1970

Počasí

Leden – březen: sněží – mráz -10°C – závěje. Koncem března ještě mráz -4°C

Duben: nevlídné deštivé počasí

Květen: 1. května napadl sníh – neměl velkého trvání. Od 10. května se značně oteplilo

Červen – červenec: teplé počasí bez větších srážek, až 35°C

Srpen: začalo pršet – žňové práce ztíženy

Září – prosinec: neobvykle chladné počasí, teplota v prosinci -4°C

Situace v JZD

Stav nezměněn, jako v r. 1969. Úkoly ve výrobě stále rostou. JZD se s nimi čestně vyrovnává. Mluví se o sloučení. Někteří družstevníci, zejména ti starší, odmítají již obsluhovat ve svých chlévech dobytek. Nic se však zatím nemění. O sloučení se zatím mluví na OV KSČ a na ONV.

Místní národní výbor

Akce „Z“ v roce 1970 - hodnota díla

  • oprava náhonu od státního splavu k žel. trati 3000,--

  • vybrání náhonu od žel. propusti až k č. 2110000,--

  • úprava cesty od nového mostu u č.32 k žel. trati 2000,--

  • kanalizace přes zahradu č. 146000,--

  • zřízení betonového chodníku u č. 210000,--

  • oprava místních komunikací 5000,--

  • oprava bytové jednotky v č. 1415000,--

MNV dbá o dobrý vzhled obce a pokračuje v práci započaté p. Šulcem.

Pohyb obyvatel

Přírůstky

20.6.1970 narozen Martin Nožička č. 37

26.3.1970 narozena Ivana Štěpánová v č. 36

10.2.1970 narozena Romana Dušková v č. 21

Oženil se Miroslav Gellner s Jaroslavou Šoustalovou, byl jim přidělen byt v č. 14

Úbytky

1.8.1970 přestěhoval se Pour Zbyněk z č. 32 s manželkou Annou do Litoměřic, Veitova5

11.10.1970 Pourová Aloisie odhlášena z trvalého pobytu v č. 14 (kde má byt na dožití) do Hněvčevsi k dceři Miladě Dubské

Provdala se Václava Machková č. 1 za Miroslava Jirouta a přestěhovali se do Komárova č. 14 u Nechanic dne 5.5.1970

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.12.1970

Jako sčítací komisař byl s. Fidranský Josef st. z č. 31. Výsledky zpracované Českým statistickým úřadem jsou přiloženy v kronice