Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:93
TÝDEN:93
CELKEM:781536

Obsah

1963

O počasí a úrodě

Dlouhá a krutá byla letošní zima. Začala již 5 neděl před vánocemi, pak se mrazy stupňovaly až na 20°C pod nulou. Sněhu po celou dobu víc než mnoho, teprve v II. polovině března se začal  ztrácet.

Doprava na silnicích byla silně ztížena, avšak silničáři jsou dobře vybaveni a tak situaci zvládají. Železnice je však ohrožena katastrofálně:lokomotivy mají špatné uhlí, páru nemohou udělat – a v závějích váznou. To tady! Ale i lokomotivy elektrické na hlavních tratích byly vyřazovány. Dvouhodinové zpoždění rychlíku na Prahu – to bylo běžné. Výroba, zejména v klíčovém průmyslu, nedostatkem přísunu surovin vázla. Mnoho vodovodního potrubí popraskalo nebo alespoň zamrzlo. Rozhřívání letovací lampou zase bylo příčinou mnoha požárů. Úplně lehla popelem restaurace na Ještědu, ale i v zemědělských objektech vznikaly požáry.

U nás v obci zamrzlo všech 7 WC a to v č. 4, 10, 12, 32, 36, 40 a 41.

S polními pracemi se mohlo začít teprve v druhém týdnu měs. dubna.

Květen je ideální: teplo, mokro, všechno dobře vzchází a 20.5. se již začíná jednotit řepa.

V červnu je počasí bouřlivé, s velkými místními srážkami. Následkem prudkých lijavců kolem 16.6. rozvodnila se i naše Bystřice. Po několik dnů proudila voda po celých lukách. Na ploše více než 10 ha byla bohatá úroda sena odplavena nebo nánosem zničena. (Státní pojišťovna vyplatila našemu JZD odškodné 13000 Kčs).

Červencové horké dny se proměnily v začátku srpna v tropická vedra +35°C nebylo žádná zvláštnost. Slibně také začaly žně a to již 22. července počali družstevníci sekat žito. Bouřky a přeháňky v první půli srpna občasné, stávají se později časté. Prší na pšenici, prší na slámu, čekáme na kombajn i na lis, ty zase na lepší počasí a 7 ha bohaté jarní pšenice stojí v dešti a roste. Až v září na ni došlo (když se dost vyhádali naši funkcionáři s představiteli STS a Okresní výrobní zemědělské správy). Škoda pro nás i pro celek!!

Nepřízeň počasí postihla i sklizeň otav. Kromě soukromě hospodařícího rolníka Hlavatého Al. č. 33, neměl nikdo dostatek dobře usušené otavy.

V září sklízíme brambory za pomoci brigády z učňovské školy v Hořicích. To už se počasí zlepšilo a posloužilo po celou sklizeň řepy, čekanky i petržele, jejichž výnosy byly velmi uspokojivé. Při sklizni cukrovky byl konečně nasazen jednořádkový sklizeč řepy, který již po několik roků stál nevyužit pod kolnou. Dva pracovníci s ním sklídili 9 ha cukrovky, zatím co družstevnice se mohly cele věnovat čekance a petrželi. Sklizeň jsme skončili 18.11.

Zbylo provést hlubokou orbu. Slíbený „pásák“ zase nejel. Až po intervenci předsedy naší venkovské org. KSČ přispěchaly 2 soupravy. Však sotva dokončily poslední brázdy (začátkem prosince!) zamrzlo a už nepovolilo.

Činnost našeho JZD

Jak jsme splnili výrobní a dodávkové úkoly, ukážeme v přehledných tabulkách:

plodina

Plocha ha

Hekt. výnos q

Dodávka q

Pšenice oz.

14,44

38

323

Pšenice jar.

7

29

-

Žito oz.

6,38

29

140

Ječmen jar.

9,04

24

179

Oves

3,39

26

-

Celkem

40,25

--

642

hrách

1

17

17

Cukrovka

15

384

5760

Čekanka

2,7

298

807

Bramb. ran

1

200

197

Bramb. ost.

6,7

165

29

Krmná řepa

2

637

-

 

Živočišná výroba

 

Stavy  dobytka q

Výroba q

dodávka

Plán

Skuteč.

plán

Skuteč.

plán

Skuteč.

Maso hovězí

 

 

137,07

124,09

121

124,09

Maso vepřové

 

 

124,56

144,05

100

121,5

Mléko

 

 

112330

89456

100000

76749

Vejce

 

 

64120 k

51019

56000

50372

Slepice

480

457

 

 

 

 

Krávy

50

48

 

 

 

 

Jalovice

12

16

 

 

 

 

Jak se ve výrobě projevuje poctivá snaha, ukazuje výroba masa, zejména vepřového: o celou pětinu byla dodávka překročena. Naopak špatná obsluha slepic zavinila, že jsme zůstali veř. zásobování dlužni 5628 ks vajec. Také v mléce jsme hluboko pod plánem.

Přesto, celková hrubá produkce byla proti roku minulému o 55798 Kčs vyšší, vzrostla o 5,1%.

Čisté peněžní příjmy na 1 ha zeměděl. půdy = 4690 Kčs a jsou o 855 Kčs vyšší proti roku minulému.

Hodnota PJ je 20 Kčs + 2,61 Kčs v natur.

Fondy byly dotovány 112735 Kčs a členům bylo rozděleno celkem 312080 Kčs. Rozdělíme-li to na jednotlivé členy, zjišťujeme, že průměrná měsíční odměna činila:

do 100 Kčs                                      u 3 členů

od 300 do 500 Kčs                        u 9 členů

od 500 do 800 Kčs                        u 5 členů

od 800 do 1000 Kčs                     u 9 členů

od 1000 do 1200 Kčs                   u 5 členů

od 1200 do 1500 Kčs                   u 2 členů

Družstevníci by mohli býti spokojeni všichni: ti výkonní berou slušnou odměnu, ti méně schopni mají důchody ze státního zabezpečení a všichni ještě nějako tu záhumenku. Přesto vládne závist a sousedské vztahy se nezlepšily – snad ještě přiostřily (třeba ošetřovatelky slepic, telat, dále při přidělování sena – a jinde). Podle toho také vyzní Výroční členská schůze. Dostaví se funkcionáři, ostatní jen co dostanou doplatky a už odcházejí. Hudba nebyla, nebyla ani zabíjačka. Předseda obstaral víno a sladkosti, pro hosty 12 obědů a to bylo všecko!

Mechanizace v JZD doznává stále většího objemu. Dostali jsme zase nový traktor, takže máme 3 Zetory v dobrém stavu a ještě Škodovku – i když starou a asi jí budeme musit dát pryč. Máme 2 nové rozmetače chlévské mrvy, dobré vleky a moderní kultivační nářadí je běžně doplňováno. Projevuje se to v ulehčování ruční práce a rychlejším výkonu. Družstevníci mohou pak kulturněji žít – zajímavé programy v televizi si nechtí nechat ujít.

Autobusové zájezdy byly letos 2. V dubnu to byla Rakouská lední revue v nové sportovní hale v parku Jul. Fučíka v Praze. Pak to byl dne 15. září zájezd na brněnský mezinárodní veletrh, kde se zúčastnilo 15 osob. Je to málo, ale řada milovníků koní byla toho dne na dostizích v Pardubicích.

Patronátní závod KDE byl s námi v živém styku přes ředitele podniku s. Vykysalého. Manuelně vypomáhali při jednocení, na senách a při sklizni okopanin.

Okresní zeměd. výrobní správa jako nově zřízený nadřazený orgán JZD, má družstevníkům pomáhat, kontrolovat a řídit život družstva. Zde se projevila její činnost ve žních málo uspokojivě – v podzimu si zase reputaci opravila.

Národní výbor a jeho komise

Přehled o peněžním hospodaření

Příjmy                             Kčs

 

Daň zeměd. JZD                   77345

Daň Hlavatý A. č. 33           6410

Daň domovní                       2734

Správní poplatky                   400

Premie za před. zem.výr.  6000

Za televisor od Menclíka    1000

 

                                              93889,--

                                                1666

Úhrn příjmů                        95555 Kčs

 

Vydání                                             Kčs

 

Do vyššího rozpočtu                   76655

Osobní výd.mimo mzd.f.        3451,40

Ostatní                                       7829,73

 

                                                 87936,13

Doplň. rozpočet                      2060

Finan.reserva                          5559

 

 

                                             95555 Kčs

Tabulka ukazuje, že lví podíl příjmů činí daň zemědělská. Byla letos zvýšena ze 7,5% na 12%. Po naších námitkách přišla konečná úprava na 11% - i tak patříme do skupiny nejvyšší daně na okrese Jičín. Televisor přestal plnit svoje poslání, protože jich je zde 18. Jen jsme ho stále opravovali a v rozpočtu na to nic není – proto jsme ho prodali za 1000 Kčs Jar. Menclíkovi.

Ve vydání odvádíme do vyššího rozpočtu celých 80% naších příjmů. Trochu se  proti tomu reptá. Avšak musíme uvážit, jaké sumy se vrací do výstavby, zdravotnictví, školství a obrany – a pochopíme!

Údržbu splavu prováděla už okr. vodohospod. správa v Jičíně, která vodní tok Bystřice přebrala. Při velké vodě 16. června totiž byla podemleta povodnice, břeh porván. Teď je to zase v pořádku.

Material z „Pískovce“ na zavážku silnice od Lužního mlýna k Cerekvici nabagrovaly a odvozily Silnice n.p. Ornici z výměry cca 20 arů odhrnuly a v roce příštím, po dokončení navážky zase nahrnou na staré místo a zplanýrují.

Všudybyl hledá ornou půdu. Tak zní název celostátní akce. I zde byla utvořena komise. Mnoho neudělala, že se prý nás to netýká. Až po zákroku pověřenců okr. zem. výr. správy bylo „objeveno“ 19 arů (na Pískovci, v Dolách a na Rasovce), které mohou býti přeměněny z pastviny na ornou půdu. Orná p.  ubývá výstavbou: silnice k Hořicům byla letos přeložena, takže vznikl jen 1 přejezd přes dráhu u Rašína – dosavadní byl zrušen.

S vyjmenovanými akcemi by se měly zabývat příslušné komise. Bohužel není tomu tak a práce zůstává na bedrech rady, zejména předsedy a tajemníka. Čas od času přece jen zasahují komise a to:

Komise sociální rozdělila částku 700 Kčs na doplňkovou péči tří osob, kterým bylo zaplaceno uhlí nějaký cukr a mouka (č. 5, 7 a 4)

Komise stavební zasáhla ve sporu stavebníků Jahelky a Menclíka s Hlavatým č. 33. Přes jeho pozemek vedou shora jmenovaní svoji kanalizaci, která vyúsťuje na drážním pozemku a příkoupkem do řeky. Tak se dohodli.

Dále udělila povolení k stavebním úpravám v č. 23. Práce by měly být skončeny do žní, avšak koncem roku se ještě dvéře i okna přemisťovaly – dost bezplánovitě. Majitel – manželé Krivjaníkovi – bydlí přechodně v č. 18, nic je netlačí a pí Vinšálková (která má v č. 23 byt) na všechno přece jen nestačí, třeba, že betonuje a zedničí mnohdy sama.

V obecním domku č. 29 zničila houba futra u dveří do prádelny; musili jsme je vyměnit.

Komise pro veřejný pořádek měla také své problémy. Vzájemné vztahy občanů nejsou nejhorší, přece však některé výstřeky zvláště mezi mladými družstevnicemi byly. No temperament k mládí patří!

Také drobné krádeže peněz (jen tak na útratu) se zde vyskytlo, to ale řešil okr. lid. soud a trest je podmínečný, tak to jistě povede k nápravě.

A konečně byly rozpory i mezi družstevnicemi o práci v živočišné výrobě. A že obě strany tvrdě stály na svých pozicích, trvalo celé léto (ke škodě družstva!), než zvítězila zásada střídání v obsluze zvířectva. Výsledky byly pak lepší, u slepic i u telat.

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k 31. 12. 63 byl 112.

Do škol nám chodí celkem 17 žáků a to:

do Hněvčevsi                                  5

do Cerekvice (devít.)                    7

Na Zemědělské škole                   3

Na Dvanáctiletce                           1

Na Strojírenské                              1

V Hněvčevsi je jednotřídka a rodiče tam děti nechtějí zapsat!

Narození

Langrová Iva – 2.10. č. 20 v Hořicích

Vorlová Dana – 12. 10. č. 36 v Hořicích

Procházková Hana – 9.6. č. 36 v Hořicích

Menclíková Jitka – 23. 12. č. 40 v Hořicích

Úmrtí

Fidranská Marie dne 12.7. v Havlíčkově Brodě na senilní demenci (do ústavu byla odvezena 11.9.1962, když se už hodně mátla) Pochována je v Hněvčevsi. Věk 70 let.

Vystěhoval se 

Václavík Zdeněk manželkou a 2 dětmi do Rozdrojovic okr. Brno – dne 1.11.1963. Byl to vyhybkář zdejší žel. stanice a tam také ve strážním domku bydlel.

Přistěhoval se

dne 6.9. t.r. Kvíčera Josef s manželkou a holčičkou do č. 14. Přistěhoval se z Hor. Černůtek a je pracovníkem Okr. plemenářské stanice v Jaroměři.

Do svého nového domku č. 41 se přestěhoval z č. 14 Jahelka Jaroslav s rodinou. Oba nové domky jsou pěkně řešeny – „a la Brusel“ Mnoho práce si udělali stavebníci (Menclík a Jahelka) sami, přesto je to stálo    .

Z vojny se vrátil

Václav Dušek, z čehož má radost předs. JZD – přibyl dobrý pracant. V presenční službě máme ještě dva brance a to Duška Zdeňka a Hlavatého Jirku.

Různé

Dne 9.6. bylo hromobití, při kterém sjel blesk do č. 4. Ačkoliv hromosvod byl, urazil blesk roh fasády, přeskočil do krabice el. vedení, po něm do kuchyně. Okno zůstalo roztříštěno na podlaze, stolek šicího stroje popálen a pí Černá (starší) na jedno ucho ohluchla. Jinému se nestalo nic.

Paní Gita Langrová utrpěla těžké popáleniny, když si na pařáku svářela řepný sirob. Jak poodevřela víko (poklici) tak na ni vylétl překypělý sirob a od pasu dolů jí opařil. Je už čtvrtý měsíc v nemocnici – všichni ji litujeme – má 3 malé děti!

Z rostlinné výroby nám zase ubyla dobrá pracovnice: A. Klečková byla dána do inval. důchodu. Vesnice stárne, náhrada nikde.

Cukrovarská rampa na zdejší stanici zase letos byla v činnosti (po loňské přestávce!), protože cukrovky narostlo mnoho, byla by v Jeřicích zácpa.

Sušárna na čekanku Vitana n.p. Byšice  závod 02 Pardubice měla zase bohatou kampaň.

od 23.9. do 5.10 usušila                                     139625 kg švestek

od 6.10. do 26.10.                                               756985 kg brambor

od 27.10. do 7.11.                                               371180 kg cukrovky

od 8.11. do 30.12.                                               1733330 kg čekanky

Strojní zařízení už zase nějak vyšlo z mody a bude se rekonstruovat. Na vývoz do NSR bylo vyexpedováno 5 vagonů suché čekanky, ostatní do Pardubic. Ved. sušárny si stěžuje, že čekanka se pozdě sklízí, vozí se zmrzlá nebo mrzne na hromadě, což zapříčiňuje poruchy ve výrobě a snižuje kvalitu. Opravdu: před 20 – 30. léty se čekanka sklízela hned po krmné řepě, pak teprve cukrovka. Teď se nechává jako poslední. Ona totiž, i když zamrzne, nechá se dobře sklízet i na jaře!

O zásobování se stará celkem k spokojenosti „Pojízdná prodejna“ a to dvakrát v týdnu. Její tržba je za celý rok zhruba 90000 Kčs.

Místní hostinec „Jednoty“ distribuuje zase kouření, nápoje, chléb a nějakou uzeninu.

Spotřeba za r. 1963                                                                                           

tabák

 

Bal.

Á Kčs

Celkem Kčs

r. 1950

Taras Bulba

250

1,50

375,--

 

Bača

210

1,20

252,--

 

Favorit

30

6,50

195,--

 

Nová směs

20

2,60

52,--

 

 

 

 

874,--

677

 

cigarety

 

ks

Á Kčs

= Kčs

r. 1950

Partyzán

24000

0,16

3840,--

 

Lípa

29500

0,20

5900,--

 

Máj

8000

0,18

1440,--

 

Letka

4500

0,20

900,--

 

Marica

2860

0,20

572,--

 

Start

2400

0,20

480,--

 

Globus

500

0,22

110,--

 

 

71760

 

13240,--

30910,--

 

Doutníky

 

 

 

 

r. 1950

Krátké

50

0,70

35,--

 

Kuba

250

1,10

275,--

 

Portorico

520

0,70

365,--

 

Operas

60

1,50

900,--

 

Viržínky

135

2,--

270,--

 

Brazilky

600

1,--

600,--

 

 

1615

 

2445,--

1370,--

 

Pivo sudové

7643 l

2,40

18342

 

Pivo lahvové

6445

2,80

18039

 

 

14088

 

36381

93249

Limonády

 

 

2638

 

Sodovky

 

 

89

 

Minerálky

 

 

314

 

Chléb z pekárny Cerekvice

 

 

21724

 

Bílé pečivo Miletín

 

 

4476

 

Cukrovinky Hořice

 

 

1396

 

Trvanlivé pečivo

 

 

4773

 

uzenina

 

 

6628

 

 

 

 

42028

 

Rum

 

 

6800

 

Brandy

 

 

4700

 

Griotka

 

 

800

 

Slívovice

 

 

1000

 

Režná Prostějovská

 

 

800

 

Becherovka

 

 

440

 

Bylinná hořká

 

 

2320

 

Bylinný liker

 

 

900

 

Výčepní lihoviny

 

 

4066

 

 

 

 

21826

15398

Vína ovocná

 

 

760

 

Vína přírodní

 

 

2255

 

Srovnáme-li spotřebu uvedeného zboží v r. 1963 a r. 1950 – vypadá následovně:

 

1950 (přepočet 1:5)

1963

cigarety

150700 ks/30910 Kčs

71760 ks/13240 Kčs

doutníky

1235 ks/1370 Kčs

1615 ks/2445 Kčs

tabák

Za 677 Kčs

Za 874 Kčs

Kuřáků zřejmě ubylo: z naších 33 dospělých mužů je jen 14 kuřáků. Ženy zde zatím nekouří vůbec – i když ve společnosti to začíná u mladých děvčat běžně!

Piva se zde prodalo

v r. 1950 = 11950 litrů    za 18649 Kčs (1:5)

v r. 1963 = 14080 litrů    za 36381 Kčs

Rum aj. likery

v r. 1950                              za 15398 Kčs (1:5)

v r. 1963                              za 21826 Kčs

Limonády, víno, cukrovinky, chléb a uzeniny

v r. 1963 = 45000 Kčs

Celková tržba v r. 1963 v pohostinství = 120000 Kčs

                                   pojízdná prodejna  = 90000 Kčs

                                   celkem                          210000 Kčs

Jinak jsou naši občané šetrni – do hostince chodí jen o schůzích (a ještě né všichni, kteří by přijít měli). Alkoholismus zde neexistuje.

Pošta Cerekvice u Hořic přestala pro nás doručovat. Od 1.8. t.r. byla naše obec přeřaděna Okresní správou spojů (a naším tichým souhlasem) pod poštovní úřad Jeřice.

 Ohlas mezinárodních událostí

Senzací roku 1963 byly nové úspěchy v dobývání kosmu. Američan Cooper obletěl 22x zeměkouli s lodí o váze 14 q. Po něm (14.6.) Rus Bykovskij 81x v lodi o váze asi 50 q. O dva dny později startovala na tutéž dráhu k sdruženému letu první žena kosmonautka – Valentina Těreškovová, aby po 48 obletech společně přistáli v jedné oblasti u Karagandy.

Dále byla světová veřejnost vzrušena násilnou smrtí presidenta spoj. států J. Kenedyho. Stal se obětí atentátu snad jen pro snahu sblížení Západu s Východem.

Na naší vnitřní politické frontě se také děje leccos nového. Důsledky „neblahého kultu osobnosti“ jsou dále odstraňovány a řada politiků je rehabilitována (Clementis a další). Ve vládě jsou změny: odchází ministerský předseda Široký, ministr Ďuriš a jiní. Naše národní hospodářství se dostalo do velkých potíží a to z několika důvodů: předně to byla krutá zima, která nepříznivě ovlivnila dopravu surovin i výrobu v klíčovém průmyslu. Pak velká zmetkovitost výrobků a to na všech úsecích – odhadnutá škoda více než miliarda Kčs a konečně nedostačující zemědělská výroba. Fronty na maso se zmírnily teprve ve IV. čtvrtletí, také másla a vajec bylo stále málo. Elektřinu nám nevypínají, ale průmyslové závody musily zavést noční směny, aby energetická situace byla trochu v rovnováze.

Pro toto vše jsou zváženy ostré kritiky v rozhlase, televízi i v denním tisku. Vláda v nové sestavě skutečně chystá řadu opatření k likvidaci jmenovaných nedostatků.

 

 

                                                                                  Zapsall: Šulc Fr.

 

Pražák Fr.

př.kul.k.