1988

Pro zápis do naší kroniky  za poslední roky je již tradiční konstatování, že uplynulý rok proběhl bez významných událostí. A snad je to tak dobře, významnější událostí nebývají obvykle vždy nejradostnější. Lze tedy shrnout, že nedošlo k žádné události, který by vzrušila dění v obci a zaznamenala se do paměti spoluobčanů.

Zaznamenávám alespoň důležité události celosvětové a ostatní. 25.2. byl proveden první transport  raket krátkého doletu z ČSSR a NDR do SSSR. Postupně byly zničeny. 30.5. byla při návštěvě prezidenta USA p. Regana v SSSR ratifikována smlouva o oboustranném zničení raket. 15.11. byl na návštěvě ve Východočeském kraji první tajemník KSČ s. Jakeš, navštívil též závod ČKD  v Plotištích. V prosinci došlo k velkému zemětřesení v Armenii v SSSR, byla zničena 3 velká 100-300 tisícová města, zahynulo asi 30000 lidí, záchranných akcí se zúčastnili zachránci z celého světa. Rovněž celý svět poskytl značnou materiální pomoc.

Ani počasí

se moc nevyznamenalo. V lednu byla velmi mírná zima (asi o 2,3°C vyšší průměrné teploty), ve dne 0-8, v noci 0 až -5°C. Do poloviny měsíce beze sněhu. 18.1. poprašek, který během 3 dnů zmizel, do konce ledna teploty až 10°C a beze sněhu. Takže už 25. ledna přilétli na Moravě čápi a špačci. Byli pozorováni lednoví zajíci. Únor stejně pokračoval, jen kolem 25.2. asi 10 cm sněhu a ten rychle zmizel. Tedy stále bez vláhy. Březen rovněž stejný, jen koncem března bylo severní a severovýchodní území ČSR postiženo sněhovou kalamitou. 28.3. přilétl na sušárnu čáp a za týden čápice. Duben již mírně oteplil, ale  bez vláhy. I květen pokračoval bez srážek a tak se stalo, že řepa a kukuřice byly sety až 3x a těžko vzcházely. Řepa tedy byla pěstována jen na 43% plánovaných ploch. Červen měl aprílové počasí s povodněmi na několika místech ČSR. Konečně se pole zazelenala, začalo se sušit. Červenec pokračoval aprílovým počasím a vedry až 32°C, obilí podesýchalo, žně začaly koncem měsíce s různým úspěchem. V Nechanicích dal první ječmen 25q/ha, ve Mžanech 80q/ha. 24. července byla na Hradecku a Hořicku vichřice s rychlostí až 150 km/hod. Polámané stromy, ulítlé střechy a další nepříjemnosti. Srpen v normálu, občasné deště, září jen pokračovalo. Říjen bez vláhy, koncem ranní mrazíky. 1.11. první sníh a první zámrzy asi do 10 cm. Do 20.11. ranní mrazíky asi do 8 °C. 23.11. ale minus 17, 24.11. jen minus 3°C. V Oravské Lešné naměřeno -28,4°C. Prosinec začal s teplotami kolem 0°C, sníh s deštěm. 24.12. – rarita po 37 letech. Bouřka s krupobitím, dále beze sněhu a teploty ve dne 4-6, v noci minus 8°C. Výzkumný šlechtitelský ústav v Holovousích však hlásil, že srážky byly v 30-letém průměru.

Dění v obci

nic závratného. Koncem února byly zahájeny práce na novém vedení vysokého napětí z jeřic do obce – po lukách s odbočkou za č. 41 – Jahelkovi, zde instalováno nové trafo, práce ukončeny v červenci. V březnu byla uzavřena prodejna potravin Jednota. Dosavadní vedoucí odešla a nová nebyla, tak došlo k uzavření. Obec zásobuje pojízdná prodejna. V červnu byly zahíjeny práce na asfaltování návse a místních cest. Občané provedli úklid a důkladné umytí cest mechanizací JZD. 30.6. bylo provedeno asfaltování a posyp drtí se zaválcováním. Kvalita práce zdaleka neodpovídala tomu, co jsme očekávali. V červnu se na sušárně v hnízdě objevili 3 mláďata, odlétli 3. září. Rovněž byly zahájeny práce na skládce chemických odpadků v Mrštníku. Byla vybagrována díra a dno zalito betonem – základní deska. Ihned jsme začali protestovat – psali jsme nakonec až na předsednictvo vlády a tak došlo v srpnu k přerušení prací a do konce roku nebylo pokračováno. Novým majitelem č. 20 – Langrovi se stal p. Javorský ze sušárny, začal s rekonstrukcí. v č. 19 – p. Hlavatá – začal s úpravami nový majitel p. Říha z Hradce Králové. Další nový majitel je u Javůrků, zatím se objevil jen sporadicky, jméno dosud neznám.  Na koupališti mimo drobné údržby byla konečně zastřešena i kabina a ukotvena proto převrhnutí. Naši požárníci byli již tradičně úspěšní na okrskovém cvičení v Třebověticích – 50-té výročí založení sboru. S vypůjčeným strojem se muži umístili na 2. místě, ženy na 3. místě. I další radostná událost mezi požárníky – 1.12. byla zakoupena nová stříkačka PS12. Byla zakoupena z fin. prostředků získaných prodejem usedlosti č. 19 – p. Hlavatá. Stříkačka bude zabudována do podvozku po původní stříkačce zn. Smékal z r. 1943. Protože nám dorostla mládež obého pohlaví je v Černůtkách o nové „hasiče“ postaráno. Pro delší nemoc byl v dubnu umístěn do nemocnice pro dlouhodobě nemocné v N. Pace p. František Ponikelský a zde zemřel 8.1.1989. V Domově  důchodců v Hořicích je p. Javůrková Marie – není však již naší občankou, ostatní občané bydlí v Dolních Černůtkách. 3.9. se vdávala Dana Fidranská, nyní Kočková, odstěhovala se do Mohelnice. Protože se od mládí věnovala jezdectví na koni, zúčastňovala se úspěšně i závodů, byla to svatba s kočárem a koňmi. Do ZNZ – výkup se přistěhoval z Jeřic p. Pavel Vladimír s manželkou Pavlínou. 1.9. se odstěhoval do Ostroměře do svého domku p. Lad. Komňacký s rodinou, dosud bydlel u Menclíků v č. 40. Dosud neodhlášen, takže je stále naším občanem.

JZD

hospodařilo po sloučení s ČSSS Cerekvice úměrně počasí. Např. výnos řepy 320q/ha nemá dlouho obdoby a ještě byla řepa pěstována na 43% plánovaných ploch, ostatní plochy zaorány, pro nedostatek vláhy nevzešly. V tisku byly uvedeny zajímavé údaje o „hnojení“ průmyslovými hnojivy. V roce 1957 se použilo 7,7 kg dusíkatých hnojiv na ha, v roce 1986 99,7kg/ha (čistých živin). Průmyslová hnojiva celkem v roce 1957 28,2 kg/ha, v roce 1986 264 kg/ha (čistých živin). Uvádím bez komentáře.

Další zajímavost jsem získal z ČSD. První jízda vlaku po trati Kradec Králové – Ostroměř byla uskutečněna 19.3.1882 a sice jen ze a do stanice Plotiště nad Labem.  Provoz do Hradce Králové byl až od r. 1906.

Byla založena příloha kroniky – album, ve které budou zakládány dokumenty – obvykle fotografické, týkající se událostí v obci. Jsou zde fotografie z budování požární nádrže – koupaliště z let 1970, fotografie z průjezdu historického vlaku z r. 1987 – 105.výročí. Dále soubor fotografií všech domů v obci a návse v Černůtkách, stav 1988. Ve volné příloze zůstávají dokumenty uvedené v minulých letech (konec Rakousko-Uherska, druhá sv. válka atd.) S uvedenou dokumentací byli občané seznámeni v srpnu 1988 při besedě nad kronikou.

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel 77

Narodila se Komňacká Lucie v č. 40, 16.12.1988

Nezemřel nikdo

Přistěhoval se Pavel Vladimír s manželkou Pavlínou do č. 36, 12.12

Provdala se Fidranská Dana, nyní Kočková dne 3.9.

Odstěhovala se Kočková Dana do Mohelnice, 14. 11.

Nejstarší občanka obce – p. Marxová Anna, 22.6.1906

 

Zapsal Jahelka Jar.