1979 - 1981

1979-81

Život v obci

Postupem času se ukazuje, že sloučením národních výborů dochází k jakémusi útlumu v životě v obci. Jistě není jediným důvodem jen toto sloučení, ono nás také trochu ubylo, někteří se věnují víc svým zálibám a ti starší už jsou asi starší. Takže ve zmíněných letech jsme toho moc pro obec neudělali. Jedna větší akce bylo vybudování kulturní místnosti v bývalé váze. Stará kolna sloužící léta pro stroje a traktory byla skladištěm různého nepotřebného materiálu. MNV tedy poskytl potřebný materiál, byla vyzděna nová stěna do návsi a zabudovány nové dveře z prostoru váhy. Kulturní místnost byla vybavena PVC podlahou, vymalována, ani na záclony jsme nezapomněli. Máme tedy konečně vhodnou místnost nejen pro schůze Občanského výboru, ale i požárníci toto zařízení využívají. Havarijní stav veřejného osvětlení je stále připomínán občany, ovšem rekonstrukce je v nedohlednu.Ani se stavem místních vozovek nemůžeme být spokojeni, okresní silnice se jen nekvalitně zalepují. Vše závisí na nedostatku finančních prostředků.

Naše zvonička potřebovala již opravu. Vyměnili jsme stříšku, vypulírovali zvonek a zajistili uchycení zvonku. A tak se naposledy loučíme s našimi spoluobčany po staru zvoněním, škoda, že to bylo v loňském roce tolikrát.

Vzhledem k postupné likvidaci aleje třešní v zaváženém úvozu jsme vysázeli u cesty od koupaliště k Habřince asi 40 třešní. Finanční prostředky poskytlo JZD jako náhradu za zavážení úvozu.

Dost nepříjemných chvil způsobil návrh MNV Hořice, pořídit v „Mrštníku“ a Libouši skládku odpadků. Protestovali jsme, protestovali a snad tuto pohromu i zažehnali, nechceme domyslet, co by se dělo, vozit do katastru obce takové množství  odpadků.

V prodejně potravin Jednota

došlo ke změně vedoucí, dnes nám prodává p. Marie Dvořákjová z „hospody“. Jsou však časté připomínky k nedostatku zboží, všeobecný to jev v celé síti obchodů. Nedostatek ovocných šťáv, pracích prostředků, maggi, ale i masa apod., kolem Vánoc přídělový systém buráků, lískových oříšků, kakaa a kokosové moučky působí velmi špatně na občany.

V roce 1981 jsme volili v nové kulturní místnosti nové poslance NV. Z naší obce byli zvoleni do MNV Jeřice:

s. Fidranský Josef z č. 12

    Rubek Jiří z č. 25

   Jahelka Jar. st. z č. 41

   Dušek Václav  z č. 21

Předsedou MNV Jeřice zvolen Pácalt Jan, Tajemník Pour Miroslav.

Na úseku zemědělském

Dozvěděli jsme se, že celá oblast je zamořena tzv. Aujezského nemocí, jedná se o nemoc prasnic a projevuje se zvýšeným úhynem selat, konče neplodností prasnic. Provádí se rozsáhlá opatření. Jako střed byl vybrán nový velkochov prasnic v Benátkách, objekty stály přes 60 milionů. Má se zde chovat zdravý chov. Všechna prasata nejprve v okruhu 5 km, později 10 km byla vybita bez ohledu na váhu. Po půl roce se měla dovézt zdravá prasata z Moravy a Slovenska, zatím se to v plné míře nedaří pro zamoření i těchto chovů. Honba za vysokými výnosy vede JZD k použití asi neúměrných dávek hnojiv, dochází ke značnému splachu do potoků a tak dochází ke znečišťování vod. Ani studny nejsou bez ohrožení. Jsou však dosahovány i v místním JZD i takovéto výnosy např.:

u pšenice 45q

  ječmene 41q

  řepy 36,8 t (v plánu 78%)

  brambor pozdní 157q z hektaru

                    rané 244 q

V roce 1981 byly v době květu silné mrazy a tak byla velmi slabá úroda jablek, třešní a ořechů. Zato hrušky se pod úrodou prohýbaly. Zdá se, že přešla doba obliby postřiků, pokud se u nás používají, tak jen zimní. Ani s hnojením ovocných stromů si mnozí nelámou hlavu, je to zřejmě způsobeno naprostým nezájmem obchodu o ovoce drobných pěstitelů. Vykupuje se jen jako mošťák. Vesnice zpohodlněla, v naší prodejně se prodává i hlávkový salát, cibule, mrkev apod., toto vše si dříve a hlavně čerstvé pěstovali na vesnici sami. S oblibou se pěstují ve foliácích salátové  okurky, Pourovi ze mlýna dosahují velkých výnosů i když z jara musí ve foliacích přitápět. Chov domácího zvířectva je velmi omezen. Krůty, husy a kachny se nepěstují téměř vůbec, králíci vzhledem k dlouholetým nemocem málo. Ani chov prasat není co bývalo.

Obyvatelstvo

přes všechno hudrování a nářky nechť čtenář posoudí, jak to s námi popravdě je. Žije nás v Černůtkcáh k 31. 12. 1981 -  79 občanů.  A máme 21 aut, 9 barevných televizorů, 6 automatických praček a prakticky v každé domácnosti černobílý televizor a lednička, 12 domů má ústřední topení. Dvě až tři rodiny tráví část dovolené v socialist. cizině, někteří jezdí na 1-2 zájezdy do NDR, MLR, příp. Polska. Do západních států se prakticky nejezdí, pouze jedna rodina navštěvuje občas syna ve Švédsku, kronikář byl v posledních letech několikrát v Rakousku. Rekreace a lázeňské léčby se zúčastňují v roce 2 – 4 občané, ať už členové JZD nebo ostatní.

Protože za poslední léta došlo ke změnám majitelů některých domů, popíši jak a co v jednotlivých domech:

1 bydlí p. Machek Václav s manželkou Annou a užívají si důchod.

2 bydlí důchodci Pražák František s manželkou Martou

3 bydlí důch. Šulcová Marie

4 Černý Zdeněk, prodavač Železářství v Hradci Král. s manželkou Evou, dcera Lenka se provdala v r. 1979 za Jiřího Jahelku z Miletína a odstěhovala se.

5 Hátlovi – domek převzal po zemřelé p. Hátlové (1980) vnuk p. Tikal z Hradce a jezdí sem na chalupu

6 František a Věra Schovalovi- důchodci, syn Vladimír, opraváž zem. strojů STS Hořice s manželkou Anastazií a dvěma dětmi

7 slouží jako chalupa p. Škvrnovi z Liberce

8 Melgrovi- nynější majitel důchodce p. Tláskal z Hradce upravuje již několik letna chalupu

9 rovněž tak p. Vrbová – důchodce z Prahy

10 bydlí p. Jaroslav Hlavatý starší, důchodce s manželkou Hanou. Na zahradě byla v roce 1981 dokončena velmi pěkná vilka č. 42, stavěl si syn Jaroslav, člen JZD pro svoji rodinu – manželku a syna

11 Manželé Josef Marie Trnavských, důchodci

12 obývá p. Josef Fidranský, dispečer KOVO DŘEVO Hořice a manželka Zdena, syn Josef a dcera Dana. Dcera Zdena se v r. 1981 provdala za Josefa Jindru z Chomutic a bydlí v č. 14

13 jak je psáno na str. 434, v roce 1863 vyhořelo a nebylo obsazeno

14 – dům MNV – v přízemí je prodejna potravin Jednoty a byt manželů Josef Jindry – plánovače Strojobalu Hořice a Zdeny, v poschodí další část bytu Jindrových a byt p. Bartáškové Jaroslav s dcerou

15 bývalý hostinec – zde bydlí a v současné době kupuje člen JZD p. Dvořák Bohumil s manželkou Marií a dvěma dětmi, přistěhovali se v roce 1981 z Lípy.

16 bude rekreační chalupa, p. Rumlová zemřela v r. 1981

17 užívá odpočinek p. Marksová, p. Marks zemřel v r. 1981

18 slouží jako chalupa p. Ing. Hlavatému z Prahy

19 není obydleno, p. Hlavatá žije v Domově důchodců v Oboře

20 bydlí p. Lang Václav, nejstarší občan v obci

21 bydlí Dušek Václav st., důchodce a syn Václav, člen JZD s manželkou Marií, dcerou a synem.

22 bydlí důchodkyně p. Javůrková Marie, pan Javůrek Frant. zemřel v r. 1981

23 bydlí Jan Krivjaník, zam. CSD s družkou Jarmilou Kopeckou

24 bývalý p. Ponikelský – koupil jako chalupu p. Pospíšil z Hradce Král.

25 zvelebuje p. Jiří Rubek elektrikář Gumokovu Hradec Král. s manželkou Ivou a synem

26 užívá důchod p. Dvořáková

27 slouží jako chalupa pro p. Dvořáka ze Svob. Dvorů

28 Marinovi – není obydleno a je majetkem důchodců  Frant. a Františky Ponikelských z č. 30

29 je obecní pastouška, objekt určení ke zbourání

31 bydlí Fidranská Marie v důchodu. Pan  Fidranský Josef zemřel v r. 1981

32 zde bydlí důchodci Josef Pour s manželkou Jaroslavou a syn Miloš – elektrikář ZEZ Hořice s manželkou Helenou a dvěma dětmi

33 bydlí důchodci Alois Hlavatý a manželka Marie

34 syn Vladimír Hlavatý, opravář STS Hořice s manželkou Evou a dvěma dětmi

35 upravuje na chalupu p. Lancinger z Prahy

36 obejkt Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu Hořice – zde bydlí v přízemí p. Jaromír Pour, zam ČSSS Hořice s manželkou Jaroslavou, v poschodí manželé Zdeněk a Marie Procházkovi s dcerou Hanou. P. Procházka pracuje jako skladník v ZNZZ Hořice, paní je v inval. důchodu.

37 bydlí p. Šimková Mil., zam. ČSD Hořice

38 – sušárna – bydlí manželé Miroslav a Jana Javorských, oba zam. Vitana Pardubice s dcerami

39 Kejzlarovi – zemřeli v r. 1979 v Domově důchodců, zde bydlí spíše jako na chalupě manželé Kmoškovi z Pardubic – oba důchodci.

40 bydlí p. Jaroslav Menclík, skladník Benziny Hradec s manželkou Marií a dcerou Jitkou. Dcera Eva se v r. 1979 provdala za Jana Kose z Hořic a odstěhovali se v r. 1979

41 bydlí kronikář Jaroslav Jahelka, techn. úředník ČKD Hradec se synem Jaroslave, opravářem ČSSS Hořice a jeho manželkou Naděždou a synem. Manželka kronikáře Věra zemřela v r. 1981

Dále byla prodána stodola č. 9 Kneiflovi – dnes p. Vrbová – manželé Stavrovských z Hradce přestavují na chalupu. P. Fidranská Milada z „hospody“ se odstěhovala v r. 1981 do Horních Černůtek. Domek se stává součástí hospody, jak byl původně.

Žije tedy v obci 24 důchodců, 5 členů JZD a 26 jiná zaměstnání. Obec má autobusové spojení do Hořic, JZD má zavedenou vlastní autobusovou dopravu, do obce se vozí 1x za 14 dní propan-butanový plyn

Spolková činnost úplně vymizela. Červený kříž, Svaz přátel SSSR, Obecní knihovna. Svaz žen – veškerá činnost žádná. Pouze požárníci se sejdou k výroční schůzi a ještě ne všichni, v létě se pravidelně zúčastňují okrskové soutěže a zde se kupodivu umístí vždy na prvních místech i v r. 1981 zvítězili. Takže se holduje jen televizi.

Jak je patrno ze zápisů z min. let, myslivci jsou (mimo kronikáře) sdruženi ve společnosti v Třebnouševsi. Vzhledem k létům 1979-80, kdy byly velmi nízké stavy zajíců, takže se prováděl pouze odchyt a odstřel asi 20-30 kusů pro členy sdružení, se v r. 1981 stavy velmi zlepšily. Jako jiná léta myslivci uměle odchovávali v mysliveckém zařízení v Jeřicích, které v r. 1981 rozšířili nákladem 120000 Kč, bažanty. Asi ve stáří 6 týdnů se do voliéry dostali dva psi a 630 kusů zadávili, takže byl ihned odvolán poplatkový hon pro Francouze. V roce 1981 ulovili myslivci v katastru bývalé honitby Dolní Černůtky 40 zajíců, 90 bažantů, 5 kusů srnčího, v lednu 1981 bylo odchyceno 54 zajíců a 162 bažantů.

Přestěhování

15.7.1979    Jan a Eva Kosovi s dcerami do Hradce

10.9.1979    Václav a Božena Štěpánovi se synem a dcerami do Rasošek

21.10.1979 Ladislav Hrnčál do Jičína

29.10.1979 Lenka Jahelková, roz. Černá do Miletína

2.12.1979    Jaromír a Jaroslava Pourovi z Jeřic a Ostroměře do č. 36

1.7.1980      František Bartášek na Moravu

1.1.1981      Milada Fidranská do Horních Černůtek

9.1.1981       Josef Jindra z Chomutic do č. 14

18.3.1981    Bohumil a Marie Dvořákovi s dětmi z Lípy do č. 15

28.4.1981    Naďa Jahelková, roz. Zdražilová z Hradce do č. 41

 

Narození

1.3.1979      Hlavatá Martina č. 33

20.10.1979 Hlavatý Jaroslav š. 42

18.7.1980    Schovalová Alena š. 6

14.9.1981    Jahelka Jaroslav č. 41

 

Svatby

1981              Josef a Zdena Jindrovi z č. 14

1981              Jaroslav a Naděžda Jahelkovi z č. 41

 

Zemřeli

11.9.1979               Krebsová Frant. z č. 24, ve věku 81 let

2.10.1979               Ing. Hrnčálová Marta z č. 27, ve věku 56 let

29.10.1980             Hátlová Anna z č. 5, ve věku 92 let

8.1.1981                  Marks Josef z č. 17, ve věku 79 let

12.2.1981               Fidranský Josef z č. 31,ve věku 80 let

22.5.1981               Javůrek Frant. z č. 22, ve věku 77 let

10.7.1981               Jahelková Věra z č. 41, v den pohřbu 45 let

1.10.1981               Rumlová Anežka z č. 16, ve věku 85 let

 

Jahelka Jaroslav