1984

Letošní rok se zdá, nebyl nijak bohatý na významné události a zapadne zřejmě  Thajsko, ani v Kambodži není klid a tak i tam do minulosti bez větších vzpomínek.

Neklidná situace v otázkách zbrojení se nelepší, jsou vymýšleny stále nové a hroznější zbraně, je uvažováno o eventuelních válečných operacích i v kosmu, na rakety jsou protirakety a na ty další protirakety – nutno doufat, zvítězí rozum a slibované schůzky o snížení zbrojení nebo odzbrojení se uskuteční a přinesou kladné výsledky. Boje na Středním Východě  neustaly, přes dohodnutá příměří a odsuny vojsk se stále válčí a umírají lidé. Zhoršila se však situace na Dálném Východě. Čína napadá Vietnam, Vietnam Thajsko, ani v Kambodži není klid a tak i tam hynou lidé. I v Indii jsou stále náboženské potyčky, které vyvrcholily poslední listopadový den, kdy byl spáchán atentát na indickou představitelku Indíru Gandiovou. Atentát provedli členové její ozbrojené stráže. Nástupcem se stal její syn. Ani Střední a Jižní Amerika nezůstává v nepokojích stranou. Afrika rovněž není ušetřena utrpení. Stálá sucha posledních let vrcholí ve středním pásu Afriky a došlo ke katastrofální neúrodě, zejména v Etiopii. Je organizována celosvětová akce na záchranu obyvatel před smrtí hladem. I Československo se na této akci podílí a letecky dopravuje potraviny a potřebné léky. Desetitisíce obyvatel postižených oblastí jsou letecky přestěhovávány do úrodnějších oblastí.

V únoru zemřel Předseda rady ministrů a generální tajemník SSSR soudruh Jurij Andropov, pochován ke Kremelské zdi. Nástupcem byl zvolen 74 letý Konstatin Černěnko. Koncem roku jsme byli informováni o jeho zdravotním stavu. (V době, kdy jsem psal zápis – 10.3. 1985 – zemřel). Koncem roku začaly probíhat přípravy na 40. výročí osvobození.

Ani letošní rok nevybočil ze suchých.

Již leden a únor překvapil mírnými teplotami a hlavně téměř bez sněhu, březen začal velmi pozvolným nástupem jara, duben jen pokračoval, trochu zatopil, zavlažil a jen opozdil zemědělce v jarních pracech. JZD selo cukrovku od 27. března do 24. dubna.  Posledních 20 ha zaseli koncem dubna. Květen přinesl obvyklé mrazíky, trochu vláhy a hlavně proměnlivé počasí. Červen a červenec jen pokračoval. Žně probíhaly v deštivém počasí, sklízelo se obilí s 20% vlhkostí. Jen vláhy bylo málo. Srpen a září normál, jen s nízkými teplotami kolem 15°C, říjen i kolem 0. Listopad byl typicky podzimní, až na 24. a 25., to postihla České země silná vichřice, byly pásma i s rychlostí větru až 150 km/hod. I u nás byly napáchány škody, velké škody byly kolem Všestar. Byly polámány stromy (zpoždění vlaků a autobusů), sloupy elektrického vedení, zničeny střechy budov. V Praze odletěla střecha na pavilonu Thomayerovy nemocnice. Prosinec – teploty kolem 0°C, ke konci mírně sníh a déšť. Takže byly zelené Vánoce. Celkově byl tedy rok 1984 suchý, voda v řekách téměř žádná. V Bratislavě bylo koryto Dunaje místy suché, o plavbě se nedalo uvažovat, rovněž byla zastavena doprava na Labi.

Občanský výbor

se projevuje poslední léta jako málo aktivní. Schůzová činnost téměř žádná a s nějakou větší brigádnickou činností se také pochlubit nemůžeme. Bylo položeno nové vedení vody do koupaliště  a asi nebylo provedeno dost pečlivě, protože protékající množství vody neodpovídá zdaleka možnostem potrubí. Při listopadové vichřici došlo ke skácení šaten a WC koupaliště a rozbití střechy. Společnou akcí byly škody napraveny. Byl rozšířen břeh koupaliště směrem do vesnice a tak rozšířena plocha pro návštěvníky. Místní rozhlas je již několik let v desolátním stavu, některé díly již ani nefungují. Byly pořízeny nové přístroje – zesilovače, gramofon, reproduktory, mikrofon – a měly být do konce roku zamontovány, nebylo splněno.

V prodejně Jednoty

opět došlo ke změně vedoucí, stala se jí Jitka Komňacká (Menclíková) z č. 40, dále byla upravena pracovní doba a zdá se, že opět k horšímu, tím samozřejmě dále klesla tržba. Lidé si stále více kupují jinde a tak existence naší prodejny je ohrožena. Prodej propan-butanových lahví je již po několik let zajišťován 1x za 14 dní ČSAD a prodává se na návsi. Do hostince na „točené“ chodí asi dva občané do Třebovětic a i tam to upadá, čeká se na změnu hostinského.

Z výroční zprávy JZD

se dozvídáme, že pro JZD byl tento rok po pracovní i výnosové stránce  svým způsobem zvláštní. Výnosy ozimé pšenice dosáhly 56,4q/ha, jarní dokonce 58,9q/ha (r. 1983  - 47,2q/ha), brambory 334 q/ha (194,3), cukrovka 414,3 q/ha (348), zelí 1101 q/ha (315). Rekordní výnos u ozimé pšenice byl dosažen na 7 ha honu a sice 80,1 q/ha. Sklizeň řepy probíhala za deštivého počasí a tak srážky se pohybovaly okolo 50%. Cukernatost byla 13%. Velká úroda brambor dělala problémy se sklizní i uložením, rovněž tak zelí, to se dokonce zkrmovalo.  Nedostatek pohonných hmot působí i v JZD, limit nafty je překračován a penalizován. To vede k vyřazování starých traktorů (nedostatek náhradních dílů) a nákup nových. Bylo nakoupeno 6 kolových traktorů (cena 60-70 koňského asi 110000Kčs), 1 pásový a 2 osobní automobily.  Výroba mléka byla splněna na 114%, dojivost 10,9 l. JZD mělo k 1.1.1984 482 členů, průměrná mzda (čistá) traktoristů 17,61 Kč/hod., ošetřovatelé dojnic  18,35 Kč/hod. ošetřovatelé prasat 16,38 Kč/hod., pracovníci pomocné výroby 15,92 Kč/hod., řidiči 16,61 Kč/hod., THP 16,23 Kč/hod. Čistý průměrný výdělek v průmyslu 1200 až 2500 Kč. Pro porovnání 1 l  mléka stojí 3,-- Kčs, 1 kg másla 40,-- Kčs, 1 kg chleba  2,10 Kč, boty pánské 130 – 450,-- Kč, dámské 250 -1000,-- Kč, pánský oblek 500 -2000,-- Kč, 1 l  benzínu 8 – 9,-- Kč, auto Škoda 50-80000 Kč. Soukromé zemědělství u nás dávno neexistuje, pouze v Jeřicích živoří jeden důchodce s manželkou a působí velmi politováníhodně. Někteří občané, členové JZD – si vykrmují prase, ve více rodinách se drží králíci a slepice, pěstuje zelenina, zejména ve foliacích. Naopak někteří tak zpohodlněli a kupují zeleninu v Jednotě. Ovce chovají asi dva občané.

Za poslední rok

přibyl do obce jeden nový automobil, žádný barevný televizor, nový dům si nestaví nikdo, pouze p. Jaroslav Menclík postavil na dvoře garáž s obytnou nástavbou. Bourání obecní pastoušky není dokončeno a tak zbytky nejsou ozdobou obce.

Kulturní činnost spočívala v jednom filmovém představení v kulturní místnosti za přítomnosti 6 občanů a 6 dětí.

Myslivecké sdružení má sídlo v Třebnouševsi a Svazarm v Jeřicích, někteří občané – členové těchto organizací – tedy působí tam. Jar. Jahelka ml. jezdí pod hlavičkou Svazarmu Jeřice závody do vrchu, závodní automobil je majetkem ČSSS Hořice.

Požárníci se zúčastňují pravidelně každý rok okrskového cvičení a bývají tradičně úspěšní, koncem roku výroční schůze a tím jejich veškerá odborná činnost končí. Samozřejmě se podílí na veškeré budovatelské činnosti v obci.  Protože u nás ani v blízkém okolí nehořelo, tak se nehasilo a to je dobře.

V katastru obce umístěný sklad Zeměděl. zásob. a nákup závodu slouží jako sklad obilí a je prakticky celý rok bez provozu, část slouží jako bytové jednotky zaměstnanců ZNZ Hořice.

Sušárna Vitany měla letos velmi dlouhou sezonu, protáhla se do února 1985. Dvakrát byl přerušen provoz, jednou pro vánoční svátky a hned následovaly silné mrazy, to zamrzl i náhon Bystřice a nebyla voda, začátkem února se situace opakovala. Na závěr kampaně v r. 1985 byla voda čerpána z Bystřice požárním čerpadlem – toto nemá pamětníka. Od jara do podzimu nás těšili na komíně opět čápi, vyvedli dvě mláďata.

Jak je již zaznamenáno v úvodu zápisu, byl letošní rok všední, bez významných událostí, zejména v obci. Žijeme si poklidným životem, věnujeme se každý své práci na pracovištích nebo naši důchodci zaslouženému odpočinku. Vyrůstá nám zdravá a slušná mládež, komise veřejného pořádku nemá důvod se občany naší obce zabývat, co si přát víc. Škoda, že toto nelze zapsat i o dění mezinárodním.

Pohyb obyvatelstva

Svatby se nekonaly

Narodily se

Renata Jahelková v č. 41 – 9.8.1984

Šárka Pourová v č. 36 – 5.12.1984

Zemřely Marie Hlavatá (Familská) –v Domově důchodců v Oboře

Přestěhovali se 0

K 31.12.1984 nás byl 81.

 

Zapsal: Jahelka