1985

1985

Letošní rok prožily Černůtky opět klidným a bezstarostným životem v prostřední hezkých sousedských vztahů, pracovní píle a spokojenosti. Svatba se nekonala, ale naopak jsme se rozrostli, i když počtem obyvatel je nás méně.

Za to ve světové politice se událo mnoho. Vztahy mezi světovými velmocemi SSSR a USA se nevyvíjely zrovna ke spokojenosti světa, až konec roku přinesl naděje na klidnější budoucnost. Jednalo se o setkání představitelů těchto velmocí v Ženevě. A došlo k tomu tak, že 10.3. zemřel první tajemník a předseda rady ministrů SSSR s. Černěnko a novým vedoucím politikem byl zvolen Miail Gorbačov – 54 let. Po dlouhé době mladší osobnost mezi vedením SSSR. A zdá se, že vnáší nový vítr, mladší krev a nové naděje v budoucnost světa. Krátce po nástupu do funkce došlo k setkání s prezidentem USA p. Reganem v Ženevě – střídavě na půdě velvyslanectví USA a SSSR. Setkání se též zúčastnily manželky těchto státníků. Čas ještě prověří naděje vkládané do těchto setkání. Zatím USA připravují a zkouší zbraně pro tzv. hvězdnou válku. Střední východ je stále zdrojem nepokojů, válečných operací a teroristických akcí. V Jižní Africe pokračují rasistické akce, dokonce se rozšiřují i do jiných zemí. Končilo volební období prezidenta republiky, opět byl zvolen 22.5. s. Gustav Husák. Dále došlo k významné události – po ženevském jednání se v Praze konalo setkání představitelů RVHP v čele s s. Gorbačovem. Republika důstojně oslavila 40. výročí osvobození naší vlasti. Oslavy se uskutečnily ve střediskové obci Jeřice, naši občané se zúčastnili na úpravách kolem Památníku osvobození v Jeřicích.

Počasí

se letos nevyznamenalo, zejména ve Východočeském kraji. Leden začal silnými mrazy, v Černůtkách naměřeno až minus 27°C, největší mrazy naměřeny kolem Oravské přehrady až minus 37°C. Sněhu, zejména u nás velmi málo, maximálně 10 cm, zem promrzla až 80 – 90 cm. Toto počasí se projevilo na chodu sušárny, pro silné mrazy stále – nebyla voda, později byla voda čerpána požární stříkačkou. Po přechodném snížení mrazů a koncem ledna a počátkem února se mrazy vrátily a se stejnou intenzitou, jen shěhu byl 3-5 cm. Koncem února mrazy povolily na 0°C, bez sněhu. V této době bylo naměřeno v SSSR na Krymu asi  -40°C. V březnu ani začátkem dubna nebylo možno vyjet do polí. Jen 10. dubna se objevila na sušárně čáp, za několik dní družka. Květen se střídavým počasím a mírnými dešti. Ani červen se nepolepšil,  sena částečně shnila. Červenec střídal parné dny s deštěm, toto pokračovalo i v srpnu a zdržovalo žně, vlivem počasí se rozmohla nějaká plíseň a 50-90% raných brambor shnilo. V září začalo pravé podzimní počasí a rostly nevídaně houby. Říjen pokračoval, jen ranní teploty klesaly na 3-5°C. A v listopadu začaly 10°C mrazy, ve dne kolem 0°C. Prosinec zase teplý, s Vánocemi bez sněhu. Takže celý rok s tak malou vláhou už dlouho nebyl, z televize jsme se dozvěděli, že Východočeský kraj dopadl nejhůře, některý měsíc jen 10% průměrných srážek. Ani toto nepříjemné počasí však nemělo podstatný vliv na dosahované výnosy JZD.

Trochu se nám zahýbalo obyvatelstvo obce. Odstěhovaly se Bartáškovy – matka s dcerou do Práchovic. Josef a Zdena Jindrovi s dětmi do Jičína, kde si kupili a upravovali domek. Takže „U Dubských“ v domě MNV jsou oba byty volné. Pan Javorský ze sušárny to zkusil v Třebověticích jako hostinský, ale MNV ani JEDNOTA nesplnily slíbené úpravy ani opravy hostince a tak pracovní poměr brzo skončil a dále se věnuje jen sušárně. Ani naše prodejna Jednoty neušla změnám. Jitka Komňacká přešlo jako prodavačka do Jeřic a u nás nastoupila p. Mešejdová Libuše z Jeřic (dcera naší bývalé pošťačky p. Kopecké) Zdá se, že si vede v obchodě dobře, přišla z prodejny z Jeřic. Černůtky získaly další zajímavost a sice sochaře v obci. Již v roce 1984 si najal stodolu p. Langra pan Hromádko z Hořic. Ani to nebylo moc známo a tak jsem hned nezaznamenal. Ale letos už v zimě začal sochař navážet pískovcové bloky a ze stodoly se ozýval kompresor a pneumatické kladivo, koncem roku byli někteří občané svědky odvážení hotového díla. Bližší podrobnosti jsem nemohl zjistit pro naprostý nezájem sochaře sdělit něco bližšího pro naši kroniku. Další zajímavosti začínají být spíše ostudou obce, dosud není dokončeno zbourání obecní pastoušky a objevuje se jiná. Dům č. 19 paní Hlavaté “Familské“, která zemřela v Domově důchodců, začíná chátrat a není o něj zájem. Uvažuje se o zbourání, bylo by to vhodné řešení, protože by se rozšířila v tomto místě úzká silnice.  Vyrostla nám v obci malá novostavba, pan Menclík č. 40 začal stavět dvoukolnu na nářadí, pak přidal patro, omítnul a uvnitř předělal na menší byt, takže – jak stavbu nazvat? Sušárna zpracovává rok od roku více řepy a čekanky a tak se letošní kampaň protáhla až do poloviny ledna 1986. Během roku byla v sušárně postavena ocelokolna na stroje a zařízení pro kampaň, začalo to budováním odkalovací jámy z betonových panelů. Na vojně nikoho nemáme, nejbližší bude Venda Dušek, který se začal učit opravářem stavebních strojů v Pozemních stavbách Hradec Král.  Ostatní mládež chodí do devítiletky do Cerekvice nebo ti větší do Hradce Králové a Prahy, tak jak uvedeno v r. 1984. Do školky v Hněvčevsi se vozí jen děti Hlavatých z č. 10, Jahelkovy děti jsou doma. Protože  Pourová Helena – ze mlýna – pracuje v Cerekvici ve školce, vozí si děti s sebou.  Členové jednotky požární ochrany bili letos tradičně úspěšní na okrskovém cvičení 8. černa v Jeřicích obhájili 2. místo. Ze všech okolních sborů jenom oni cvičí se starým strojem, ostatní mají stroje nové nebo novější. Kdo umí ten umí. Za celý rok nebylo třeba jejich zásahu a tak se věnovali místo údržby stroje jen úklidu koupaliště. To také byla vlastně i veškerá činnost i občanského výboru v obci. Snad se v příštím volebním období znovu probudí k větší činnosti, různé úpravy a opravy v obci to už potřebují. V kulturní místnosti bylo koncem roku uspořádáno zasedání občanského výboru spolu s občany – řešily se různé záležitosti v obci. Za MNV byl přítomen předseda MNV s. Pácalt spolu se s. Heligrem. V listopadu k Měsíci přátelství bylo uspořádáno filmové představení pro děti – pohádky. V prosinci proběhla v kulturní místnosti výroční schůze požárníků. Takže kulturní a společenská činnost velmi slabá. Mladý Josef Fidranský provedl instalaci a úpravu nového rozhlasového zařízení v kulturní místnosti a instalaci nových reproduktorů, takže teď všichni  dobře slyšíme. Náklad na rozhlas byl 6700 Kč.

JZD Třebnouševes, jehož členové jsou i v naší obci opět dosáhlo velkých úspěchů, v soutěži JZD okresu Jičín se umístilo na 3. místě. Zajímavé údaje poskytla výroční členská schůze o hospodaření za rok 1985. JZD má 477 členů s průměrem stáří 53 let, aktivních členů má však 245, tj. 51,4%, ve stáří průměrně 36,4 let. Ze 232 důchodců je jen 32% mužů, ale 68% žen. Průměrný výdělek měli v JZD 2654 Kč, nejvíce pracovníci pomocné výroby (3) a ošetřovatelky prasat (5) 3400 Kč. Dosáhli těchto hektarových výnosů: pšenice ozimá i jarní 53q, ječmen jarní 58,7q, cukrovka 476q, U okurek došlo během týdne ve sklizňovém období k totálnímu uschnutí, způsobené nějakým virem přenášeným vzduchem a tak bylo dosaženo jen 4,2q z ha. Byla postižena celá republika. V kravíně v Jeřicích bylo nadojeno v průměru 4490 l na dojnici, nejvyšší dojivost na dojnici byla dosažena v Rašíně a sice průměrně 13l. Členové JZD mají nárok (základní) na 6q obilních jednotek za každý odpracovaný den se přiznává další 2 kg obilí. Max. dávka však je 12q na člena. Odprodá-li JZD členovi vykrmené prase, naturálie se snižují o 4q na 100 kg váhy prasete. Cena vykrmeného prasete je 10,50 Kč/kg.

Ve vesnici je 22 osobních aut, tři traktory, pět malotraktorů a několik vyřazených motocyklů – na těch už dneska nikdo nejezdí. Dále několik Babet – malé motocykly o obsahu 450 ccm.

Pohyb obyvatelstva

Narození                  Vítězslav Jindra 2.3.85 v č. 14

Odstěhovali se          Bartášková Jaroslava a Ivana 13.6.85 do Prachovic

                                   Jindrová Zdeňka s dětmi Janem a Vítězslavem 2.7.85 do

                                  Jičína

 Zemřeli                    Václav Langr z č. 20 31.5.85

 

Zapsal: Jahelka kronikář