1995

1995

Opět po roce zaznamenávám, jak v Černůtkách žijeme, co nového se událo, kdo přibyl, odstěhoval se a hlavně, že nás nikdo neopustil.

Dobře se konstatuje klid a pohoda v Černůtkách a nakonec i v republice. Totéž však nelze psát o dění ve světě. Nejbližší nepokoje, vlastně válečný stav mezi státy v bývalé Jugoslavii jsou pro nás stále nepochopitelné. Dnes už střílí ve vesnici nebo městě soused na souseda. Jižní státy bývalého Sovětského svazu, zejména Čečensko (kdo z nás věděl, že něco takového existuje) jsou rovněž oblasti vraždění civilního obyvatelstva. Módou se stávají rasové nepokoje přecházející do pumových atentátů, hlavně na nic netušící obyvatele.

U nás v obci zaznamenávám nehodu nebo spíš vážné onemocnění občana Miloše Poura (34 let). 15. ledna  hrál za sportovní oddíl hokej a při zápase v Lázních Bělohradě se mu udělalo nevolno a později na střídačce upadl do bezvědomí. Po převozu do nemocnice ve Dvoře Králové byl helikoptérou převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Byl asi 6 týdnů v bezvědomí a lékaři očekávali zastavení některých životních funkcí nebo konec. S radostí jsme uvítali zprávy příznivější a posléze v březnu návrat domů. Postupně se začal upamatovávat a téměř celý rok trvalo postupné zlepšování jeho zdravotního stavu.

Objevila se zde nová firma. Pan Horák a společníci koupili po p. Hlavaté (Familské) stodolu (v posledních letech prasečák JZD), opravili, předělali a začali opravovat brzdové obložení automobilů, opravy půdních fréz a nástavby na auta Škoda Favorit – montážní vozy. V dubnu se zjednodušila stanice ČD. Byla vytržena průjezdová kolej a zkrácena vykládková kolej. Máme tedy jen průjezdnou kolej. Koncem roku bylo u této koleje vybudováno betonové nástupiště, což přivítali zejména starší občané. A abychom to měli ještě lepší, tak ČD zdražili o 100%, takže do Hradce platíme 8,-- Kč, důchodci do 70 let polovinu a nad 70 let zdrama. V květnu navštívil Prahu a Olomouc papež. Nejen pro katolickou církev, ale pro celou republiku událost velmi významná. A v květnu proběhla oprava silnice Rašín –  Černůtky – nádraží. Oprava velmi lehkého rázu, na důkladnější si počkáme snad za rok. Rovněž v květnu proběhlo okrskové cvičení hasičů – tentokrát pořádala Votuz. Naši věrni tradici zabodovali a umístili se na druhém místě. Dnes již tradičně opékáme prase – pro občany a chalupáře se tentokrát konalo v červnu a opět k všeobecnému veselí a spokojenosti. V srpnu se vyměnili nájemníci v ZNZ – výkupu. Odstěhovali se Švarcovi a noví mladí nájemníci nejprve přebudovali hnízdečko a po svatbě koncem roku se i nastěhovali. Jmenují se Vítězslav a Libuše Kňourkovi (nar. 28.7.1953 a 20.5.1960). Do č. 14 se nastěhovali další nájemníci, Zdeněk Langšádl a Drahomíra Sečanská.

Co napsat o zemědělství. Na polích kolem obce hospodaří většinou ZD Třebnouševes, zaměstnává 6 našich občanů. Pozemky p. Dubského má pronajmuty soukromě hospodařící zemědělci p. Šperk a spol. ze Sovětic (asi 15 ha), celkem mají asi 250 ha.

Kulturní a společenský život prakticky žádný, hasiči se zúčastní okrskového cvičení a uspořádají výroční členskou schůzi, zajistí opékání prasete a údržbu koupaliště. Dost málo.

Černůtská rarita – čápi. Přiletěli již 10.4., v létě vyvedli 3 mladé a poslední týden v srpnu odlétli.

Počasí

Protože se často debatuje „jo tenkrát to byla zima, vedro atd.“ popisuji podrobněji a při různých diskuzích upřesňuji jak to skutečně bylo. Leden začal popraškem a mrazy 5-10°C, v polovině měsíce napadlo asi 20 cm sněhu a mrazy klesly na 15°C. Koncem ledna se oteplilo ve dne na 8°C s občasným deštěm. V únoru pokračovalo teplé počasí, takže kolem 20.2. rozkvetly sněženky, březen v teplotách pokračoval (až 112°C), ale 5.3. napadlo asi 5 cm sněhu, celkem chladno. Ve dne do 5, v noci +2 ž -21C. Začátkem dubna počasí stejné, od 5.4. se trochu oteplilo, ale i déšť se sněhem. Teprve koncem dubna (20.4.) začalo to správné jaro. Teploty ve dne až 25°C, nastaly jarní práce na poli i zahrádkách. První máj se prakticky neslavil, má stále ten špatný glejt z dob minulých. 8. května – 50. výročí ukončení druhé světové války se konaly jen menší oslavy, hlavně oslavy proběhly přímo v místě vylodění ve Francii. Začátkem května bylo slunečné počasí a hlavně přebytek vláhy, teploty ve dne kolen 10 a v noci kolem 5°C. V polovině měsíce přimrzly výhonky brambor. Koncem měsíce stouply teploty až na 28°C, suší se, v některých částech republiky silné deště způsobily zátopy. Červen pokračoval jak teplotami, tak i zátopami. V červenci dále stouply teploty až na 30-33°C, doplněny zátopami. Ani srpen se moc nelišil, až koncem měsíce ochlazení a září pokračoval, teploty klesly asi na 10°C. V říjnu postupně dále klesly teploty až k nule, byla bohatá úroda hub. První polovina listopadu stejné počasí, v druhé polovině měsíce se přiblížila zima- Ve dne kolem 0, v noci až -10°C a poprašek sněhu do 5 cm. Prosinec teploty mírně zlepšil, koncem však klesly a na -18°C. Vánoce tedy nebyly na blátě, ale nebyly ani bílé.

Pohyb obyvatelstva

Narození      tentokrát novorozeňata žádná

Svatby           ani tato sláva se nekonala

zemřeli          je potěšující, že zde nemáme žádný zápis

stěhování     do č. 14 se 24.5. přistěhovali Sečanská Drahuše a Langšádl Zdeněk

                        z č. 36 se odstěhovali Švarc Michal a Švarcová Jiřina

 

Zapsal: Jahelka