válku, státy kapitalistické stupňují válečnou psychosu, mocně zbrojí a hrozí světu atomovou nebo vodíkovou bombou.

Jestliže v zemích kapitalismu rostou řady nezaměstnaných, u nás je pracovních sil stálý nedostatek. Těžký strojírenský průmysl volá mládež i ženy, ba vyzývá i zemědělce, aby v době zimního klidu šli brigádničit do Škodovky. Kromě toho je třeba pracovníků ve stavebnictví i jinde.

Politickým školením procházejí funkcionáři i zaměstnanci všech důležitých organizací a složek, aby si osvojili základy nového, pokrokového učení, tj. učení Marxe a Lenina. Podle tohoto učení mají pak přetvářeti lidskou společnost ve společnost novou – socialistickou. Venkov ve svém konservativismu přijímá jen zvolna nové formy, spíše považuje tuto dobu za provisorium, ze kterého se má přejíti zase do těch dob, jak bývaly.

A tak vládní usnesení, směřující k rychlejšímu přechodu vesnice k socialismu, jsou mnohým zemědělcům nesympatické.

Je to v prvé řadě:

plánování jarních prací. Pracně sestavený plán místními funkcionáři, který měl již úplně vyřadit krávy z tahu, zůstal jen na papíře; ježto ho většina rolníků odmítla.

Pak přišel výkup mechanizačních prostředků.

Byl vykoupen Okresním národním výborem pro Státní traktorovou stanici: traktor „Zetor 25“  i s valníkem a pluhem od Al. Dubského, samovazač od Dubského, Langra, Trnavského, Schovala a Hlavatého č. 10.  Dále 7 výfukových řezaček a to od Schovala, Hlavatého č. 10, Trnavského, Dubského, Langra, Duška a Hlavatého č. 33, bylo rovněž vykoupeno, avšak ponecháno v obci u dosavadních majitelů.

Plán žňových prací byl již živější, ježto kolem dvou samovazů, které zde zatím S.T.S. ponechala, utvořily se patřičně skupinky. Ostatní utvořili třetí skupinu a použili služeb STS z Hořic.

Plán podzimních prací byl vypracován a dodržen hlavně v JZD, kterých je na Hořicku 9. Zde v obci nebyl ani vypracován, ježto stále ještě převládá individuelní plánování i práce. STS na podzim nemohla dobře splnit úkol, a tak nebýt kravských potahů, nebyly by polní práce včas skončeny.

zajišťuje veškerou výrobu a výkup zeměděl. produktů. Jedním z nejtěžších problémů byl rozpis mléka. Vždyť ze 78 tisíc litrů předepsaných na rok 1949, stoupl úkol na 111290 litrů, kromě zvýšených úkolů v celé živočišné i rostlinné výrobě. Rozpis byl proveden třídně, to znamená, že čím je zemědělec větší, tím má také předepsány vyšší hektarové výnosy a větší užitkovost svého dobytka; z toho zase vyplývají větší dodávkové úkoly, splnitelné pro něho jen s krajním vypětím sil. Menšímu zemědělci zbyde (hlavně v živočišné výrobě), část produktů, které pak může na volném trhu – za vyšší ceny – odprodat.

Taj je uskutečňován socialismu v praksi, ježto drobný zemědělec se začíná životní úrovní vyrovnávat zemědělci většímu. Z nich však jen málokterý chápe správně tyto revoluční změny; většina stojí politicky v pasivitě. Někteří se dokonce neopanují a veřejně hanobí představitele režimu anebo sabotují hospodářský život a jsou pak dosti citelně trestáni. Pro podobný delikt byl zde potrestán Al. Dubský 3 měs. vězení. Během léta jsou také těmto rolníkům odčerpány poslední námezdní síly. Tak byl Jos. Ligr, kočí u Al. Dubského převeden do Škodovky a služební od V. Langra, Marie Pavlištová (psychopat)byla rovněž nucena odejít do své obce.

Poměry v lidosprávě

Rekonstrukce MNV. Aby poslední článek státní moci v obci – místní národní výbory – mohly ještě účinněji spojovat v sobě státní výkonnou moc s vůlí lidu, byla provedena rekonstrukce MNV. Z dosavadních 9 členů je dnešní MNV složen z 15 členů. Jsou zde zastoupeny politické strany, masové organisace, ženy i mládež.. Složení je ideální, skutečnost však je taková, že kdo pracovat nechce, najde si vždycky výmluvu; ženy nám dokonce účast na schůzích odmítly. Složení nového MNV je toto:

5 členů rady  M.N.V.

Šulc František

Za KSČ

předseda

Pour Josef

--„--

Místopředseda,zeměd.ref.

Fidranský Josef

indiferent

Ref. fin.

Martin Stanislav

KSČ

Ref. osvět.zdrav a sociál.

Knajfl Alois

KSČ

Ref. hodpodář. technický

 

Dušek Václav

Indif.

Za masovou organisaci JSČZ

 

Langr Václav

Indif.

 

Javůrek František

Indif.

 

Rumler Jan

KSČ

 

 

Marks Josef

KSČ

 

 

Hlavatý Alois

Čsl.str.social.

 

 

Pražáková Marta

Indif.

Za odbor žen při JSČZ

 

Fidranská Milada

Indif.

 

Hlavatý Miroslav

Indif.

Za masovou organisaci ČSM

 

Langr Vladimír

Indif.

Zaprotokolovaných schůzí bylo 8 plenárních a 9x rada MN. Kromě toho se konají schůze občanstva vždy ve středu, na kterých se má projednávat program dle kalendářního plánu, vždy na čtvrt roku napřed vypracovaného. Finančně je obec zajištěna rozpočtem, který je součástí rozpočtu státního. Proto mohl býti také opraven obecní domek č.p. 29 a zřízena v něm družstevní prádelna. Členek – družstevnic je 13 a všechny si pochvalují.

Statistika v obci nám udává k 31/12 tato čísla.

Obývatel máme celkem 110

            z toho mužů do 15 let - 12, od 15 do 45 – 57

                          žen do 15 let – 5, od 15 do 48 – 53

7 chovatelů koní má tažných 14, všech 18.

26 chovatelů hov. dobytka, tažných krav 52, všech 87.

26 chovatelů hovězího dobytka ,má celkem 180 kusů.

26 chovatelů vepřového má celkem 85 kusů.

dále 3 ovce a 23 koz.

dále slepic a kohoutů 534, hus a houserů 43, kromě toho nějaké kachny, krůty a králíci.

Dnem 1. října byl převzat zdejší hostinec Ústředním konsumem c Hradci Králové; jeho celoroční prodej je tento:

Tabákové výrobky

 

kusů

á Kčs

Celkem Kčs

cigarety

Partyzánky

141300

1

141300

Lípa

4000

1,3

5200

Slávia

4300

1,5

6450

Menfis

100

2,5

250

Dukla

500

2

1000

Detva

500

0,7

350

150700

154550,--

doutníky

Viržinky

160

10

1600

Krátké

460

4

1840

Amas

10

3

30

Kuba

180

6

1080

Portorica

310

4

1240

Operas

95

88

760

Holandské

20

15

300

1235

6850,---

Dýmkový a lůlkový tabák

3385,--

celkem

164.785,--

 

Pivo, limonády, víno a likery

Kčs

Pivo

11995 litrů

993249

Limonády

781 lahví

2343

Sodovky

691 lahví

1382

Víno

47 litrů

7145

lihoviny

220 litrů

76991

celkem

181.110,--

 

Cukrovky bylo převzato ve zdejší stanici pro cukrovar ve Smiřicích celkem hrubé váhy 29.337 q. Dle obcí:

Boháňka                              2427 q

Skála                                     2640 q

Cerekvice                             5200 q

Dol. Černůtky                     5450 q

Hněvčeves                           1903 q

Rašín                                     5354 q

Třebovětice                         6361 q

Družstevní sušárna na čekanku posloužila letos dobře nejen zemědělcům, ale i ČSSS ((Čsl. státní statky). Přes léto byly použity její skladovací plochy státními statky pro uskladnění 450 q krmného ječmene, dovezeného ze sovětského svazu pro výkrmny prasat.  Pak těsně před kampaní bylo zde usušeno 5200 q syrové Slovenské kukuřice, rovněž pro ČSSS. Čekanky syrové bylo vykoupeno celkem 10756 q.

Cerekvice

1098

 

Třebnouševes

60

Dol. Černůtky

1402

Březovice

640

Boháňka

267

Chloumek

935

Skála

647

Doubrava

361

Třebovětice

1264

Jeřice

104

Hněvčeves

996

Rašín

1714

Horní Černůtky

844

Votuz

430

 

Dodatečně se zde usušilo ještě 40 q bramborů. Zaměstnáno bylo 9 lidí a jejich mzda činila 86802 Kčs.

Kukuřice se sušila 12 dnů

čekanka                    22 dnů

brambory                2 dny

Že i čekanka je cenným vývozním zbožím, dokazuje skutečnost, že 400 q jí bylo odesláno až do Jižní Afriky – do Kapského města.

Hospodářské družstvo Hořice filiálka v Dolních Černůtkách je pro nás velkou výhodou. Jen bychom ji rádi viděli po všech stránkách dohotovenou, jde to však pomalu. Její obrat ve zboží byl tento:

Vykoupeno bylo    obilí                           67 vagonů

                                   olejnin                      4,23 vagonu

                                   zelí a zeleniny         25 vagonů

                                   ovoce                                    6 vagonů

Prodáno bylo                     osiv                            1498 q

                                               sadby bramb.         23030 q

                                               otrubů                      23.00.00q

                                               pokrutin                   264 q

                                               hnojivo cca 23 vagonů

Národní sčítání se provádělo velmi pečlivě na jaře, do konce roku však výsledky neznáme.

Zemřel dne 22/VI. Jan Kalvach, dlouholetý strojník zdejší sušárny.

Narodil se dne 16.11.  v Hr. Král. Luděk Pour

Oženil se Vlastík Trnavský s Miluší Klečkovou z Hněvčevsi

Odvodů se zúčastnili: Zdeněk Černý – odveden

                                         Šulc František - neodveden 

 

Poměry kulturní

V lednu a únoru konány celkem 4 osvětové besedy a to 2 zdravotnické, 1 o výrobě rostlinné a 1 chovatelská. Později bylo zde několikráte mluveno o nové zemědělské politice, o hospod. technické úpravě půdy, o JZD a jejich typech atd. Dne 9.11. zde dokonce přednášel poslanec čsl. str. soc. Ant. Vlasák na théma: Mé dojmy z cest po SSSR a aktuální otázky zemědělské.

Dne 19.IV. bylo zde na zájezdu kino Min. zemědělství a hráno bylo: „Vzbouření na vsi“

Dne 16.V. sehrála mládež z Dol. a Hor. Černůtek veselohru od J. Štolby „Na letním bytě“.

Oslav 1. máje zúčastnilo se M.S. JSČZ vypravením alegorického vozu do průvodu do Hořic. I když zatím málo zemědělců chápe význam tohoto velkého svátku pracujících, přece je zde patrný pokrok: takřka všechny domy byly letos ozdobeny státní vlajkou a několik jednotlivců se dokonce zúčastnilo manifestační oslavy v Hořicích.

MS. JSČZ se i jinak projevuje a aktivně se zapojuje do všech akcí. Má dobrou členskou základnu i funkcionáře. Přebralo zodpovědnost za správné zasetí i sklízeň na pozemcích, na kterých zatím nikdo nechce nebo nemůže hospodařit. Zato zase je plně využito výhod, poskytovaných OV JSČZ. Tak do rekreačních středisek byli vysláni: 1 muž a 3 ženy do Prahy. Dále se zúčastnilo 5 členů autobusového zájezdu do vzorných JZD, na vzorný st. statek (Ploskovice) a do Hřenska.

Taneční zábavy se vždy vydařily a byl to „Hasičský ples“, pouťová, dožínková a posvícenská taneční zábava.

Druhý rok 5LP byl zde skončen úspěšně.  Takřka ve všech oborech zeměděl. výroby bylo dosaženo více než 100%.

Zvláště menší zemědělci měli možnost předati v živočišné produkci a za slušné ceny. Projevilo se to nejlépe u vajec, mléka a prasat dodaných na volný trh. Např. za vepře o živé váze 220 kg bylo utrženo 18.000 Kčs.

Volný trh ve městě je bohatě zásoben jak potravinami a lahůdkami, tak i textilem a přepychovou obuví.

Naši lidé jsou ale stále dost šetrní a na volný trh jsou koupit jen v krajním případě. Obléknutí však jsou dobře, rovněž jídelní lístek si zlepšili. Např. 28 chovatelů prasat provedlo 38 domácích porážek, kromě drůbeže a králíků. Dále 23 pěstitelů cukrovky a čekanky obdrželo celkem 10 q cukru. Je to slušné nadlepšení a hospodyňky se nechávají vidět: žádné doderky peří se neobejdou bez dortů, řezů nebo kremrolí.

I jinak se snažíme zlepšit co se kde dá. Fungují zde dvě elektrické ledničky, 13 elektrických sporáků, 5 elektrických ohřívačů vody, 3 sporáky plynové, 1 plynový ohřívač vody a 11 koupelen.

Horší je to s materiálem stavebním. Veřejné stavby, zařazené do 5LP, spotřebují plně připadající na ně material a soukromý sektor je vyřazen úplně. Cement, cihly, železo a dřevo se vůbec nepřiděluje, není možno nic opravovat.

Stáje jsou dobytkem přeplněny, ježto odběr dobytka i telat je plánovitě zdržován. Rolníci to nesou těžce a kritizují to jako velkou nehospodárnost. Jatečně zralý dobytek na váze už nepřibírá, krmnou základnu (již tak dost chudou) užírá a pak se hubne.

V důsledku zvětšeného osevu okopanin a zeleniny je zase málo slámy a tak zemědělci hledí s obavou do budoucna.

Představitelé veřejné správy snaží se přesvědčit rolníky, že jedině přechod k socialistické velkovýrobě může odstranit tyto potíže a připravit všem pracujícím opravdu šťastný život.

 

Zapsal

 

Šulc Frant.  

 

 

Javůrek         Martin           Černý