Obsah

1987

Tak, jako v minulých letech i letošní rok proběhl v naší obci bez významnějších událostí. Věnovali jsme se v klidu a pohodě práci, zálibám i odpočinku. V JZD pracuje tak málo zdejších občanů, že téměř všichni našli práci přímo v obci – krmí prasata a telata, čtyři dojíždějí na jiná střediska. Zato máme asi 17 důchodců JZD, jen dva důchodci jsou z průmyslu a služeb. Chalupářů máme 10, zapadli mezi nás a pomáhají i při brigádách v obci, při jarním úklidu koupaliště bývají někdy aktivnější než naši občané.

Politické události ve státě a ve světě se sledují v televizi i tisku, diskutuje se a probírá co a jak. Mnoho se však změnilo sloučením JZD, dřívější ranní diskuze a plánování u mlékárny, kde se všichni scházeli, jsou již minulostí. Je to škoda, mnoho se prodiskutovalo, ale mnohé se v obci i udělalo. Nejranější událostí, která se trochu dotkla i obce bylo sloučení JZD Třebnouševes a části ČSSS Hořice. Farmy Cerekvice, Třebovětice a Jeřice s dílnami v Cerekvici přešly pod JZD se společným názvem JZD Třebnouševes. Část zaměstnanců statků přešla jinam, většina do JZD.

Velkou pozornost jsme věnovali dubnové návštěvě s. Gorbačova u nás v republice. Mimo oficielních jednání navštívila delegace některé průmyslové závody a JZD. Srdečná jednání s prostými občany zmnohonásobila oblíbenost tohoto státníka. Výsledky jeho návštěvy v prosinci v Anglii (jen krátké zastavení při mezipřistání a pohovor s Tatcherovou) a podpisy smlouvy o likvidaci raket krátkého  a středního doletu ve Washingtonu, všechna setkání s představiteli USA během návštěvy a neplánované setkání s americkými občany jeho oblíbenost i zde jen zvětšila. V prosinci došlo k významné události v politickém dění ve státě. Po odstoupení G. Husáka z funkce prvního tajemníka strany byl do vedení strany zvolen Miloš Jakeš. Neklid kolem Iránu, Iráku se změnil na přímé útoky na tankery dopravující ropu z těchto oblastí. Došlo k poškození, příp. potopení lodí a ztrátám na životech. Situace v Palestině a Izraeli se rovněž zhoršila, boje v Nikaragui a Hondurasu také neustávají.

Letošní rok byl významný pro naši „dráhu“ jízdou historického vlaku 7. června (pořídil jsem fotograf. snímky a jsou založeny do přílohy kroniky). Bylo vzpomenuto 105. výročí zahájení provozu na trati Hradec Králové – Ostroměř. Parní lokomotiva táhla staré „dřeváky“, hudební doprovod zajistili hradečtí „Kantoři“ Jízda historického vlaku a následně moderní soupravy v r. 1965 však byla podstatně honosnější.

Počasí

se opětně tento rok nevydařilo. Po záplavách na konci prosince 1986 a v prvních dnech ledna 1987 nastal silný pokles teplot – u nás o 20-30°C – a sněžení a vánice. Sever východočeského kraje zaznamenal až 30 cm sněhu a nastaly kalamity. V Trutnově a Semilech vyhlášen zákaz osobní dopravy, trať Tanvald – Harachov byla na několik dní zaváta včetně vlaku. 12. ledna nová kalamita, postihla část Moravy s Slovenska – převážná část silnic a dálnic nesjízdná, v Bratislavě tramvaje zaváty na ulicích tak, jak je vánice zastavila, provoz autobusů sporadický, doprava osobními auty zastavena. 15. ledna to postihlo i nás. Silnice zaváty, nad Jeřicemi asi na 8 hodin zavátý vlak. Silnice Dolní Černůtky – Hněvčeves a Třebovětice – Jeřice zaváty na několik dní. Milíčeves u Jičína dosáhla nezvyklý rekord – byl zde naměřen největší mráz v ČSR minus 31°C.  Došlo k dalšímu pomrznutí stromů nebo alespoň květních pupenů, zejména ořechů a peckovin. V únoru byly teploty kolem 0°C, zásoby sněhu postupně tály a vláhy přibývalo. V březnu sníh na Hradecku zmizel, snížily se teploty až na minus 15°C. Duben se moc nevyznamenal, do 10. bylo chladno s občasnými dešti. Asi 5.4. přilétl na sušárnu čáp, 10.4. čápice. Deštivé a chladné počasí trvalo. První setí bylo prováděno na Velikonoce 20.4. a zrovna deště. Ani v květnu nedošlo ke změnám, stále chladna a déšť (20.5. padaly kroupy). 22.5. silně sněžilo v Krkonoších a Jizer. horách musely být nasazeny pluhy a frézy. Červen nadále chladno a deštivo, sena hnila na lukách. Na několika místech v republice byly průtrže a vichřice, byly způsobeny milionové škody. V červenci se střídala tropická vedra a deště, průtrže a opět pohromy s milionovými škodami. Srpen zůstal stejný,  střídala se vedra s deštěm. Sena a následně obilí se doslova z polí kradla, byly veliké problémy s vlhkostí obilí. Září ukázalo podzimní teploty v noci 2-5°C, ve dne 15 a opět srážky. Říjen jen pokračoval a beze změn. Místo cukrovky se často sklízelo jen bláto, kontrolní srážka v cukrovaru byla 52%. I listopad pokračoval beze změn. V prosinci mírně klesly teploty. Tak jsme prožili Vánoce na blátě a v drobných deštích s teplotami kolem 0°C. Byl tedy rok 1987 značně vlhký a pro zemědělce velice nepříznivý, což se projevilo zejména na výnosech. A dovolené se prožívaly v deštích a chladnu.

Události v obci

již tradičně se dá konstatovat, že Černůtky si žijí velmi dobře, pokojně a bez významnějších událostí. Je nás v obci stále méně, ani budoucnost obcí jako je naše nevypadá na nějaký překotný nárůst obyvatelstva.  Rozšiřuje se počet chalupářů a tak obce ožívají jen o víkendech a dovolených. Vždyť u nás  již 13 domů slouží pouze k rekreaci a 25 ke stálému bydlení. Činnost občanského výboru byla opět chudá. Již loni převrácená kabina na koupališti byla konečně postavena, ale bohužel nepřikryta a čeká na nový eternit. Na koupališti bla z jara provedena běžná údržba a obetonováním zpevněn rám koupaliště. Dost málo na celý rok. Oprava vozovek byla pro nedostatek fin. prostředků přesunuta na r. 1988. Protože při nácviku požárního útoku došlo ke zničení čerpadla u požární stříkačky, odcvičili požárníci – opět miži i ženy – se strojem z Třebovětic. Bylo dovezeno starší čerpadlo od MNV Bílsko a z jara 1988 bude provedena oprava stříkačky. Stavebníci M. Pour a B. Dvořák se činí. M. Pour má zastřešeno a u Dvořáka jsou hotové vnitřní omítky a dokončují se instalace. Velké přípravy na opravu ZNZ skončily přípravami, materiál je navezen a zatím vše. Větší pohyb obyvatelstva byl bohužel v tom opačném smyslu. V květnu byl p. Dušek Václav umístěn do nemocnice v Pace,, p. Marie Javůrková naopak z Paky do Domova důchodců. Dále zemřela p. Marie Šulcová ve věku 88 let, krátce na to zemřel její syn, náš rodák Ing. František Šulc ve věku 58 let. V srpnu zemřel ve věku 74 let p. Václav Dušek v nemocnici v Pace. V listopadu zemřel ve věku 76 let p. Václav Machek. V prosinci zemřela p. Marie Felbrová, bydlela poslední léta u Menclíků č. 40 u dcery. Z č. 36 – ZNZ se odstěhoval Jaromír Pour s rodinou do Jeřic – ve skutečnosti bydlí v Jeřicích od prosince 1986. Do č. 14 – MNV – se přistěhoval František Felbr s manželkou Taťánou a dětmi Ingrid, Lubošem a Renatou. Pracuje v ZEZ Hořice, manželka je na mateřské s dětmi. Jsou to však jen dočasní Černůťáci, až si postaví domek, tak se odstěhují. Žádný občánek nám nepřibyl, děvčat na vdávání máme nazbyt, ale vdávat se jim asi nechce. A naše školní mládež – děti Felbrovy vozí do školky v Třebnouševsi, do školky v Jeřicích chodí Jaroslav a Renata Jahelkovi, Veroniku Komňackou vozí do Ostroměře, Hlavatý Přemysl do školky v Hněvčevsi. Do školy v Cerekvici chodí Pourová Helena.  Do školy v Cerekvici chodí Schovalová Alena, do Zdravotní školy v Hradci Král. Dušková Romana, Václav Dušek se učí opravářem staveb. strojů v Pozem. stavbách v Hradci Král., Hlavatý Vladimír opravářem zem. strojů v STS Hořice. Do ekonomické školy v Jičíně Schovalová Jana. Do školy v Cerekvici Hlavatý Jaroslav, Dvořákovi Bohouš a Marie, Hlavatá Martina, Rubek Radek, Pour Miloš a Javorská Helena.

JZD

jak již uvedeno v hospodaření JZD jsou zaznamenány horší hospodářské výsledky proti létům minulým. Zejména řepa „nedala“ očekávané, ani „maso“ nevyšlo. A ještě horší v nákladech na hospodaření. Byly překročeny náklady na krmiva a pohonné hmoty. Takže plánovaný zisk byl splněn na 29%. Jak se družstevníkům v dnešních ekonomických podmínkách těžko hospodaří lze těžko posoudit např. t oho, že nová dodávka Š 1203 stojí 45000 Kč, ale nová karoserie pro GO stojí 92000,-- Kč. Ovšem nová auta jsou bilancovaná a tak se musí stále generálkovat. Zato přidružená výroba – vodorovné značení silnic je pro JZD přínosem. Za poslední 4 měsíce roku vynesla 1,8 mil. Kč s zisku. Stojí za zváženou, co lidí by se muselo podílet na pěstování řepy nebo pšenice, aby zajistili tento zisk. Při „malování“ silnic to zajišťují 4 – 5 lidí. Tak je dnes hodnocena práce v zemědělství. V JZD, i okolních, dochází k nárůstu úhynu všeho hospodářského zvířectva. Podle zprávy hlavního zootechnika JZD je možné usuzovat na zhoršení kvality sena a senáže. Zprávy z tisku to potvrzují. V sušárně proběhla kampaň bez problémů, více bude v zápise v příštím roce. Protože se očekává změna vedoucí v prodejně Jednoty, i tento zápis bude podrobnější v příštím roce. Po zemřelé p. Šulcové jsem získal různé dokumenty – shromáždil p. Šulc. Jsou uloženy v samostatné složce jako příloha kroniky. Jedná se např. o plakát k položení základního kamene pomníku M. J. Husa nad obcí, potravinové lístky a papírová platidla, rozsudky smrti a další materiál z poslední války. Propagační materiál z voleb 1946, ze zakládání JZD apod.

Pohyb obyvatelstva

Narození                                          0

Svatby                                              0

Přistěhování                                               F. Felbr s manželkou a 3 dětmi do č. 14

Odstěhování                                   J. Pour s rodinou z č. 36

Úmrtí                                                Marie Šulcová z č. 3

                                                           Dušek Václav z č. 21

                                                           Machek Václav z č. 1

                                                           Felbrová Marie z č. 40

 

Zapsal: Jahelka