Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 4. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:153
TÝDEN:1068
CELKEM:769469

Obsah

1951

Hospodářské poměry

Počasí a úroda. Letošní leden i únor byl bez sněhu, poměrně teplo. Teprve v březnu mrzne a padá sníh. Jarní práce provedeny v dubnu a s použitím Státní traktorové stanice, celkem lehce. Jednocení a okopávky řepy s čekankou, podařilo se dobře zdolat, přesto že máme proti roku minulému zase větší výměru o to u cukrovky o 2,5 ha a u čekanky o 2 ha. Sena jsme sklídili za pěkného počasí a bylo ho dost. Počasí o žních bylo vrtkavé. Spadlo několik prudkých lijáků, ale půda stále suchá vše hned pohltila.. Zde opět STS hrála důležitou úlohu. Koňské vazače byly totiž odebrány z obce, takže všichni rolníci byli odkázáni na traktor. Pšenice uzrála najednou a při dosavádní rozdrobenosti naších parcel, nemohl traktor být všude. Byla tu a tam nějaká zlost a výtka, jak pohodlněji se dříve žně odbývaly, když bylo v obci 5 koňských samovazů. No ale obilí sypalo slušně. Hned se mlátilo a odevzdávalo. Ti, kteří to opravdu nemohli stíhnout, byli nuceni obilí si vypůjčit a odevzdat, jen aby obec, jako celek měla v srpnu dodáno. I toto bylo odsuzováno, ale úkol byl splněn a to je hlavní. Sklizeň okopanin byla provedena za pěkného počasí a úroda řepy byla dobrá. Brambory i čekanka byly slabší. Při sklizni cukrovky se zde letos poprvé ve větší míře užívaly různé patenty. Nejlépe se zatím osvědčily srpy nebo stoličky s odsekávačem. Proti dosavádnímu způsobu kleštění kudlou, je to značné ulehčení. Setí ozimů bylo pro velké sucho provedeno opožděně, ale vzešlo dobře. Ještě do Vánoc bylo pak pěkné a teplé počasí.

Jaké byly úkoly, jak byly splněny a kolik jsme utržili je vidno z tohoto přehledu:

 

Oseto ha

Předpis q

Dodáno q

%

Á Kčs

Utrženo

Pšenice

27

478

 

 

 

 

Žito

6

60

 

 

 

 

Ječmen

17

180

 

 

 

 

Oves

9

5

 

 

 

 

Cukrovka

20

5930

5800

 

 

 

Čekanka

8

1530

 

 

 

 

Brambory r.

2

167

 

 

 

 

Brambory o.

10

155

 

 

 

 

Řepka olej.

2

26

 

 

 

 

mák

0,5

3,28

 

 

 

 

Mrkev

1

200

 

 

 

 

Zelí

1

367

 

 

 

 

Seno

 

9,50

 

 

 

 

Sláma

 

22

 

 

 

 

Drůbež

 

1,98

 

 

 

 

Hovězí

144,04

144,04

 

 

 

 

Vepřové

86,97

86,97

 

 

 

 

Mléko

144000

144000

 

 

 

 

Vejce

25000

25000

 

 

 

 

Drůbež krákavá

 

1,98

 

 

 

 

Cukrovka byla letos posílána do Bašnic a bylo jí 34482 q. Čekanky bylo usušeno v místní sušárně 1600 q.

Rok 1951 byl třetím rokem 5LP rozvoje a cesty našeho státu k socialismu

Tento třetí rok uložil jak průmyslu, tak také zemědělství značný úkol. Zde v obci byl sice těžce, ale přece splněn. Kromě jednoho rolníka, který nedodal 6000 l mléka, byly všechny ostatní zeměděl. produkty dodány. Nelze říci, že by se všem zvedlo všechno, ale sousedskou výpomocí a náhradním plněním, bylo dosaženo výsledku. V potravinářství, v textilu i drobném zboží spotřebním se opět situace podstatně zlepšila. Bylo sice nutno dáti chléb a mouku na lístky, ale příděly jsou po většině postačující. Na přilepšenou jsou pak na volném trhu všecky delikatesy od sýrů přes uzeniny až k nejjemnějšímu pečivu. Rovněž tak látky jsou na volném trhu v pěkných kvalitách a vzorech. Kupní síla zde je a tak v předvánočním trhu docilovaly distribuční podniky pohádkových tržeb. Také fronty kupujících se ve městech objevily, ale né na chléb nebo brambory, ale na čokoládové bonbony, pomeranče nebo bůrské oříšky. Mezi šuškaly proskočily pověsti, že peníze nebudou platit. Nastala nakupovací horečka a svedení neuvědomělí občané kupovali věci, které ani nepotřebovali. Bylo to způsobeno záměrně, nepřáteli našeho státu, v domění, že se jím podaří naše hospodářství rozvrátit. Selhalo jím, ježto náš trh snesl tento útok, ba vyšel z něho vítězně: zboží je stále více a v lepší kvalitě.

Budovatelské úsilí v naší obci dosáhlo slušných výsledků. Opravili jsme obecní cesty lomovou drtí objednanou v Liticích n.Orl. Celkem 970 q tohoto materialu bylo odvezeno STS z nádraží na cesty a vyžádalo si to zhruba 12000 Kčs nákladu. Pak jsme vybudovali sběrnu mléka. Částečně materiálem nám pomohla družstevní mlékárna v Hořicích. Pozemek darovala pí Bílková č. 32 a tak již od žní nám sběrna slouží k všeobecné spokojenosti. U obecní váhy bylo nutno vyměnit most a tak dobrou spolupráci s některými našimi rolníky bylo toto dosaženo.

Poměry kulturní

Jevíště máme, ale divadlo se nehraje. Mládeže je málo a o ochotnické dívadlo nemá zájem.

Oslavy: Oslavy 1. máje v Hořicích se letos zúčastnilo as 15 osob; vlajková výzdoba byla letos takřka stoprocentní.

            Oslava památky M.J.Husa byla opět konána 5. července na pískovci. Tentokrát to bylo slavnostnější než kdy jindy. Účinkovala hudba kap. Vrabce z Jeřic, svazačka z Cerekvice zazpívala ruskou píseň a žena z Hněvčevsi recitovala Nedbalovu „Píseň míru“. Hlavní referát přednesl jako obvykle učitel Novák.

            Taneční zábavy byly 4 a to: masopustní úterek, pouť, posvícení a Silvestr. Z nich nejlépe se vydařil masopůstní outerek. Byl uspořádán maškarní průvod s medvědem, medvědářem, policajtem, cikánkami atd. a to nejen po vsi, ale i v okolních vesnicích. Tohoto podniku zúčastnili jsme se převážně my, ženáči ať nám bylo 30 nebo 50 let. Večer byl zde opravdový maškarní ples. Plno masek a pěkných a plno diváků a všichni byli spokojeni.

V neděli, dne 22.IV. manifestovali veřejně i občané naší obce za mír. Sokolem Hněvčeveským byl organizován pochod míru, který se ubíral též přes naši obec a skončil na pískovci u Husova památníku, kde byl projev. Ač byli naši občané včas vyzváni, přece nepodpořili tuto akci. Zato ale byla toho dne odpracována budovatelská mírová směna. Výsledkem jejím byla úprava terenu u ob. domku, kde ženy mají pěknou prádelnu.

Osvětové besedy

Po loňských zkušenostech uspořádali jsme i letos cyklus osvětových besed. Bylo jich celkem 6 a vystřídali se zde referenti nejrůznějších oborů. Největšímu zájmu se těšila přednáška zdravotníka, obvodního lékaře Dr. Koříska. Dvě přednášky ze zemědělské vědy a prakse přednesli profesoři rol. školy v Hořicích. Nechyběly ani referáty z oboru přírodních věd (o atomové energii a a o možnostech života na jiných planetách). O předhistorických vykopávkách v našem okolí pověděl nám pěkně náš občan pan Černý, řídící v.v. Mírové besedy se zde zúčastnil jako referent dokonce farář církve římsko katolické p. Maceček z Hněvčevsi.

Ku konci roku byly zde uspořádány JSČZ ještě dvě besedy s filmem. Kromě těchto besed bylo zde velmi pěkně uctěno 28. výročí úmrtí V.I. Lenina. Autobusem přijela kulturní brigáda z gimnasia Zd. Nejedlého z Hořic. Předvedla pásmo zpěvů a tanců. Pak následovat referát tajemníka Okr. sekret. SČSP (Svaz čsl. sovět. přátelství) z Hořic. Škoda, že někteří občané, hlavně občanky mají o tyto věci tak málo zájmu a málo naše podniky podporují návštěvou.

Veřejná knihovna, je spravována Františkem Javůrkem (ve skutečnosti jeho synem Mirkem) a vykazuje tyto výsledky: Knihovna čítá celkem 672 svazků, čtenářů 21. Ač máme bohatý výběr pokrokové literatury, naši čtenáři vyhledávají převážně lehké romány. Je zde v obci též Gottwaldova knihovna, z té však čerpají většinou příslušníci strany ač byla doporučena všem.

Poměry lidopisné

Dne  25. 11. narodila se v hořické nemocnici Danuška Trnavská č. 11

Oženil se dne 13. 10. Fr. Šulc č. 3, techn. úředník s Emilií Vaníčkovou z Hořic.

Vdala se dne 22. 12. Libuše Marxová z č. 17, švadlena, s Otakarem Fofem, drogistou z Tůně.

Zemřel dne 9. 11. v nemocnici v Opočně Jan Rumler z č. 16, železničář v.v.

Zemřel též Fr. Ponikelský z č. 30, výměnkář a to dne 7. 6.

Dne 23. 12. převzala Marie Vinšálková, vdova z č. 23 z obce Levína, okr. Litoměřice z dětského útulku šestileté dítě – Drahomíru Jeníčkovou, dceru Václ. Jeníčka, dělníka v Jablonci n.N. Narodila se 6. 7. 1945 v Praze.

K odvodu se dostavili tři branci: Zdeněk Fidranský odveden (1. října narukoval), dále Josef Fidranský a Vladimír Langr, zatím neodvedeni.

 

Družstevní sušárna na čekanku zase dobře posloužila veřejnosti. Československé státní statky usušily zde 53 vagonů kukuřice a 25 vagonů bramborů. Sušení čekanky trvalo 38 dní, pořezáno bylo 16000 q čekankových kořenů, z čehož bylo vyrobeno 4200 q sušiny. Kromě toho, šrotovna, která je každý týden jednou v provozu, dělá dobrou službu zemědělcům okolních vesnic.

Správa obce

Je vedena radou MNV. Plenum zvláště svoláváno není, ježto stále ještě konáme každý týden veřejnou schůzi v hostinci, kde řešíme problémy veřejně. Všech 15 členů plena MNV bychom nedostali dohromady, ježto dvě ženy a 2 svazáci by určitě chyběli. V domě č. 18 byla zřízena úřadovna MNV. Nábytek, kromě stolu, byl nám propůjčen z Voženilkova majetku. Stůl a dvě židle obstarali jsme za pomoci ONV v „Novém bytě“ v Hořicích. Místnost tuto zatím používáme jako zasedačku, ježto já, coby předseda MNV pohodlněji úřaduji doma. Nadřízené úřady to sice rády nevidí, měl by i u nás být již zaveden referentský systém. Každý referent má svoji komisi a samostatně by měla řešit problémy. Ale protože místní funkcionáři jsou každý současně členem několika komisí, nemělo by tolik schůzování smyslu.

Rozpočet výdajů byl         79300 Kčs    skutečnost   91896 Kčs

            příjmů                       37000 Kčs                           21833 Kčs

Schodek 70063 Kčs je vyrovnán státní pokladnou.

Statistika v obci:

Počet obyvatel k 31. 12.    = 110

Přistěhoval se dne 20. 11 Milan Hynek t.č. vojín i s manželkou a dvěma dcerami do č. 36.

Do školy národní v Hněvčevsi dochází 3 chlapci a 1 děvče

Do školy střední v Cerekvici dochází 1 chlapec a 1 děvče

Do školy rolnické odborné v Hořicích 1 chlapec a 1 děvče

 

Do školy VHŠ (Vyšší hospodář. škola) 1 chlapec

Soupis dobytka k 31. 12. 1951:

koně a hříbata 14, používaných k tahu 12

Hovězí dobytek – 179, z toho krav 91 (pouze dojnic 38, tažných 50, na žír 3)

Prasata úhrnem 105, z toho prasnic 11

Ovce 3, kozy 23, slepic 536, husy 30, kachny 6.

Na MNV i na další složky v obci dozírá MAV – Místní akční výbor. Úmrtím Jana Rumlera bylo nutno akční výbor zreorganizovat, což se stalo. Byl doplněn a jeho členové jsou: Knajf Alois, předseda; Šulc František, jednatel; dále Martin Stanislav, Pražák František, Javůrek Frant., Dušek V. a Hlavatý Al. Tento orgán zabývá se hlavně aktivizováním složek nár. fronty tj. JSČZ, ,Hasičská jednota, ČSM, OZŽ (odbor zeměd. žen) aj. a dbá o politickou čistotu funkcionářských sborů.

Poměry politické

Rok 1951 byl zasvěcen velkému boji za mír. Prostí lidé celého světa nepřejí si války, přesto však kapitalističtí zbrojaři v bezmezné chamtivosti po větších ziscích, štvou dále národy do války. Již 1,5 roku vedou v Koreji tuhý zápas s lidovou armádou a čínskými dobrovolníky a dosud marně. Celá řada dalších koloniálních národů vede národně – osvobozenecký boj proti velmocným utlačovatelům. A to nejen v Asii, ale v poslední době též i v Africe. Evropa se dělí na země Maršalova plánu a na země lidových demokracií, které dále vedou mezi sebou „studenou“ hospodářskou  válku. V touze oprostit se úplně ze závislosti na kapitalistických státech, budují lidové demokracie úžasné hospodářsko - technické stavby. Velkolepé stavby komunismu v SSSR, mohutné kombináty v Polsku, Maďarsku a Bulharsku, náš Ostravský Dombas a Slovenské HUKO, to vše dokazuje velkou tvůrčí sílu pracujícího lidu. Bez buržoazních fabrikantů a jejich necitelných ředitelů klade si lid pevné základy šťastné – socialistické budoucnosti.

S tímto nebývalým růstem průmyslové výroby, měla by jít podobným tempem výroba zemědělská. Pracující člověk ve městě i na vesnici má dnes daleko větší potřebu než míval. A tu, třebaže značně stoupla produkce zeleniny, ovoce, masa a zvláště mléka, přece to nestačí a jsme nuceni dovážet. Proto orgány veřejné správy přesvědčují stále naše zemědělce, aby po vzoru sovětských kolchozním přešli na kolektivní, socialistickou velkovýrobu, založením JZD. Na Hořickém okrese jsou již Jednotná zemědělská družstva v těchto obcích: Boháňka – Skála, Miletín, Ostroměř, Chroustov, Mlázovice, Lhota Šárovcova, Hořice, Vojice, Chomutice, Sukorady, Suchá, Stračov, Dobrá Voda, Doubrava, Mžany. V dalších obcích jsou ustaveny přípravné výbory. Samozřejmé počáteční potíže se vyskytují všude a odpůrci těchto nových forem ještě je zveličují a roštují. Nedivme se proto, že jsme se my v obci nemohli ještě s tímto problémem ani vážně zabývat. Většina zemědělců má strach z obtíží společného hospodaření. A přece, jiného východiska není. Stále stoupající potřeba vynucuje si vyšších dodávek a při trvalém ubývání pracovních sil, nebude možná dále starými metodami pracovat. Zatím se učíme společně myslet i pracovat na půdě, na které nemůže už majitel hospodařit. Bylo toho 1 ha, teď už budou 3 ha a musím ku cti našich občanů zaznamenat, že všecky práce s tím spojené rukou společnou vykonali. 33 osob bylo účastno při sklizni mrkve a při dobré náladě.

Potíže zemědělců soukromě hospodařících

Potíže jsou a veliké. Letos např. byl nákup selat omezen, protože se musil přednostně zásobit socialistický sektor. Od Vánoc až do června chodili zemědělci do Hospodář. družstva pro selata marně. Nic neplatilo, že to byla prasata na plnění letošního úkolu nebo na domácí porážku.

Další potíž je s jadrnými krmivy. Závistivě přihlížíme, jak státní výkrmny skoro každý týden odváží vagony kukuřice, ječmene a jiných krmiv, kdežto my krmíme jen z vlastních, žalostně skromných zásob.

S odebíráním telat je rovněž potíž. Nabídneme je družstvu, ale to se řídí krajským plánem o zástavu a tak jen o štěstí mluví ten, kdo ihned může tele odvézt.

Není dostatek věder (plechových), dále pařáků jak obyčejných, tak také elektrických. Potíž je s ráfy na kola, se šrouby apod.

Víme konečně, kde to vězí: Výroba tohoto zboží je plánována a zase jen plánované stavby nebo zařízení jsou přednostně zásobeny a na nás se zase málo dostane.

Nedostatek elektřiny nám na podzim zavinil mnoho nepříjemností. Přijde se potmě z pole a tma všude. Ještě hůře na tom byla sušárna na čekanku. Oheň zhasl, zboží se neusušilo, takže se kampaň zbytečně protahovala. Ale elektrárny se pilně budují, věříme, že i proudu bude dost.

Přichází do užívání plyn.

Již ve čtyřech domácnostech se vaří i peče plynem. Jezdí si zatím pro bomby (plynové) do Kuklen, ale připravuje se rozdělovací stanice i v Hořicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádný zápis

Dnes ve čtvrtek 9. března 1953 sešli se občané naší obce, aby se zúčastnili smůteční tryzny za presidenta rep.

Klementa Gottwalda

Zemřel první president lidově-demokratického státu, první president dělnického původu. Jeho odchodu želí nejen všichni pokrokoví lidé, ale i političtí indiferenti se sklání před majestátem smrti.

Tryzna se koná v místním hostinci. U obrazu zemřelého, dekorovaného stranickým, státním a sovětským znakem, střídají se v čestné stráži představitelé MO KSČ, MNV a HJ (Hasičské jednoty). Jsou to: Knajfl Al., Martin St., Šulc Fr., Hlavatý Al., Pražák Fr. a Javůrek Fr.

Občané podepisují kondolenční archy, místní tajemník Jos. Vondrouš učiní projev, načež se všichni zúčastníme hromadného poslechu rozhlasu o závěrečném rozloučení s národem na Václavském náměstí v Praze.

Na stálou paměť podepisují přítomní tento zápis.

V Dolních Černůtkách 19.III.1953

………………………………

……………………………..

Celkem 61 duší, z toho 54 dospělých a 6 školáků