1978

Občanský výbor Dolní Černůtky

V roce 1978 občanský výbor organizoval úklid obce. Velmi deštivé počasí tuto práci velmi ztěžovalo. Zase jako v r. 1977 voda z polí z Pískovce nanesla na místní komunikace ornici. Velký příval vody se opakoval 3x. Krom toho občanský výbor zajistil tyto práce: umytí koupaliště, čištění odpadní vody (kanálu) od koupaliště, úprava hráze koupaliště (zvýšení stavu vody), úprava okolí koupaliště, úklid u pastoušky, ošetření parku uvnitř obce a u památníku sv. Jana Husa na Pískovci. Na všech těchto pracích odpracovali místní občané 2400 hodin zdarma a 168 hodin za odměnu Kčs 1544. S. Fidranský Jos. z č. 31 se v r. 1978 nemohl práce na zvelebení obce zúčastniti. Projevilo se u něho nebezpečí infarktu. Teprve koncem roku se jeho zdravotní stav zlepšil.

Volební program – pohyb obyvatel

Jako v roce 1977 se zabývá i v r. 1978 péčí o osamělé a přestárlé občany. V roce 1978 zemřeli manželé Kejzlarovi a to v Domově důchodců v Mlázovicích. Kejzlar Rudolf ve stáří 89 let. Po jeho smrti odešla manželka z Domova důchodců z Mlázovic ke svému synu Rudolfovi do Sadové, kde krátce na to zemřela.

Odstěhovali se manželé Jiří a Irma Melzerovi, vedoucí sušárny s dcerou René do Rašína, kde koupili dům od p. Václava Neumana. Do sušárny čekanky se nastěhoval nový vedoucí p. Javorský s manželkou Janou a 2 dcerami Lenkou nar. 26.11.1977 a Helenkou nar. 6.4.1974. V r. 1978 byla upravena sušárna. Surovina se se nedopravuje vodními kanály (byly zasypány), ale speciálním nakladačem. Čekanka se sušila ještě v r. 1979. Způsobeno vysokými mrazy a nedostatkem koksu.

V roce 1978 se provdala 21.1. Eva Menclíková č.p. 40 za Jana Kosa z Hořic. Bydlí v Dolních Černůtkách č.40. Dne      se jin narodila dcera

Dne 29.11.78 se narodila manželům Milošovi a Heleně Pourovým dcera Helenka.

V r. 1978 v důsledku vysokých mrazů projevil se nedostatek uhlí. Občanský výbor obstarává přestárlým občanům u uhelných skladů přednostně příděl uhlí. Prozatím se přiděluje 10q na rodinu.

V roce 1978 byly prodány tyto usedlosti:

Dům č. 8 koupil od p. Korbelové, Třebovětice, p. Tláskal z Hradce Králové. Dům je používán k rekreačním účelům

Stodolu patřící k č. 9 (původní majitel Boh. Vinšálek) koupila a upravuje k rekreačním účelům s. Marie Stavrovská, Hradec Králové. Nynější majitel č. 9 Štefanová Žofie prodala i část zahrady. ke zmíněné tzv. Vinšálkovy stodole byl již zaveden vodovod ze společného vodovodu od přípojky k č. 9. Nový majitel p. Stavrovská zaplatila Kčs 1500 – základní vklad. Peníze jsou uloženy u Státní spořitelny v Hořicích na vkladní knížce na jméno „Pour – vodovod – Černůtky Dolní“

Dům č.p. 34 původní majitel Emilie Tobolková Dubenec, koupil k rekreačním účelům s. Karel Lancinger, Praha – Spořilov. Dům se rovněž opravuje. Dům byl údajně prodán za 20000 Kčs.

JZD PochodeňSloučení JZD v zásadě neovlivnilo výrobu. Přes velmi nepříznivé počasí proběhla sklizeň zemin dobře. Hektarový výnos obilovin byl v průměru 52q. Neusušilo se dobře seno. Sklizeň cukrovky, která probíhala za velmi deštivého počasí byla pro vedena včas, ovšem při velkých ztrátách. Odhaduje se 10-20%. Přitom průměrný hektarový výnos byl 495q. Sláma se sklízela ještě koncem září. Nebyla sklizena všechna. Např. na třebovětických „Padesátkách“ byla zaorána. To má za následek podstatné snížení krmné základny. Sláma se používá jako základní surovina na granule. V Jeřicích se staví nová odchovná stáj pro 500 ks býků na žír. Má býku dokončena v r. 1979. Selo se (ozimy) velmi opožděně – počítá se, že vzejdou pod sněhem.

Počasí

Převážně chladné a deštivé

Po celý leden až do 5. února byla průměrná teplota +2°C. Od 6. února do 13. února bylo -2°C ve dne i v noci. Od 13. února do 19. byly noční mrazy -8 až -13, ve dne +1, +21°C. Od 20. do 23. února byl mráz -5. Od 24. února bylo poměrně teplo. Teplota se pohybovala od +7 až +19°C přes celý březen. 4. dubna byl mráz -3, denní teplota byla +18. Pak po celý duben byla průměrná teplota ráno +5, denní 7-10°C. Jedenáctého května byl mráz -5. Zmrzly brambory, přesto na podzim byl výnos velmi dobrý. Pak po celý rok se teplota pohybovala kol 12-15°C. Skoro každý den pršelo.

Myslivost

V roce 1978 bylo uloveno celkem odstřelem

339 zajíců

342 bažantů

21 srnčí

3 černé

Oproti roku 1977 bylo v roce 1978 uloveno o 301  ks bažantů méně a zajíců o 29 ks méně. Nebyl pořádán zahraniční hon. Střílel se pouze bažant – kohout.

Odchytem bylo v roce 1978 uloveno 32 zajíců a 28 bažantů.

Na katastru Dolní Černůtky (část Rašín a park Jeřice) bylo odstřeleno

 

bažantů

zajíců

celkem

Habřina a úvoz

28

19

47

Stráň u trati a park Jeřice

41

18

59

Rasovky a „Mezi cestami“

 

29

29

celkem

69

66

135

 

Celkem bylo odstřeleno bažantů a zajíců 681 ks

z toho na katastru Dolní Černůtky 135 ks

tedy na výměře zhruba 120 ha 20% odstřelu, tj. na 6% celkové výměry honitby. Porovnání s  r. 1977 je to v r. 1978 méně o 117 ks zvěřiny. Hlavně se snížil výřad v parku v Jeřicích. Myslivecké sdružení vykázalo za rok 1978 ztrátu Kčs 23194,40. Hlavní příčinou je malý odstřel bažantů.

Různé

Zaváží se úvoz vedoucí z Dolních Černůtek k Černůtkám Horním.

Občanský výbor musel v r. 1978 tvrdě zasáhnouti, aby Státní statky nevyvážely fekálie do blízkosti vodního zdroje.