Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 4. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:158
TÝDEN:1073
CELKEM:769474

Obsah

1958

Počasí a úroda

Počasí v roce 1958 bylo k zemědělským pracím nepříznivé a projevilo se také v úrodě nepříznivě. Zima sice nebyla nijak krutá, 10 až 13°C mrazy – a né trvale, ale za to dlouhá. Po celý březen je stále sníh na poli, teprve 4. dubna se otepluje a to zase několik dnů vydatně prši. 10. 4. zase napadlo sněhu, na polní práce nelze zatím pomyslit. Pak sníh sešel, půda začíná osýchat a 16. dubna sejeme první plodinu – jarní pšenici – v lese „na těžké“. Hned zase přichází déšť a sníh. Teprve měsíc květen přichází s pravým májovým počasím, jenže – není doseto; půda je stále víc mokrá, než suchá. Cukrovku dosíváme 26. května, sázíme teprve brambory a poslední zbytky bramborů dosazujeme teprve 13. června.

Dne 7. června začínáme na Rolanci sekat louku. Tráva je sice mladá, ale pěkná, vysoký tlak vzduchu předvídá pěkné počasí, takže nám seno krásně uschlo a v 14 dnech bylo uklízeno. Blatina a na Rasovce se seklo až po 22. červnu a tu přišly trvalé deště, takže seno se úplně znehodnotilo. Okolní obce, kde nešli do luk včas, měly veliké ztráty. Vody spadlo tolik, že na mnoha místech jsou zátopy (Liberecko, na Labi aj.) 3. a 4. července jsou zde louky cele pod vodou a seno ČSSS plave pryč. U splavu se prorval břeh mezi náhonem a řekou a to na třech místech.

Žně se táhly celý měsíc srpen a nedopadly dobře. Obilí bylo polehlé, mlátilo se většinou vlhké. Teprve oves a jarní pšenice (která jediná dala slušný výnos) sklízely se opravdu suché. Výnosy zklamaly. Pšenice (většinou zadina) dala 20,8 q/ha, ječmen 26 q, oves 11,5/ha. Jediné žito se povedlo a dalo 29,5 q/ha.

Otavy se sklidily dobře a včas, takže dohromady s první sečí daly téměř 60 q po hektaru.

Brambory se začaly sklízet dne 15. září. Zase jsme zůstali překvapeni malou úrodou – necelých 90 q po ha – mnohde to měli ještě horší.

Ani krmná řepa se neuvedla. Polovina plochy musila býti zaorána a zbytek, (asi pro mokro) byl také špatný = 350 q /ha.

Cukrovka se sklízela celkem hravě (pomritzem) a její výnos byl 270 q po ha.

Čekanka dala ten samý výnos a byla to také jediná plodina, která podstatně zlepšila příjmy. Plocha téměř 6 ha – by nám při sklizni dala co pro to , ale dík patronátní pomoci V.P.Š. sochařsko-kamenické z Hořic, byla dobyta hladce.

Osev ozimů byl proveden vinou STS opožděně, avšak ukázalo se to prospěšné. Je totiž mnoho myší a tam, kde obilí bylo brzo naseto a vzešlo, jsou velké škody požerem.

Hluboká orba byla provedena, protože až do Vánoc bylo příznivé počasí (o svátcích vánočních bylo bláto a pršelo).

Úroda ovoce, zejména jablek, byla veliká, jako už dávno ne. Narostlo nejen množství, ale i kvalita. Horší už to bylo s odbytem: Výkup odebíral přednostně ze silničních alejí a sadů ČSSS a JZD. Soukromým pěstitelům to zbylo a bylo zkrmováno s dobytkem. (Já sám jsem zkrmil asi 12 q jablek!).

Neúroda zrnin a bramborů nepostihla jen naší obec, ale celé velké oblasti. V celostátním měřítku nebylo dosaženo sklizně ani z roku 1957, ač podle plánu mělo býti vyrobeno o 7 až 12% více.

Výkupní organisace přesto chtěla plán výkupu splnit – vem, kde vem! Byla proto vyvinutá široká agitace ze strany ONV, KSČ a V.Z. a to u soukromého i socialistického sektoru. Funkcionáři MNV a JZD jsou voláni k pohovoru na ONV KSČ, jindy zase na ONV. Sem do obce zase docházejí pověřenci z okresu, patronátního závodu a výkupního závodu. Domlouváme se konečně na náhradním plnění (na konto zrnin dodáme hovězí, vejce a 100 kg jatečné drůbeže) přistupujeme i na to, že žito, které si zemědělci nechávají pro svoje rodiny na chleba, dáváme na státní nákup (tedy za vyšší ceny) jsme však zůstali dlužni. V celku jsme splnili na 86%. Ve výkupu živočišné výroby jsme se v celo-okresním měřítku umístili velmi čestně, v mase a vejcích mezi prvními, v mléce dokonce první.

Škůdci rostlinné výroby

Mandelínka bramborová vyskytla se ojediněle v okolí, zde jsme na ní nepřišli – ač hledací akce byla.

Na cukrovce nám způsobila škody larva můry osenní. Rostlinolékařská  služba STS sice provedla postřik arsenovým preparátem, ale měla přijet ještě jednou a to už se nestalo.

Polních hrabošů a myší se vyskytlo na podzim v porostech jetelů,vojtěšek velké množství – očekáváme, že je zima zahubí.

 

Jednotné zemědělské družstvo

Vstupuje do roku, ve kterém se má dobudování socialismu ještě více urychlit. Vláda uvolila pro naše socialistické zemědělství další obnosy peněz i ostatních materiálů. Jen traktorů bylo v r. 1958 dodáno 9,5 tisíce. Na STS byly dodány tisíce nových pluhů a ostatního nářadí. Na střediska STS byli také převedeni odborní pracovníci z ONV. Družstvům je nadále poskytován levný úvěr, odpisy při splátkách investičních zápůjček apod. Pro prohloubení odborných znalostí rolníků jsou pořádány družstevní školy práce – také z prostředků státních. ONV zorganizoval také několik autobusových zájezdů do vzorných socialistických podniků, jichž se i naši družstevníci a družstevnice zúčastnili.. Je to nutné, protože družstevní rodina se rozmohla: Na okrese hořickém zbývají 3 obec (Bezník, Úhlejov a Doubrava), u nás 1 zemědělec (č. 33), kde se ještě myslí a pracuje po staru.

Tím, že jsou téměř všichni rolníci členy našeho JZD, se mnohé zjednodušilo: pracovní síly nejsou tříštěny, akce se lépe organizují. Funkce jsou v dobrých rukách. Vnitrodužstevní demokracie a zásada kolektivního rozhodování jsou dodržovány. Ženy nejsou již pasivním elementem, ale zapojily se do řízení a čile pracují v představenstvu i v dozorčí komisi. (H. Hlavatá č. 10, Jar. Pourová č. 32 a M. Pražáková č. 2). Kritika bývá často pronášena ostře (méně se dostane na sebekritiku!), ale pomůže-li odhalit nedostatek – rádi ji vidíme.

Loňským vstupem 5 rolníků do  družstva se HTUP nijak nenarušila; jejich pozemky jen splynuly s plochami družstevních honů. Horší situace se vytvořila na lukách: Ing. Bradle, pověřený okresem zpřesnit nám evidenci půdy, zcelil také louky. Přebrali jsme některé louky družstevníků z Třebovětic, jím máme postoupit 2,33 ha na Rolanci a v náhradu máme vzít zamokřenou louku „Pod polem“. I když souvisí s našimi loukami, pro její zamokřenost jí naší družstevníci odmítají. Nové jednání má vnést do věci jasno.

Vede se nám teď ve III. typu lépe než ve II. typu?

Tato otázka bývá předmětem mnoha úvah a je třeba jí vidět kriticky: Dřívější způsob živočišné výroby přinášel tržby za mléko a maso každému jednotlivci do kapsy. Dnes má jen za obsluhu dobytka a od dojení mléka. Dříve ovšem si musel každý zaplatit nejen krmiva, ale také daně, pojistné, kováře, koláře aj. což zase dnes odpadá. Odměna za prac. jednotku loni 35,-- Kčs, letos 20,-- se také zdá k horšímu. Skutečně: ten člen (hlavně členka), která pracuje jenom v rostlinné výrobě – má menší pracovní příležitost – méně bere. Protože je zde proveden traťový svod skotu a to na 15. místech, mají téměř všichni družstevníci zajištěnou práci. Pravda je: členům na P.J. bylo rozděleno 340.000.  Rozdělíme-li je mezi 32 trvale pracujících členů, vyplývá na jednoho asi 10.000 Kčs. Samozřejmě, nepracují všichni stejně, odměňujeme zatím podle množství, kvality a společenské důležitosti práce (socialistická zásada). Polovička odměny je vyplácena pravidelně měsíčně, doplatek pak o slavnostní výroční schůzi, když už je roční bilance dopodrobna provedena. A tak zatím, co 1 družstevnice ((téměř 70-letá důchodkyně č. 19) si vydělala celkem 2000 Kčs, přišlo do jiné – tříčlenné rodiny přes 30000 Kčs (č. 20). Kromě toho na každou P.J. = 1 kg pšenice a 0,5 kg bramborů. Doplňkové záhumenkové hospodářství, zvláště, kdo chová krávu a prase, přispívá znamenitě k nadlepšení a tak výsledek je, že nespokojenců nám každým rokem ubývá.

Investiční výstavba v JZD

Ve stodole č. 8 (Merglová Vik.) byla zřízena odchovna pro 1000 kuřat. Pracovali jsme v zimě a to s chvatem, protože kuřata byla již objednána. Skutečně již 20.3. jsme 1000 kuřat přivezli – a kamna pro krátký komín hořet nechtěla a také do rána 11 kusů uhynulo.

Výstavba montovaného kůrniku pro 250 slepic byla dokončena rovněž v I. čtvrtletí. Vodovod a oplocení provedli jsme v dubnu, silážní jamky a sklep ještě později, ale dnes už vše dobře slouží.

Výstavba prasečníku naplánovaná adaptací stodoly v č. 19 (Hlavatá Marie) byla sice započata, ale pro nedostatek času a hlavně dobré vůle nešla vůbec kupředu. Až když v půl roce spadla „bomba“, že se musí okamžitě provést svod dobytka i prasat, bylo zle: Tu nechtěli dát krávy z baráku, tam prasnice. Teprve po několika širokých poradách a ostrých diskusích bylo docíleno výsledku. Do několika stájí se svedly kusy, reagující na TBC, do jiných krávy zdravé. Telata jsou ustájena v č. 14, chovné jalovice v č. 21, na žír v č. 6. Také prasnice byly svedeny do č. 14, do stávajících prasečníků. Zbývalo někde umístit prasata na výkrm. I tady si naši družstevníci poradili, provedli hlubokou podestýlku. Ve stodole č. 14 nenákladným, jednoduchým a při tom báječně praktickým zařízením dokázali v 5 dnech upravit ustájení pro 60 prasat. Velkou zásluhu o toto, jakož i o celou živočišnou výrobu má zootechnik  V. Dušek č. 21.

Za první rok, kdy hospodaříme dle zásad III. typu je takováto roční rozvaha:

Aktiva                                         Kčs

Pasiva                                      Kčs

Základní prostředky

585.000

Členské podíly

1.000

zásoby

201.000

Nedělitelný fond

245.000

Finanční prostředky

201.000

Fond osiv

14.000

 

 

Fond krmiv

69.000

 

 

Fond zajišťovací

27.000

 

 

Fond provozní

6.000

 

 

Fond kultůrní

7.000

 

 

Fond sociální

13.000

 

 

úvěry

137.000

 

 

Inv. zápůjčky členů

291.000

 

 

 

810.000

 

 

Doplatky členům naP.J.

177.000

 

987.000

 

987.000

 

Peněžní příjmy a jejich rozdělení

Náklady                                     Kčs

Výnosy                                     Kčs

Daně, pojištění apod.

24.000

Tržby za živoč.výr.

438.000

Náklady na výrobu

177.000

Tržby za rostl. výr.

218.000

Příděly fondům

108.000

Ostatní příjmy

34.000

Členům na prémie

42.000

 

 

Členům na P.J.

399.000

 

 

 

690.000

 

690.000

V kapitole o JZD je nutno zmínit se též o STS. Brigáda STS má středisko v Třebověticích a pracuje pro á okolních obcí. Přesto, že agronomická a zootechnická služba přešlo z ONV na střediska a přes značné příděly nových strojů, jsou naší družstevníci s pomocí STS nespokojeni. Tkví to ve velké poruchovosti strojů a v nedostatku uvědomělých traktoristů. kteří přistupují k úkolům z hlediska čistě osobního: aby snadlo, hodně vydělali. Náprava přijde, až družstva budou mít vlastní stroje a traktoristy!

Patronátní pomoc JZD

Je to škola pro dobývání a zpracování kamene (bývalá sochařská) v Hořicích. Patronátní smlouva byla vyhlášena na večírku ve zdejším hostinci. Studenti uspořádali zábavný pořad, naší je za to dobře pohostili a všem bylo dobře. Behěm léta nebylo pomoci tak nutně zapotřebí, zato při sklizni okopanin bychom byli bez chlapců ubozí!!. Pomohli hlavně při vybírání čekanky a přijelo jich některý den až 90. Pro naše kuchařky to byl také nějaký úkol, ale Hana Hlavatá a Jar. Pourová se ho zhostily dobře. Náklad na brigády činil  9240 Kčs.

 

Místní národní výbor

řídil se programovým plánem, který si na rok 1958 vytýčil: byla to v prvé řadě péče o socialisaci vesnice -  JZD,  na druhém místě „akce Z“ a konečně péče o kultůru v obci.

Způsob řízení všech akcí v obci zdaleka neodpovídá směrnicím vydaným pro MNV. Dle nich by mělo všechno dění procházet jednáním v příslušných komisích. To se neděje, veškerá práce je na radě MNV. Omlouváme tuto skutečnost tím, že členové pléna MNV jsou funkcionáři JZD a toto – jako novotvar, má mnoho vlastních starostí a práce.

V rámci „akce Z“ byly opraveny obecní cesty „pod Habřinu“ a „do lesa“ nákladem 13715 Kčs.

V letních měsících byl instalován místní rozhlas. Slouží velmi dobře předsedovi JZD k řízení práce v družstvu, mírně ho užíváme k politicko - propagační činnosti. není na všech místech dobře slyšitelný – bude nutno toto odstranit.

Televisor umístěný v kulturní jizbě č. 14 je málo navštěvován: v létě není kdy, a v zimě se nechce od teplých kamen do nevyhřáté místnosti. Ještě když se vysílá nějaké mezinárodní sportovní utkání, to nechybí mládež i někteří starší.

Místní lidová knihovna byla zase maličko obohacena. Knihovníkem je Zd. Černý a půjčuje knihy vždy v neděli dopoledne. Čtenářů není mnoho a to většinou starší lidé.

Výbor žen v čele s Hanou Hlavatou č. 10 je plně zapojen do veřejného dění – hlavně, pokud se točí kolem JZD. Starají se také o družstevní prádelnu a mandl. Kultůrní jizbu vymalovaly, záclonkami opatřily, podlahu linoleem pokryly a do oken květiny obstaraly! Čest jím!

DOS – drobné opravy a služby byly v r. 58 dvě a to oprava vodovodů a elektroúdržba a fotografická (redaktor vesnických novin z ONV); toto je ku konci roku zrušeno. Hospodářský výsledek činil v r. 58 – 498,60 Kčs a bude ho použito k dotaci základního rozpočtu.

Pojízdná prodejna JEDNOTY počala letos svoji činnost dvakrát v týdnu dojíždí a poslouží naším hospodyňkám potřebným zbožím, uzeninami i levným vínem. Je to dobré zařízení, ušetří mnoho času i námahy.

ČSM je sice ustaven, je organizováno 3 chlapci a 2 dívky, avšak činnost, až na nějakou tu schůzi – žádná. Pionýrská organisace tu není, ač školáků je dost – celkem 14. Do nár. školy v Hněvčevsi chodí 7 chlapců, 4 děvčata; do  osmiletky v Cerekvici 2 chlapci a  děvče. Dopravní školu v Hořicích navštěvuje 1 student: Jiří Hlavatý č. 33.

Rozpočtové hospodaření MNV

Příjem

rozpočet

skutečnost

Daně a poplatky

7000

7344

Příjmy z funkční a správní činnosti

2000

13420

Podíly na státních příjmech

4000

6384

Příděly na neinvest. výdaje

6200

4000

Přenesení úkolů z jiných rozpoč.

0

6290

Příjmy celkem

19200

37438

 

Výdaje

rozpočet

skutečnost

Místní hospodářství

12000

22063

Kultůra

300

1462

Vnitřní správa

5900

6478

Vodní hospodářství

1000

5009

 

 

 

 

19200

35012

K tomu je třeba dodat, že z kapitoly „vodní hospodářství“ musily býti opraveny potrhané břehy u splavu, když o senách přišla velká voda. Nejhorší strže byly vyspraveny betonovými deskami a hlínou zavoženy.

 

Zdravotnictví a kultůra

Ještě v zimě byli všichni členové JZD podrobeni lékařské prohlídce. Výsledek byl, že 4 ženy musily ihned na léčení do nemocnice. Ochranné očkování proti tetanu prodělali během roku všichni zemědělští pracovníci.

V nemocnici se pak ještě vystřídali 2 muži a 3 ženy a to všechno úplně zdarma. Z toho je patrno, jakou péči vynakládá stát ve prospěch pracujících. Jen omladit, kdyby nás bylo možno! Téměř 50% naších družstevníků je od 46 do 60 let stáří a noví pracovníci se nehlásí!

Kultůra bydlení je dále na postupu: Ponikelský Fr. č. 30 prodloužil svůj domek o jednu hezkou místnost do předu a jednu v podkroví nákladem asi 15 tis. Kčs.

Hlavatý Jar. č. 10 vystavěl pěkný dům nákladem cca 120.000 Kčs. Podmínky zrovna příznivé nejsou: materiál se musí kupovat na volném trhu, čili za vysoké ceny! Zedníci nejsou na soukromé stavby uvolňováni a tak jen v sobotu odpoledne, v neděli nebo večerní směny. Je třeba za toto jím lépe zaplatit a tak 8, 10 Kčs i více za hodinu je běžná cena. (Některým pomocníkům z Třebovětic bylo nutno přidat na každou směnu kořalku!!)

Nové fasády – tvrdé omítky pořídila Zdeňka Fidranská č. 12  a Václav Fidranský č. 25 a Dušek V. č. 21

Nová kancelář MNV byla zřízena v obecní kolně za váhou. Byla tam instalována ústředna místního rozhlasu a než si JZD upraví někde vlastní pohodlnou kancelář, používají funkcionáři zatím tuto.

Přednášková činnost

Především to byla DŠP (družstevní škola práce), ve které přednášel jednou za 14 dní prof. zeměd. školy v Hořicích Ing. Krines. Bohužel, malá účast – mnoho družstevní ještě pořád myslí, že ví dost!!

9. března byla zde uspořádána oslava MDŽ a přednášela na ní učitelka Jiránková z Jeřic.

Dobrá byla beseda s novým obvodním lékařem Dr. Smolařem, který právě nastoupil v Cerekvici za přeloženého dr. Kořisku.

Pak večírek s patronátním závodem a 2 filmové večery a je to vše!

Pohyb obyvatelstva

koncem roku 1958 čítá naše obec 99 obyvatel. Všem občanům starším 15 let byly vydány nové OP.

Narození:

25.II. Eva Menclíková č. 18

12.I. Věra Schovalová č. 6

 

2.4. Josef Fidranský č. 12

7.8. Helena Václavíková č. 37

Úmrtí:

Emanuel Fidranský č. 7 zemřel 6. 10. v Liberci

Jiřina Martinová z č. 28 zemřela 18.11 v Hořicích (Ileocolitis ulcerosa 572, 576 = příčina smrti)?

Přistěhoval se

12.I. Vorel Stanislav a Marie do č. 36 – sklad V.P.

Zajjištěn byl znovu Al. Dubský; pro nemoc prý přerušil výkon trestu – znovu vyhrožoval v Hněvčevsi funkcionářům – snad je opravdu na nervy pryč!

Les v „Habřině“ po Al. Dubském převedl fin. odbor rady ONV v Hořicích do majetku Krajské správy lesů v Hradci Králové.

 

Jako další zvýšení úrovně obyvatelstva možno označit zavedení autobusové dopravy.  Od 20. ledna nám projíždí 4 x denně linka Suchá – Hořice. Přesto, že je dražší než vlak, občané ji využívají.

Ohlas událostí mezinárodních

Je to v prvé řadě boj za mír, který v zemích socialismu neumlká. Je to nutné, neboť studená válka trvá a kapitalističtí agresoři mír neustále ohrožují. Tak v Americe jsou prováděny celé serie pokusných atomových výbuchů, kolem socialistického bloku států jsou budovány odpalovací rampy raketových zbraní, špionáž se pokouší získat agenty všemi prostředky – (neodolal ani rozhlasový komentátor Veselý) – a bývalí váleční zločinci v západním Německu jsou znovu zařazováni na vedoucí místa.

Ohniska války krvavé jsou sice částečně utlumena v Asii, avšak o to více propukají v Africe. Koloniální země se bouří proti vykořisťování a žádají svobodu.

Vládní delegace a státní návštěvy stíhají jedna druhou, aby řešily politicko- hospodářskou problematiku nejen jednotlivých zemí, ale celých bloků.

I naše republika navazuje obchodní styky s novými odbytišti (Arabie, Afganistan apod.), zvláště po úspěšné světové výstavě v Bruselu, kde naše exposice obdržela I. cenu.

Sovětský svaz si vytyčuje odvážný úkol na poli hospodářském, během 7 let chce dohnat, případně předehnat, nejvyspělejší kapitalistické státy světa. Úsilovně pracuje též na úseku vědy a techniky – na prozkoumání kosmického prostoru. 14. dubna skončila svou pouť kolem zeměkoule druhá sovětská umělá družice, vypuštěná dne 3. 11. 1957 s živým tvorem -  psem Laikou. Oběhla celkem 2370 krát a urazila přes 100 milionů km. Zatím již obletuje zemi třetí sovětská družice, vybavena laboratoří s vědeckými přístroji. I američtí vědci pracují na stejném úkolu, avšak všechny dosavadní pokusy zatím ztroskotaly.

Naší občané věnují svůj zájem více vlastním drobným starostem a vývoj světových událostí dotýká se jích jen letmo. Přesto, události shora uvedené, uvedly i je v úžas. Přáli by si zajisté všichni, aby tyto závratné pokusy posloužily nikoliv ke zkáze, ale k prospěchu všemu lidstvu.

 

Pražák Fr.                                                   Jos. Pour                              Kronikář Šulc F.

člen rady MNV                                          taj. MNV