Změna kronikáře

Protože dochází ke změně kronikáře, držím zvyklosti mých předchůdců a jako první zápis tedy proč změna:

Dosavadní kronikář Josef Pour z č. 32 vážně onemocněl, pravděpodobně menší mozková mrtvice a přesto, že se asi během dvou let jakž takž pozdravil, nemůže dále vykonávat veřejné funkce.

Nutno pro čtenáře a zejména jako projev uznání velmi vysoko hodnotit veřejnou činnost Josefa Poura, ať už jako tajemníka nebo později předsedy MNV a černůtského kronikáře. Za jeho „panování“ došlo k dalšímu zvelebování obce, připomeňme i nemalý podíl na spolupráci s JZD. Chci  tedy za všechnu práci jménem občanů Dolních Černůtek poděkovat a popřát hodně zdraví a pohody na zaslouženém odpočinku.

I já začínám podobně, jako moji předchůdci, kterým smrt nebo nemoc nedovolila pokračovat v zápisech do kroniky a tak se zmíním pro nedostatek podkladů jen krátce o letech 1979 až 1981. Nejprve však pár řádků o novém kronikáři.

Jmenuji se Jaroslav Jahelka, narodil jsem se 13. 11. 1931 v Horních Černůtkách č. 27 Jaroslavu a Anně Jahelkovým jako jediný syn (starší sestra krátce po narození zemřela). Do obecné školy jsem chodil v Hněvčevsi, do měšťanské v Cerekvici. V roce 1946 až 1949 jsem se vyučil nástrojařem v Jablonci na Nisou, po vyučení jsem absolvoval Vašší průmyslovou školu strojní v Pardubicích. Nastoupil jsem jako technický vedoucí závodu ČSAD Hradec Králové a krátce nato nastoupil k vykonání zákl. vojenské služby. Po návratu jsem nastoupil do ČSAD Nové Město n. Metují jako technický vedoucí krajské opravny ČSAD. Protože se ve Strojírnách Plotiště – dnes ČKD začala výroba naftových motorů, přešel jsem do vývojové konstrukce tohoto závodu. Zde pracuji dodnes jako vedoucí konstrukční skupiny dráhových motorů, závod nese název ČKD Praha, závod Hradec Králové. Jsem bezpartijní. V roce 1956 jsem se oženil s Věrou Kárníkovou z Předměřic nad Labem, dcera Josefa Kárníka, dělníka umučeného nacisty a Anny Kárníkové, švadleny, zemřela v r. 1952. Bydleli jsme u rodičů v Horních Černůtkách. Zde se nám narodili dcera Hana v r. 1956 a syn Jaroslav v r. 1958. V roce 1959 jsme se přestěhovali do Dolních Černůtek do č. 14 (bývalý dům p. Dubského, dnes MNV). V roce 1960 jsme začali stavět nový rodinný dům č. 41. Nastěhovali jsme se v roce 1963. Samozřejmě jsem se zapojil do zvelebování obce, později jako člen MNV. Zejména akce „koupaliště“ je připisována k mému jménu, zlí jazykové tvrdí, že si koupaliště stavěl Jahelka pro sebe, aby se naučil plavat. Ani hasičské tradici v Černůtkách jsem nemohl zůstat stranou. Mimo funkce jednatele zastávám i funkci strojníka. A s potěšením možno konstatovat, že „hasíme“ úspěšně téměř jen při okrskových cvičeních, skutečných požárů je málo a to je dobře. Jak jsme stárli, děti rostly a tak se dcera Hana v roce 1976 provdala za Vladislava Žižku ze Skřivan a odstěhovala se. V roce 1981 se v dubnu oženil syn Jaroslav s Naďou Zdražilovou z Hradce Králové a převzali část rodinného domku č. 41. V krátké době zemřela na zákeřnou nemoc manželka Věra a tak mě skončilo překrásné manželství. Jako koníčku se věnuju myslivosti v rodné obci, i tam pracuji jako myslivecký fin. hospodář. Přiznal jsem se ke všemu a tak začínám s událostmi v obci.

Jahelka Jaroslav