1989

I letos lze zápis začít tak, jako v minulých letech. Jsme moc malá obec, takže nejsme ani bohatí na nějaké převratné události. Událostí je, když někdo z občanů odejde, a to bylo i letos a nebo když se narodí nový Černůťák. I to bylo letos a tentokrát s raritou. V Černůtkcáh se po 50-ti létech narodila dvojčata Hana  a Petra Hlavatých z č. 42. Další přírůstek manželů Pavlových z Výkupu, syn Martin.

Už v lednu zemřel ve věku 79 let p. František Ponikelský v nemocnici v Nové Pace, v únoru ve věku 76 let p. Marie Javůrková v Domově důchodců v Hořicích, byl to první pohřeb v Černůtkách bez rozloučení.

Na politické události byl tento rok nadmíru bohatý.

M. Gorbačov pokračoval ve svých mírových jednáních a snižování vojenského potenciálu. Prakticky při všech návštěvách na Kubě, Anglii, Francii a na Maltě vždy přinesl něco nového pro uklidnění situace ve světě. V SSSR se množily nepokoje se značným poklesem postavení komunistické strany, ani v ostatních satelitech SSSR nebylo jinak.

I u nás se množily různé protestní shromáždění, která však byla vždy potlačena složkami ministerstva vnitra, armádou a Lidovými milicemi. Začalo lednovými nepokoji, k výročí Února a pokračovalo stále častěji.  Situace se vyhrotila v říjnu, kdy došlo v Maďarsku ke zrušení Komunistické strany a Lidových milicí. Současně začal hromadný útěk Němců z NDR přes ČSSR a Maďarsko do Rakouska a do NSR. Maďarsko v té době otevřelo hranice s Rakouskem. Krátce nato začali občané NDR obsazovat velvyslanectví NSR v Praze (asi 20000 lidí) a po dohodě došlo k přímému odsunu do NSR – byly přistaveny zvláštní vlaky. V praze zůstalo opuštěno mnoho set automobilů a motocyklů, kterými přicestovali Němci do Prahy.

Nadešel 17. listopad

pro ČSSR významný den z dob okupace. V roce 1939 byl při studentských nepokojích zastřelen student Jan Opletal. K uctění 50-tého výročí událostí uspořádali studenti povolené shromáždění u jeho hrobu na Vyšehradě, poté se manifestační průvod vydal na pochod do ulic Prahy. Je důvodné podezření, že průvod byl veden (aniž o tom věděl) příslušníky Tajné policie Národní třídou na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl průvod zastaven Pohotovostním plukem SNB, uzavřen a došlo k brutálnímu násilí proti studentům a všem i procházejícím občanům. Došlo k mnoho zraněním – pouze u demonstrujících – zlámané ruce, otřesy mozku, vnitřní zranění apod. zranění byli odváženi sanitkami Ministerstva vnitra, jednalo se o předem připravenou a dokonale  řízenou akci orgány min. vnitra a bylo potvrzeno, že řízenou orgány KSČ, kteří byli i přítomni.  Při zásahu byly nasazeny obrněné transportéry, vybavené radlicemi z pletiva. Na protest proti tomuto zásahu začali studenti Vysokých škol v Praze stávkovat a pořádat protestní shromáždění na Václavském náměstí. Ihned se k nim přidali herci prakticky všech pražských a postupně i venkovských  divadel a kulturních zařízení.  Krátce na to se přidávaly i ostatní vysoké  a střední školy v celé ČSSR. Protestní shromáždění – až 200000 lidí – na Václavském náměstí se konalo každé odpoledne a přenášela je v přímém přenosu čs. televize. Některé noviny začaly ihned pravidelně informovat, byl i konzervativní tisk. Vedení KSČ chtělo nepokojům zabránit a povolalo do Prahy Lidové milice. Po nečekaných protestech i z řad pražských milicionářů a nejednotného vedení strany byly milice ihned odvolány. Z důvodu malého prostoru (Václavské náměstí nestačilo) byla největší manifestace přesunuta na Letenskou pláň – vedlo nově založené Občanské fórum. Zúčastnilo se asi půl milionu lidí, na manifestaci promluvili zástupci všech vrstev občanů, někteří politici z r. 1968, např. p. Dubček, mluvili i příslušníci SNB. Obrodné hnutí se postupně šířilo do celé ČSSR. Protože vedení KSČ a vláda nechtěli dobrovolně odstoupit, byla uspořádána 27.11. protestní stávka v celé ČSSR, na které byly vyjádřeny požadavky většiny občanů a sice zrušit článek Ústavy o vedoucí úloze KSČ, odstoupení vedení KSČ a všech vlád (ČSSR, ČSR a SSR) a lidí, kteří se podíleli na vstupu vojsk v r. 1968 do ČSSR. Ozvaly se hlasy o zrušení Lid. milicí, zeušení KSČ na závodech, armádě a institucích. Další požadavek byl vyšetřit viníky zásahu ze 17. 11. a jejich potrestání. Armáda se od nepokojů distancovala a postupně slíbila neuposlechnout případným zásahům proti lidu. Následující dny probíhaly v nadšení z ukončení nadvlády KSČ a rozbíhajícímu se demokratizačnímu procesu. Došlo ke zrušení KSČ a Lid. milicí na závodech, zbraně Lid. milicí převzala armáda. Složky ministerstva vnitra, které byly pod přímým vedením KSČ jsou obrozeny a vedeny novým vedením ministerstva vnitra. Je zajištěno, aby složky min. vnitra nemohly být zneužity proti lidu. Tak se KSČ ocitla mimo řízení ČSSR, p. Adamec – nový tajemník KSČ byl pověřen sestavením nové vlády a navrhl 15 pro KSČ a 5 pro ostatní. Po bouřlivých protestech na manifestacích v celé republice byla jmenována nová vláda, p. Adamec zklamal poslední zbytky důvěry občanů ve snaze nového vedení KSČ začít znovu a jinak. Prezident Husák byl nucen odstoupit. 29.12. byl zvolen novým prezidentem Václav Havel, dramatik a spisovatel, mluvčí opozice a několikrát vězněný odpůrce starého režimu. Tak možno konstatovat, že zvolení Václava Havla, nejoblíbenější osoby tzv. něžné nebo sametové revoluce prezidentem republiky a jmenování nové vlády bylo dosaženo vítězství demokratických sil po 40-ti letech nadvlády KSČ v naší republice. Denní tisk a některé tiskoviny o průběhu těchto událostí jsou přílohou kroniky za rok 1989.

A nyní k počasí

8.1. jsme se nakrátko dočkali sněhu, do konce měsíce beze sněhu, teploty od 0 do 7 °C. Únor beze změn a bez sněhu, teploty od 0 do 15°C. Ani v březnu se moc nezměnilo, jen občasné drobné deště, takže jarní práce se mohly rozjet, stavěly se foliáky. Ani duben ze začátku měsíce vybočil – na duben chladno a opět deštivo. 20.4. ochazení až na -3°C, na jihu Vč.kraje se objevil sníh. 30.4. dokonce sněhová kalamita Vč.kraje, rozlámané stromy a u nás asi 10 cm mokrého sněhu. Krkonoše bílé. V květnu zima a deštivo, ve vyšších polohách opět sníh, po 15. tepleji. Teprve v červnu začalo hřát, ideální počasí na sušení sena. Jen ke konci měsíce deštivo a vedra.  V červenci střídavě přeháňky a vedra, v polovině měsíce však ranní rekordní chladna kolem 4°C, v Tatrách sníh a mráz. Konec nás však ohřál až na 30°C a přeháňky. Srpen byl jako červenec a se všemi abnormalitami.Ani září se podstatně nezměnilo – začal podzim. Koncem září a začátkem října byly teploty ráno kolem 6°C, odpoledne do 15. Konec října byl nejteplejší za dobu sledování teplot v Klementinu, ráno 22. – 24. kolem 10°C, odpoledne až 23°C. Listopad již teploty podzimní s nedostatkem vláhy a koncem měsíce ranní mrazy až 15°C, ve dne -5°C. Prosinec pokračoval se slabšími příděly sněhu. A potom rekordy. Co se sledují teploty – tepla až 25°C. Koncem měsíce se počasí vykáznilo a byl celkově teplý prosinec.

V obci se toho mnoho neudálo

Občanský výbor pracuje sporadicky, aktivita občanů se nemůže stále probudit. Jarní údržba koupaliště spočívá na 2-3 lidech, jen kolem Husa se jedno odpoledne trochu tužili chalupáři, místní neměli čas. V květnu nedával pozor mladý Miloš Pour a srazil se na návsi u zbrojnice s autem JZD Třebnouševes. Zůstalo jen u odřenin a leknutí, takže je naděje, že už si bude dávat pozor. V kvtnu jsme získali vlastní kontejner, je tedy k dispozici u nás celoročně. V červenci postihla i v naší obci pěstitele okurek plísňová kalamita. Došlo ke zničení všech rostlin. Od září si již nemusíme půjčovat posuvný žebřík (výsuvný požární), získali jsme výměnou za šrot z ČKD. Ted jen provést drobné úpravy a natřít. Přibyla dvě nová auta – Jar. Hlavatý ml. zakoupil novou Škodu 125, Václav Dušek Škodu Favorit, takže v Černůtkách máme 22 osobních aut a dvě nákladní auta. Na motocyklu už snad nikdo ani nejezdí, jen někdy nějaký ten Pionýr nebo Babeta. I jízda na kole je spíš výjimkou. Chalupáři se činí na úpravách svých chalup, p. Říha zahájil s omítkou, u Ponikelských p. Pospíšil stále neupravuje a tak chalupa a okolí chátrá. Nový chalupář po p. Rumlové ing. Pálka Jiří z Hradce Králové také upravuje – zejména okolí a tak chalupa naopak získává na kráse. U Šulců jakás takás údržba, zdá se, že na větší úpravy a šlechtění dědici ani po kutilské stránce nemají. Nový majitel u Javůrků – p. Václav Čejka z Kutné Hory pilně zvelebuje. Požárníci – jediná složka v obci se činí tradičně jen kolem okrskového cvičení  a rád kostatuji, že i tradičně vítězí. Ani ženy nezůstávají pozadu a jsou vždy na předních místech. Tím ale také veškerá činnost končí. K zásahu během roku nedošlo a to zase nutno zapsat jako potěšitelné. Nová požární stříkačka je zabudována do podvozku po staré stříkačce, je lehce vyjímatelná – práce obou Jahelků. Konečně se začalo s úpravami ve Výkupu – ZNZ – byl zhotoven septik. Obilí se zde už neskladuje. Vitana – sušárna čekanky – měla normální průběh kampaně, není co zaznamenat. I čápi přiletěli přesně, vyvedli mladé a stejně přesně odletěli.

JZD

nová doba přináší nové problémy i do zemědělské výroby, ale skýtá i nové možnosti. Pro naši obec radostná událost – pro neefektivní provoz se ruší chov prasat a telat a tak si oddychneme od průvodního zápachu, současně však členové JZD ztratili pracovní příležitost přímo v obci. Pracuje tady koncem roku v JZD 6 členů, 14 je v důchodu, kteří ani v sezoně nepracují v JZD.

Jak je již uvedeno, ze společenských organizací pracuje v obci jen Svaz požárníků, přestal pracovat Svaz žen, Čs. červený kříž a Svaz přátel SSSR. Obecní knihovna pro nezájem nepůjčuje, dokonce Okresní knihovna v Hořicích dělala nátlak na předání knih do Hořic

Pohyb obyvatelstva

Stěhování

Komňacký Lad. s rodinou 6.4.89 do Ostroměře

(skutečně však bydlí již od r. 1988)

Šimková Miluše ze stráž. domku ČSD 17.8. do Hořic

Narození 

Hlavatá Hana a Petra 9.7.89

Pavel Martin 2.11.89

Úmrtí                                   

Ponikelský František 8.1.89

Javůrková Marie v únoru 89 v Domově důchodců v Hořicích

 

Zapsal: Jahelka kronikář