1992

Ani letošní zápis se nebude nijak významně lišit od zápisů z let minulých. Žijeme si tady celkem v klidu, bez nějakých emocí reagujeme na události v obci, ve státě i ve světě. A děje se toho dost. Hned v lednu po rozpadu SSSR vznikly spojené nezávislé státy SNS. Tvoří je Rusko, Ukrajina a řada malých států – bývalé republiky SSSR. Zatím se jedná o státy, které se dohadují o moc a o rozdělení nebo umístění zbraní – zejména atomových. V Jugoslavii se z dřívějších nepokojů stal otevřený boj a nesmyslně se vzájemně vraždí bývalí sousedé a přátelé a ničí města a vesnice, často hodnoty historické ceny. Po červnových volbách, kdy zvítězila ODS, se stal předsedou vlády Václav Klaus a na Slovensku se ujal moci Vladimír Mečiar a začala likvidace ČSSR. Slováci ústy p. Mečiara volali po samostatnosti Slovenska a ukončení nadvlády Čechů. Když se koncem roku blížil čas odtržení uvědomovalo si mnoho Slováků co se děje a někde demonstrovali proti odtržení.  Rozjetý vlak p. Mečiara však nebylo možno zastavit. Protože dosavadní prezident p. Václav Havel byl postupně odstavován, odstoupil a tak jsme bez prezidenta. Nový bude zvolen po ustavení České republiky – uvažuje se koncem roku. Skutečně došlo k 31.12.1992 k rozpadu ČSFR a od 1.1.1993 máme novou Českou republiku.

Počasí v roce

Leden beze sněhu teploty 0-8°C, jen v noci mírně mrazy do -5°C. Sníh byl jen ve vyšších polohách – u nás od L. Bělohradu výše. O teplém počasí svědčí to, že JZD oralo louky pod vesnicí u Bystřice. Únorové počasí se z počátku nelišilo, později sníh do 5 cm a ranní mrazíky, přes den teplo až 10°C, sucho. Březen držel shodu až do poloviny měsíce, po 15-tém sněžení, déšť se sněhem a vichřice. Na horách napadlo až 1m sněhu. Ke konci měsíce deštivo. Duben trochu oteplil – ve dne 10-12°C, v noci +5, koncem měsíce teploty mírně nahoru, mrholení až deště. JZD začalo setí. Květen - další oteplení ve dne až 20°C, v noci 10. Koncem měsíce se teploty dále zvedly až na 30°C a beze srážek. Vedra pokračovala i v červnu – ve dne až 30°C, v noci 10-15 a stále beze srážek. V posledních letech se zdá, že ty sucha jsou výsadou Východočeského kraje. Červen – stále vedra – kolem 5. konečně vláha a samozřejmě poskrovnu. Vedra pokračovala až 31°C, srážky téměř žádné. Srpen – vedra pokračovala (až 33°C ve stínu) a opět beze srážek. Jako zajímavost poznamenávám, že už 20.8. odletěli čápi, jiné roky odlétají kolem 5.9. (brzký příchod zimy se nepotvrdil). Září přineslo konečně ochlazení a důkladné. Od 3.9. ve dne jen 10°C a konečně déšť. Asi do 20.9. téměř denně déšť nebo mrholení. Koncem měsíce se zvedly teploty asi do 22°C a v noci 5-10. Říjen – teploty tak, jak má říjen mít, ovšem vláhy poskrovnu. Teprve listopad přinesl konečně deště a zdá se že dostatek. Ovšem dluh z minulých měsíců se jen těžko dohání. Teploty kolem 10-15°C, tedy listopad tak, jak má být, včetně nějakého ranního mrazíku. Prosinec začal teplotami kolem 0 °C, deštivo. 12.12. první sníh, ale jen na ukázku. Koncem měsíce přišly mrazy až 17°C, ve dne minus 10, beze sněhu. Půda zmrzla do hloubky 30-40 cm. Vánoce byly na blátě a beze sněhu. Takže počasí celkem nevybočilo z normálu, jen Východočeský kraj a zejména naše oblast měla velmi málo srážek. jsou slyšet názory o vlivu elektrárny ve Chvaleticích. Většina spalin a páry z chladících věží totiž proudí  ve směru na Hradec Králové a Orlické hory. Viděl jsem ekologické mapy, které toto potvrzovaly.

A co v obci

V lednu se do domku ČSD přistěhoval nový občan (zprvu s rodinou) – p. Jiří Bír. Později se manželka s dětmi odhlásila a vrátili se do Litoměřic. Pan Bír zatím upravuje.  29. února se vdávala Lenka Javorská, vdala se do Horních Černůtek za p. Miloně Hypiuse. Protože již od mládí se věnuje koním jako sportu, svatba tedy v kočáře s koňmi. Přibyl nový Favorit Forman, koupil ho p. Hlavatý Vlad. Ve Vitaně začaly demoliční práce, rozšiřují se sklady pro výrobky Vitany. V Římě zemřela naše bývalá občanka p. Milada Fidranská – naše bývalá šenkýřka. V posledních letech bydlela v Horních Černůtkách na chalupě u dcery. Protože se za poslední léta úplně zanesl náhon Bystřice, do kterého jsou vyvedeny povrchové vody z obce a okolí a odpadní vody z obce, byly v dubnu zahájeny práce – jednání o povolení akce a  vytýčení nového příkopu, jako propojení náhonu a řečiště Bystřice. Zároveň v této době požádal p. Jar. Hlavatý st. o navrácení pozemku, na kterém je vybudováno koupaliště – požární nádrž. Začalo období nepříjemného dohadování.  V květnu se u Langrů objevil nový majitel. P. Javorský již letos na úpravách nepokračoval a objekt prodal p. Petru Kamenskému ze Sovětic. Pan Kamenský pilně začal na úpravách ve stodole (pro obchodní činnost), později začal důkladné úpravy domovní části – nová vazba a střecha. K 31.5. došlo v rámci úsporných opatření a vzhledem k rozšíření stanice ČSD Hněvčeves ke zrušení obsazení stanice Třebovětice. Kupujeme tedy jízdenky ve vlaku. 29.5. oslavila naše občanka p. Marie Dvořáková 80 let. V srpnu se do č. 14 – p. Dubský přistěhovali další noví občané Černůtek – Václav Kesnar s paní a dcerami Renatou a Šárkou. Najmuli si hospodářství od bývalého majitele p. Dubského a hodlají zde hospodařit. Bohužel po větších úpravách obytné části a chlévů došlo k neúměrnému zvýšení požadavků p. Dubského a Krejsnarovi od smlouvy odstoupili a odstěhovali se zpět do Milovic u Mladé Boleslavi. V září a říjnu budovalo Povodí Labe nové malé jezy na Bystřici, aby snížili rychlost vody a vymílání břehů. V JZD probíhá upsání majetku vlastníkům půdy a proplácení nájmu nebo plnění v materiálu. 5. října zemřel na infarkt p. Jaroslav Hlavatý z č. 10 ve věku 71 let. Bývalý předseda JZD a občan, který se významně podílel na budování obce. Koncem října bylo vybudováno napojení obecní kanalizace  do Bystřice. Bylo využito abnormálně suché počasí a tím částečně vyschnutí zamokřených pozemků v okolí náhonu a propojení náhonu za mostem ČSD a tokem Bystřice. Náhon byl zanesen tak, že úplně ztratil funkci a všechny povrchové vody a odpadní vody vsakovaly z náhonu před a za mostem ČSD do okolních luk, ty  podmáčely a znehodnotily tak, že část luk nebylo možno sklízet. Nové řečiště bylo vybudováno firmou BACH ze Vřešťova za spolupráce (odvoz zeminy a nánosu) p. Dvořáka a Kamenského. Vedení prací prováděl Jar. Jahelka st. Po vybagrování bylo pomocí has. stříkačky provedené vyplavení bahna ze zanesených odpadů a trubek mostu ČSD. Protože byl v řečišti náhonu neodborně (mělko) položen kabel ČSD, došlo k jeho obnažení a několika nepříjemným jednáním s ČSD. Náklady na vyčištění náhonu činily asi 30000 Kč, rozpočet 90000 Kč. Koncem října Jos. Fidranský a Jar. Jahelka st. provedli stažení stěn obecního domku kotevními šrouby. Jar. Jahelka st. opravil vnější i vnitřní omítky. Koncem roku odstěhovalo JZD  zbytek strojů z kůly JZD a ta nyní slouží pouze pro hasičský žebřík a kontejner na odpadky. Závěrem roku byl  také koncem ČSFR, v Černůtách bez komentáře.

Pohyb obyvatelstva

Je nás v Černůtkách moc málo a tak i malý pohyb, nikdo se u nás nenarodil, bohužel nás opustil p. Jar. Hlavatý z č. 10. Přistěhoval se do domku ČSD p. Jiří Bír a na chvilku do č. 14 rodina Kreisnarova.

A jak žijeme?

V č. 1  u Machků chalupaří p. Jirout z Hradce Králové

v č. 2 u Pražáků žije v důchodu p. Marta Pražáková

v č. 3 u Šulců chalupaří p. Boh. Fidranský z Dobrušky

v č. 4 bydlí důchodci p. Zdeněk Černý s paní Evou

v č. 5 chalupaří p. M. Tikal z Hradce Králové

v č. 6 bydlí důchodci p. Fr. Schoval s manželkou Věrou, syn Vladimír s manž.   Anastazií a dcerami Janou a Alenou

v č. 7 chalupaří p. Škvrna z Liberce

v č. 8 žijí důchodci p. Tláskal s paní

v č. 9 pův. majitelka p. Krbová z Prahy sem téměř nejezdí, majitel p. Rychtera z Hořic rovněž

v č. 10 po úmrtí p. Hlavatého Jar. zde bydlí p. Hlavatá Hana – důchodkyně

v č. 11 bydlí důchodci p. Jos. Trnavský s manž. Marií

č. 12 i tady bydlí důchodci p. Josef a Zdena Fidranský

č. 13 nemáme

v č. 14 u Dubských nyní nikdo nebydlí

v č. 15 bydlí p. Boh. Dvořák s manž. Marií a dětmi Marií a Bohoušem

č. 16 je chalupa p. Pálka z Hradce Králové

č. 17 je další chalupa p. O. Fofa z Hradce Králové

č. 18 je také chalupa p. Jiřího Hlavatého z Prahy

č. 19 rovněž chalupář M. Říha z Hradce Králové

č. 20 má nový majitel p. Petr Kamenský – zatím upravuje, nebydlí

v č. 21 bydlí p. Václav Dušek a manželka Marie, syn Václav a dcera Romana

Chalupa p. Čejky z Kolína má č. 22

v č. 23 bydlí důchodci p. Krivjanik jan a družka Jar. Kopecká

č. 24 je chalupa p. Pospíšila z HK

v č. 25 bydlí p. Jiří Rubek a manželka Iva, syn Radek

v č. 26 důchodky p. Dvořáková

č. 27 je chalupa p. Dvořáka z HK

č. 28 není obydleno a patří p. Ponikelské z č. 30

č. 29 byla kdysi obecní pastouška – byla zbourána

v č. 30 bydlí p. Ponikelská Fr. – důchodkyně

č. 31 užívá důchodkyně p. Fidranská Marie – nejstarší občanka spolu s ní bydlí bývalá jeptiška p. Plechtová, sestra p. Fidranské

v č. 32 bydlí důchodky p. Pourová, syn Miloš s manželkou Helenou a děti Miloš a Helena

č. 33 obývají důchodci p. Hlavatý Alois s manželkou Marií

č. 34 obývá syn Vladimír s manželkou Evou a děti Vladimír a Martina

č. 35 je chalupa p. Lancingera z Prahy

č. 36  Zemědělský výkup – zde bydlí Zdeněk Procházka s manželkou Marií- paní důchodce, Zdeněk Procházka odchází do důchodu v roce 1993

č. 37 strážní domek ČSD – zde bydlí p. Jiří Bír

č. 38 Vitana – zde bydlí p. Javorský Mir. s manželkou Helenou a dcerou Helenou

č. 39 je chalupa p. Kmoška z Pardubic

č. 40 bydlí manž. Jar. a Marie Menclíkovi – paní je v důchodu

v č. 41 bydlí Jar. Jahelka st. kronikář a syn Jaroslav s manželkou Naďou a dětmi Jaroslavem a Renátou

č. 42 obývá p. Jar. Hlavatý s manželkou Hanou a dětmi Jaroslavem, Přemyslem a dvojčaty Petrou a Hanou

Zajímavá čísla uvádím  na konec. Máme zde 14 chalupářů a zdá se, že se tento počet ještě zvýší, protože odchodem starších spoluobčanů se dále budou jejich domy užívat jako chalupy.

Rovněž tak se stále zvyšuje počet občanů v důchodu, v současné době je jich 24 a i toto číslo se bude i příští rok zvyšovat. Kdysi obec s převážnou většinou občanů ze zemědělství – to už není také pravda. Dnes pracují v ZD Třebnouševes 4 občané. Soukromého zemědělce zatím nemáme, soukr. podnikatel je Jar. Jahelka ml. – opravna aut. Po zaměstnání provozuje opravnu aut p. Dvořák Boh. – autodopravu zrušil.

Pohyb obyvatelstva

Narození 0

Úmrtí Jar. Hlavatý z. č. 10  - 5.10. – 71 let

Svatby Lenka Javorská z č. 38 – 29. února

Stěhování 

Jiří Bír z č. 37

V. Keisnar s rodinou do č. 14 a koncem roku zpět do  Milovic

Zapsal: Jahelka