1982

1982

Tento rok významný politickými událostmi. Tak, jak rostlo mezinárodní napětí mezi velmocemi, rostlo zbrojení na obou stranách, zejména se vyvíjejí a zavádějí stále modernější raketové zbraně s nukleárními náložemi. Že by tato atmosféra přispívala ke klidu k práci se tvrdit nedá. Kosmická éra postupuje vpřed mílovými kroky, SSSR dosáhl nejdelšího pobytu ve vesmíru, USA nasadily ke komerčním letům vesmírný kluzák s možností opakovaného startu. Dne 10.11.1982 zemřel první tajemník Komunistické strany Sovětského svazu a předseda rady ministrů SSSR Leonid Iljič Brežněv, pochován v Kremelské zdi. Celý svět se shodl v tom, že odešel jeden z největších státníků poslední doby, významně se zasloužil o zachování míru ve světě.

Obec prožila

minulý rok v klidu a pohodě, bez významných událostí. Ve zvelebování obce jsme se zrovna nepřetrhli. Výsadbu třešní z minulého roku nám zle poškodili nebo spíše zlikvidovali zajíci, na koupališti jsme provedli jen běžnou údržbu a nový odpad s jímkou do kanalizace. Alespoň, že si každý udělá pořádek kolem svého domova. Dočkali jsme se však po létech slibů rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení. V listopadu byly zahájeny práce s osazováním betonových sloupů. Prozatím zůstane v provozu starý transformátor při silnici od Jeřic za Langrovými – do budoucna se uvažuje zrušit starý přívod 10KV, postavit nové venkovní trafo při silnici k nádraží – za Jahelkovými – a napojit na nové vedení 35KV v lukách. Hlavně, že zmizí věčné připomínky občanů k veřejnému osvětlení, staré bylo značně poruchové. Protože se nám organizace veřejné skládky v Úvoze jaksi vymkla z rukou a stala se skládkou pro celé okolí se všemi negativními důsledky, byl příjezd od Horních Černůtek zrušen a pole obděláno, skládka bude sloužit jen pro občany naší obce. Příjezd z naší obce je lehce kontrolovatelný a hlavně pro cizí téměř utajený. Zřízení skládky v Mrštníku pro MNV Hořice je stále předmětem jednání a tak se bráníme jak můžeme. Naše sušárna Vitana Byšice, závod Pardubice – zase po několika létech sušila mimo řepy cukrovky i čekanku. Ta se v okolí pro nedostatek pracovních sil a lákavějších výnosů např. pšenice nepěstuje a vozí zdaleka, i až od Mladé Boleslavi. K plavení do řezačky se již nepoužívají kanály, ale kolovým nakladačem se řepa vozí do venkovní násypky pračky, umístěné uvnitř objektu. Velmi dobře sušárnu vedou manželé Javorských, jen s náborem sezonních pracovníků jsou tradičně problémy.

JZD Třebnouševes

je i letos v popředí mezi nejlepšími JZD Jičínska. Ve vedení došlo ke změně a sice dlouholetý předseda nejprve JZD Boháňka a po sloučení i předseda JZD Třebnouševes s. Vlastimil Teplý z Boháňky odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil mladý soudruh, ekonom JZD Bašnice s. Jaroslav Vaníček. V JZD z naší obce pracuje 7 mladých družstevníků, dále vypomáhají 3 členové JZD – důchodci. V JZD byly dosahovány přiměřené výdělky. Traktoristé 2950,-- Kč, krmiváři asi 1800,-- Kč až 3400,-- Kč, opraváři v dílnách asi 2580,-- Kč. Dále obdrželi členové JZD na naturáliích jako základní dávku 6q obilí nebo řepy, brambor. Dále se dávka zvyšuje za každý odpracovaný den o 2 kg, maximální dávka na člena je však 11q.

Myslivecké sdružení Třebnouševes

jeho členové jsou i naši občané i letos uměle odchovávali asi 2000 ks bažantů a pořádali jeden poplatkový hon pro Francouze. Výsledky však nebyly tak, jako i v jiných honitbách úměrné vynaloženému úsilí. Stavy bažantů  z přirozeného chovu jsou velmi nízké a umělý chov se také nevede, i když ztráty během chovu v odchovnách jsou velmi nízké. Bažanti nejsou přizpůsobeni životu v přírodě a hynou. Bohužel není naděje, že by se měly životní podmínky v dohledné době radikálně změnit a tím se postupně zvyšovat stavy bažantů. Ani stavy zajíců nejsou nikterak uspokojivé, v okrese Hradec Král. byly hony pro rok 1982 dokonce zakázány.

Je nutné zaznamenat důležitý mezník v dopravě – ČSD. Nejdříve v roce 1982 se mělo slavit 100. výročí zahájení provozu na trati Hradec Král. – Ostroměř, výročí se mimo malou výstavu železničních modelů obešlo bez oslav. A hned v následujícím roce se postupně likvidovala na této trati a vlastně zbytku sítí ČSD parní trakce, takže v roce 1981 byl provoz plně převeden na dieselmotorovou trakci. Osobní přeprava motorovými vozy, nákladní diesellokomotivami. Škoda, přeškoda, že pára musela ustoupit modernější technice, protože pohled na supající parní lokomotivu, zejména posledních modelů, žádný deisel nebo elektrika nemůže nahradit.

Počasí roku 1982

lze posoudit jako velmi příznivé. Jaro přišlo poměrně brzo, takže družstevníci mohli včas zasít, vláhy bylo dostatek, počasí o žních jako naplánováno a podzim se přímo překonával – takže letos se sklidilo vše bez problémů a ztrát. Zima na sebe nechala dlouho čekat, v prosinci byly zaznamenány přímo rekordní teploty. Meteorologové nás informovali, že tak teplý prosinec byl někdy před 150 lety. Hůře to však dopadlo s letní a zejména podzimní vláhou. Abnormální nedostatek srážek zapříčinil silný pokles vody v řekách a studních. Např. v Hradci Král. před elektrárnou bylo možno Labe přebrodit. Teprve začátek roku 1983 situaci začal zlepšovat.

V naší prodejně Jednota došlo opět ke změně prodavačky a vedoucí. Paní Dvořáková přešlo plně do JZD a prodejnu převzala Naďa Jahelková z č. 41.

K 31.12.1982 měla

naše obec 82 obyvatel. Proti minulému roku se situace zlepšila, nikdo nezemřel, naopak jsme se rozrostli.

Narodili se:

Hlavatý Přemysl v č. 42               4.4.1982

Jindra Jan v č. 14                          17. 7.1982

Komňacká Veronika v č. 40       6.12.1982

Svatba byla dokonce jedna a sice:

16.7.1982 se vdávala Jitka Menclíková z č. 40 a vzala si Komňackého Ladislava z Hodkovic u Liberce.

 

Zapsal: Jahelka