1991

V Černůtkách je již tradiční, že nejsme bohatí na nějaké převratné události, které by se v obci během roku udály. A běh událostí v republice tomu jen napomáhá. Politická a ekonomická situace, změny v tržním hospodářství a dopad na obyvatele naší obce nemůže rozčeřit poklidnou hladinu obce a tak svorně nadáváme na zmatky v parlamentu, na programy v televizi, na vysoké ceny zboží, na malé platy, důchody nu a tím potvrzujeme, že když se v Čechách nadává, tak je vlastně dobře. Politická a ekonomická situace ve státě se pomalu lepšila, tak, jak ubíhal čas od sametové revoluce. Ukazuje se však, jak bylo předvídáno, že po těch 40-ti letech se jen těžko učíme žít a jednat jako lidi. Svědčí o tom např. urážky a napadání prezidenta na Slovensku, zmatky při jednání v Parlamentu, honba na spolupracovníky STB (jen těžko se něco dokazuje) atd. Rok 1991 začal osamostatňováním republik SSSR (Lotyšsko, Estonsko a  Litva). Neklidnou situací v celém SSSR, zejména v jižních oblastech. V lednu obsadil Irák vojensky Kuvajt. Prakticky celý svět se z počátku jen symbolicky postavil na stranu Kuvajtu a po neúspěšném varování došlo k nasazení zbraní a vyhnání irácké armády z území Kuvajtu. Hlavní síly zajistily USA, chemická jednotka naší armády byla nasazena jako průzkumová. Prostřednictvím televizních přenosů jsme se přímo zúčastnili vojenských operací a stali se svědky ničení agresora. Samonaváděcí rakety doslova rozstřílely nepřítele. Přesnost navádění raket nám byla ukázána navedením rakety do větrací šachty podzemního bunkru, účinek zásahu byl nepředstavitelný. Rozpad komunistického hnutí se přenesl i do Jugoslavie a spolu s nacionalistickými nepokoji došlo k rozpadu Jugoslavie, když hlavními aktéry se staly Srbsko a Chorvatsko. A stalo se nemyslitelné, v SSSR došlo ke státnímu převratu (19.8.) včetně izolace M. Gorbačova  v letním sídle na Krymu. Moci se ujala skupina s Jazovem a někteří příslušníci armády a KGB. Ukázali se jako naivní, nervozní a neschopní a během několika dnů byli zlikvidováni. Tento převrat byl zároveň začátek poslední fáze rozpadu SSSR a už bez M. Gorbačova. Koncem roku tak vznikl Svaz nezávislých států a začalo dohadování, kdo tento  Svaz bude vlastně tvořit. Jako zajímavost uvádím, V říjnu jsem byl služebně v Moskvě a zažil průběh rozpadu a katastrofální situaci v zásobování. Stovky front u obchodů, zboží málo nebo žádné, návaly bezdomovců na nádražích a metru. Moje dieta na jeden den (měl jsem ji v dolarech) byla v přepočtu na ruble v hodnotě měsíčního platu dělníka v Moskvě.

Prvního března proběhlo u nás sčítání lidu, včetně zjišťování dalších statistických údajů. Probíhá vracení majetku bývalým majitelům, zejména obchody, dále probíhají dražby provozoven a obchodů. Např. při procházce po Hořicích plno nových soukromých obchodů – staré známé firmy znovu zahajují.

Počasí

Leden začal nezvykle teplotami +10 až +12°C. 10.1. byl nejteplejší den od r. 1775 -16°C. Vláhy poskrovnu. Kolem 20.1. se ochladilo až na -10°C, poprašek sněhu, zem promrzla až do 20 cm. Únor pokračoval mrazy na sucho, u nás až -17°C. Rekord byl dosažen na Kvildě -33°C. Sněhu málo, jen na horách. Ve druhé polovině února napadlo u nás asi 20 cm sněhu a mrazy až -15°C, později v noci -5 a ve dne +5. V březnu se počasí nezměnilo, vláhy poskrovnu. Až duben začal jarním počasím a květen pokračoval. Zmrzlí se neukázali a tak ve druhé polovině ráno 0 až 5°C, odpoledne do 15. To zelenině nesvědčilo. V červnu teploty do 20°C, přeháňky, vláhy málo. Červenec začal vedry až 28°C a přeháňkami. Přeháňky pokračovaly a žně se opožďovaly. Ani srpen nebyl jinačí, jen koncem silné lijáky a záplavy střídané vedrem až 34°C. Žně silně opožděny – kombajny se boří a sklízí se jen těžko. Koncem srpna se počasí srovnalo. Září se ukázalo jako typicky suchý podzim bez srážek, teploty v noci 0-5°C, ve dne 5-10. Říjen, dokonce i listopad beze změn. Tak začal i prosinec, teprve kolem 10. klesly teploty v noci až na -18°C, ve dne -5 ž 12, sněhu asi do 10 cm. Rekord teplot v Bechyni -21°C, Č. Krumlov -29°C. Koncem měsíce se teploty urovnaly, beze sněhu, na horách do 15 cm. Takže celý rok málo srážek a když, tak záplavy.

V obci

tradičně se začalo mírným úklidem v obci, vypuštěním a umytím koupaliště za pomoci chalupářů, zlikvidovala se trochu tráva mezi panely na koupališti a tím zhruba péče o čistotu v obci skončila. Občané úklid kolem svých domů považují za dostatečný přínos čistotě obce. Koncem dubna přiletěl čáp sám, po boji s novým párem se noví nájemníci zahnízdili. 18.5. se hasiči zúčastnili okrskové soutěže na Chloumku a umístili se na 4. místě. Ženy tentokrát nestartovaly. V červenci byl otevřen nový soukromý obchod „Koloniál u Dvořáků“, domku v bývalé hospodě, tj. dnes u Dvořáků. Asi do 50-tých let tam měli obchod (při hospodě) manželé Fidranští. Paní Dvořáková je soukromá obchodnice a vede si dobře. Jar. Jahelka ml. si otevřel Autoopravnu, zpočátku po pracovní době (v JZD), později se opravám začal věnovat plně. Rovněž po pracovní době (v JZD) se opravárenství a autodopravě věnuje p. Dvořák Boh. Zatím v menším rozsahu. Tak máme i v Černůtkách první soukromníky. Sušárna Vitana ukončila provoz a zařízení se postupně demontuje, sušení přímo spalinami z koksu už dnes nevyhovuje. Zavedli zde velkoprodej výrobků Vitany Byšice, tj. polévky, koření atd. provoz vozidel svědčí o rozjetém obchodu. Měsíční obrat byl až 1,5 mil. korun. Do Byšic na vedení podniku přešel p. Javorský. P. Javorská šéfuje doma. Na komíně sušárny čápi vyvedli dvě mláďata a odletěli koncem srpna. Byla dokončena výměna kolejí v úseku Třebovětice – Sadová, rovněž strážní domek dostal nového majitele, občanem naší obce se ale stane až po novém roce, zatím domek upravuje. Dědic největšího statku p. Milan Dubský zažádal o vrácení majetku a shání nájemce. JZD už objekty nepoužívá. Přibyli další důchodci. Pan Josef Fidranský a p. Zdena Fidranská z č. 31 jsou od léta důchodci, rovněž Jar. Jahelka – kronikář. S potěšením zaznamenávám, že nikdo nezemřel, ale potěšilo by, kdyby se konala nějaká svatba a bylo by ještě lepší, kdyby se někdo narodil a rozrůstaly se naše řady. Je nás v obci stále málo.

Pohyb obyvatelstva

  • Zemřelí 0
  • Svatby a stěhování 0
  • Narození 0

Zapsal: Jahelka