1969

1969

Počasí

Leden -  počasí pěkné zimní – mrazy 10-15°C

Únor – zimní počasí s dostatkem sněhu, 15. února připadlo ještě 20 cm sněhu, závěje na silnicích a trati

Březen – počasí zimní mrazy 10-15°C. 15.3 napadl sníh s deštěm. Zem stále umrzlá.

Duben – značné oteplení. O velikonocích již 20°C

Květen – oproti dubnu chladnější

Červen – Červenec – krásné teplé počasí. Za celou dobu žní pršelo pouze 1 den

Srpen – konec měsíce několik chladných deštivých dnů – jinak krásné počasí

Září – Listopad – poměrně suché počasí. Dne 25.11 napadl sníh a zůstal již ležet

Prosinec – krásné zimní počasí – sníh – mrazy 15-20°C

Situace v JZD

Představenstvo se nemění. Dlouholetí funkcionáři zůstávají ve funkcích

Hlavatý Jaroslav č. 10 nar. 1921 – předseda

Dušek Václav č. 21 nar. 1913 – zootechnik

Trnavský Josef č. 11 nar. 1921 – agronom

Fidranská Zdena č. 12 nar. 1937 – účetní

Úrody na polích jsou stále na výši. patříme mezi přední JZD v okrese. Obilí kol 40q z 1 ha. Cukrovka 450-500q z ha. Živočišná výroba se udržuje na výši za značného vypětí družstevníků. Hovězí dobytek (dojnice) jsou ustájeny v chlívcích družstevníků. Situace spěje k řešení. Uvažuje se již o sloučení.

Místní národní výbor

Je konsolidován – pravidelně schůzuje, stará se o hospodářský i politický růst občanů. Stěžejní starostí MNV byl dohled na dokončení prohrabrky Bystřice. Na zásah MNV bylo řádně zahrnuto staré koryto Bystřice, které vedlo souběžně s náhonem do rybníčku u splavu až po propust náhona pod železniční trať. V akci „Z“ byl postaven nový most přes náhon pod č. 32. Meliorační družstvo Jaroměř provedlo práci nekvalitně. Roury posadili cca 0,5 m výše než bylo původní řečiště, tím se struha pod č. 32 zanáší. V akci „Z“ byla provedena kanalizace kol č. 2 při okresní silnici a položeny obrubníky pro chodník.

Prohrábka Bystřice

Dokončena. Vybudován nový jez s karitkovým zařízením, které nevyhovuje obzvláště proto, že s ním může manipulovat kdokoli. Zneužívá to mládež a karetky stále otvírá. Manipulací karetkovým zařízením je pověřen s. Pour Josef č. 32 a Marks Josef č. 17

Pohyb obyvatel

16.10.69 se oženil Zbyněk Pour č. 32 s Annou Matláskovou z Litoměřic, bydlí u rodičů v č. 32

26.1.69 narozem Miroslav Pražák č. 2