Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 4. 2024

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:77
TÝDEN:1517
CELKEM:771053

Obsah

1954

Počasí a úroda

Letošní leden a zvláště únor oplýval krutými mrazy.  Sněhu bylo poměrně málo a proto napáchala zima mnoho škod. Nejen, že nám zamrzaly vodovody, ale zmrzlo mnoho krmné řepy a bramborů v krechtech JZD. Také ozimy utrpěly vymrzáním, řepka byla zničena úplně a musila býti nahrazena lničkou. Jaro bylo příznivé, léto dost vlhké, takže jařiny i okopaniny bujně vyrostly. Také pícniny daly slušné hektarové výnosy. Podzim se vyznačoval počasím deštivým. Pro ilustraci uvádím, že pro mokro nebyli jsme sto sklidit směsky na zrno – došlo k tomu až, když se začala vyorávat čekanka. Rovněž semínko (jetelové i vojtěšku) jsme sklízeli až při dobývání řepy – a bylo celkem špatné. Hektarový výnos žita byl 20,5 q, ozimé pšenice ještě slabší. Nahradily to „jarky“, ale hlavně ječmen. Ten dal 26,5 q, ba i oves dal krásný výnos. Úroda brambor byla dobrá, sklizeň však nebyla provedena dost pečlivě. Pro nedostatek času a prac. sil nestačilo se ani přeorat a brambory znovu sebrat a tak zaregistrovaný výnos u JZD byl 170 q. Cukrovka byla mimořádně zdařilá. Přes velké těžkosti se sklizní (mokro, málo brigád, mrazy), ještě vyplynul výnos 450 q po hektaru. To ose také projevilo v nadbytku krmení: čerstvým chrástem se krmilo až do Vánoc, krmné řepy a řízků bylo tolik, že mnozí (ti nejdrobnější) odmítali svůj nárok. Také sena bylo nadbytek. Na státní dodávku jsme 14 q předali a kolik metráků ho shnilo! Dobře živené krávy dávaly dostatek mléka, úkoly snadno se plnily, zvláště, když vláda snížila povinné dodávky. Za předané mléko dostáváme zase otruby či pokrutiny, které opět tvoří více mléka. Mám statisticky zjištěno toto:

Na předepsaných 87510 l mléka bylo dodáno 142109 l = 162%

Na penězích utržili dodavatelé mléka 204000 Kčs. Rovněž produkce vajec (dvoje ceny) přinesla našim rolníkům velký finanční užítek. Vyprodukováno bylo 53367 ks vajec a tržba činila 50000 Kčs.

Jednotné zemědělské družstvo získalo ve svém vývoji řadu dobrých i špatných zkušeností, které jsou dobrou školou v dalším růstu. Nadbytek reservní půdy (40 ha zemědělské) skládající se z pozemků Dubského, Tomáška, pachtů a ploch přiměřených hospodářsko – technickou úpravou, byl na jedné straně velkým přínosem, ježto byl bez dodávek živoč. výroby. Na straně druhé to byl balast, protože chyběly pracovní síly. Nejvíce se to projevilo při sklizni okopanin. Dostali jsme sice několikrát početnou brigádu z některého závodu, ale to nikam nestačilo. Sklizeň cukrovky jsme chtěli provést kombajnem, avšak pro trvalé mokro to nebylo možné. Vydatnou pomocí byla stálá brigáda 6 žen z Hořic, které denně jezdily pracovat. Zahanbily i mnohé naše družstevnice, protože bývaly na poli první – i za nepohody. Druhým pomocníkem byla STS se svojí mechanizací. Pásové traktory nadělaly mnoho výborné práce jak v orbě, tak i v přípravě pro setí. Naši družstevníci též poprvé použili sklizňového kombajnu na obilí, třebaže plevy zůstaly na poli a i na slámě byla ztráta, přece to úžasně zjednodušilo a zkrátilo žně. I slámu nám STS svými specielními sběrači na poli svázala. Ovšem, vedoucí funkcionáři musí s STS neustále tvrdě bojovat o každý stroj, které pořád nemohou krýt stále stoupající potřebu. Stoupající potřeba umělých hnojiv je pro JZD kryta slušně – i jejich rozmetání se už děje strojově.

Náklady na rostlinnou výrobu byly tyto:

Osivo

21346 Kčs

20%

STS

35244

32

Umělá hnojiva

30000

26

Brigády

15000

13

 Pojist.,elek. aj.

11226

9

 

112.816 Kčs

100%

Tržby za rostlinné výrobky činily 330.000,-- Kčs.

Po odečtení funkcionářských odměn bylo na pracovní jednotky rozděleno …..

Přes tyto znamenité výsledky hospodářské, byla situace politická hrozně neuspokojivá. Naši rolníci, jak mají vřelý vztah k půdě vlastní, tak ho ztrácí k půdě družstevní. Dopřávali sluchu našeptávačům ze sousedních obcí, kteří radili k rozchodu družstva. Jako „“perličku“ uvádím: na moji výzvu (jako předsedy MNV) o nahlášení prasat k jatečním účelům bylo uměle, kostrbatým písmen hlášeno: nabízím prase, ať se rozejde JZD. (stalo se 10. II. 1954). Není divu, že někteří zemědělci byli tímto vším ovlivněni, lekli se, že by v družstvu rodinu neuživili a již v březnu a dubnu podali odhlášku z JZD. Byli to: Knajfl Al. č. 9, Schoval č. 6, Ponikelský č. 30 a Hlavatý Al. č. 33. Byli vyděleni, avšak až při podzimním setí se definitivně oddělili. A protože na „svém“ budou s docela jiným zájmem a pílí pracovat, mohla by se vyvolat docela zdravá soutěž v pracovní morálce.

Činnost MNV

Národní výbory všech stupňů byly přeorganizovány volbami. Dne 16. V. odvolilo 88 voličů a byli zvoleni do MNV: Šulc č. 3, Fidranský č. 31, Pour č. 32, Pražák č. 2, Langr č. 20, Klečková č. 12, Hlavatý č. 10, Trnavský č. 11 a Martin č. 28. Do ONV pro obec Dolní Černůtky a Hněvčeves Šulc Fr. č. 3. Do KNV za naše obce s. Drahovzal. Předsedou MNV je nadále Šulc Fr.. Přestala funkce dosazeného tajemníka, na jeho místo má nastoupit volený funkcionář. Mělo to být zlepšení, zatím se to neukazuje – ani u nás v obci!

Akce M – byla vyměněna obecní váha, stará už nevyhovovala, získali jsme větší a škálovou – od Kávovin ze Sušárny

Kultůra – krajské oblastní divadlo vyšlo zemědělcům vstříc – pořádá pro ně představení i s dovozem autobusy. I pro nás začal v listopadu dojíždět a přihlásilo se 16 osob, které pravidelně čtrnáctidenně dívadlo navštěvují.

Veřejná knihovna byla opět obohacena o některá díla. Vedením byl pověřen V. Paulus č. 26, železničář. Půjčuje v zimním období každé úterý, čtenářů je však málo, as 8.

Husova oslava se letos poprve nekonala. Bylo opravdu přes léto tolik práce, že nebylo možno oslavu zorganizovat.

Poměry lidopisné:

Oženil se letos o žních 31. července Zdeněk Fidranský s Vlastou Věrou Ambrožovou; on konstrukter, ona učitelka v Praze

Narodil se     dne 9.3 . Miloš Pour č. 32 v Hradci Králové

                        dne  9.4. Jar. Hlavatý č. 10 v Hradci Králové

                        dne 3.6. Ivana Fofová č. 17 v Hradci Králové

Nezemřel letos nikdo, ale zhoršil se podstatně zdravotní stav mnoha lidí, což zase mělo nepříznivý vliv na plnění úkolů. Občané nám stárnou, stávají se invalidními důchodci. V 36 obydlených domech máme 22 důchodců. V poslední době je to Mergl Fr. č. 8 a Hátlová Anna č. 5, která se musila pro nemoc vzdát hospodaření.

Odvody branců se konají teď jinou formou. Povolanci jsou nejdříve přešetřováni kádrově, pak lékařsky a pak jsou povoláváni dle potřeby. Za naši obec byl u prohlídky V. Langr č. 20 a Mir. Javůrek č, 22, který ještě letos byl povolán k presenční službě.

VŽ – výbor žen. Má být ustaven v každé obci, aby spolu s MNV pomáhal zajišťovat úkoly v rozvoji národohospodářském, politickém i kulturním. Myšlenka celkem dobrá, avšak na našich vesnicích zatím neuskutečnitelná. Dochází tedy k utvoření VŽ jen formálně, administrativně, bez dalších důsledků. Naše ženy jsou stále ještě přímo zavaleny manuelní prací (a když jí někdy nemají, dovedou si ji vynalézt!), takže jim na nic jiného nezbývá čas! Za předsedkyni VŽ byla zde ustanoveny Bož. Paulusová č. 26, jako další členky: Hlavatá H. č. 10, Klečková A. č. 12, Šulcová M. č. 3, Rumlerová A. č. 16, Martinová J. č. 28.

Posvícenská taneční zábava mohla býti po několikaleté přestávce zase jednou pořádána. Výkupní závod nám letos už nenasypal do sálu obilí a tak se tančilo.

Dalším příznakem normálních poměrů je to, že se nevypíná elektřina! Ne, že by se proudem šetřilo – jeho spotřeba stoupá stále, ale bylo už uvedeno do provozu několik velkých elektráren a celá řada malých, které byly za éry Rud. Slánského úplně sabotážně zastaveny. Nemalou zásluhu o dostatek el. proudu mají naši pracující na závodech, zavedením nočních směn. Pravda – zdravotní stav dělnictva tím trpí a je to od nich velká oběť, nicméně věříme, že dobudováním velkých hydroelektráren bude i toto odstraněno.

Źivotní úroveň občanstva stále stoupá. Uplynul 1 rok od provedení měnové reformy, kdy mnozí občané tvrdili, že jsou žebráky a skutečnost je opačná. Dobře si zde lidé žijí, dobře se oblékají i obouvají. Razí se sice falešné heslo, že je nejlépe vše projíst, abychom nemohli víckrát o peníze už přijít, ale ti rozumější (a je jich většina) dále hospodaří dobře s penězi, aby měli na užitečné! Obchodní domy jsou dostatečně zásobovány nejrůznějším spotřebním zbožím a na Vánoce dosáhl státní obchod tržeb jako nikdy! Pravda, front u prodejen masa a másla jsme se ještě nezbavili, ale ne že by naše zemědělství docela tak málo vyrábělo, ale úžasně stoupla spotřeba.

Události politické

Počátkem roku byla svolána do Berlína konference ministrů zahraničních věcí čtyř velmocí, aby vyřešením otázky Německa a Rakouska zamezila dalšímu horečnému zbrojení nebo alespoň toto zmenšila. Po čtyřiadvacetidenním zápolení a za napjaté pozornosti světové veřejnosti, se konference končí, aniž by svůj úkol splnila. Naopak do západního Německa dále docházejí z Ameriky nejmodernější zbraně, bývalí váleční zločinci z řad průmyslových magnátů i vojenských hodnostářů Hitlerova režimu ujímají se vysokých funkcí a nejen Německá demokratická republika, ale i ostatní země lidových demokracií jsou špiony a diversanty neustále zneklidňovány. Jsou zde shazovány letáky. Jednou jsou adresovány „všem členům československé lidové oposice““, jindy je to celá serie (č. 17, 18, 19 se zde našlo nejvíce) a má název „Svobodná Evropa“. Několikrát sem zanesl vítr též letáky v německé řeči, určené pro NDR. Jen několik málo lidí se zde nechá těmito akcemi ovlivňovat a čeká na nějaký zásah. Většina občanů je pro klidný mírový vývoj a odsuzuje všechno krveprolití, které v současné době probíhá ve Francouzské kolonii Indočíně. I tam chtějí domorodci národní i politickou svobodu. Celkem musíme hodnotit mezinárodní situaci jako vážnou a upevnit světový mír dá ještě mnoho starostí!

 

Pražák F.                                                                                        Šulc Fr.

Dušek V.

J. Trnavský