1998

1998

Pro ty, kteří budou listovat v černůtské kronice zaznamenávám co se v tomto roce událo, co bylo Černůtkách nového a i ty události, které mnoho nepotěší.

Ve světě se to stále pere, velmi neklidné časy prožívají v Jugoslavii, ve Střední a Jižní Africe a jižní státy bývalého Sovětského svazu. V naší republice také není vše ke spokojenosti obyvatelstva. Pokračuje nárust kriminality, stoupá nezaměstnanost a přibývá rodin, kde začíná být „hluboko do kapsy“ – i když nutno přiznat, že mnozí o práci nemají valný zájem, stačí žít z podpor státu a případného černého zaměstnání.

Kronika naší obce psaná za války byla letos odevzdána do Okresního archivu v Jičíně. Připomínám, že obecní kroniky musely být za války odevzdávány Němcům. Naše (tedy tato) se proto „ztratila“, byla zavedena nová kniha, do které se prováděly zápisy po dobu války. Po válce se tato kronika „našla“ a v ní se pokračovalo. Válečná kronika se stala přílohou této kroniky.

Letos jsme si také zavolili. V lednu byl opět zvolen na dalších 5 let prezidentem Václav Havel. Během roku však několikrát onemocněl, zejména v dubnu při návštěvě Rakouska.

V červnu jsme volili Parlament a v listopadu volby do Senátu  Obecní zastupitelstvo. Výsledky jsou jako příloha zápisu.

Události v obci:

V dubnu pokračovala soudní pře o příkop za tratí do Bystřice – bylo prokázáno, že odpad nevede po pozemku (hranici) p. Hlavaté H. a není tedy nutno nic likvidovat ani měnit. Bylo ihned dokončeno vyústění příkopu do Bystřice – dokončení mostku.

V červenci se opět jednalo o požární nádrži – bezvýsledně. Mládež nádrž po drobné opravě připravila na léto.

Firma DACH z Cerekvice položila nové tašky na střechu obecního domku, hasiči položili novou lepenku na zbrojnici a opravili elek. instalaci ve zbrojnici.

Naši hasiči – mladá generace – se pustili do zvýšené činnosti, zúčastňují se soutěží v jiných okrscích i okresech. V rámci okrsk. cvičení v Třebověticích však moc dobře nedopadli – 7. místo – porucha na stříkačce. Pak zkusili štěstí v Sověticích, Pšánkách a Bašinicích, poučili se a začali připravovat stroj pro příští rok.

Čápi na sušárně – přilétli už první týden v dubnu (o 14 dnů dříve), vyvedli dvě mláďata a koncem srpna odletěli.

Změn v obci mnoho nebylo. U Langrů se začalo s bouráním obytné části a příprava pro velké úpravy v příštím roce. U Melgrů – dnes p. Rychtera dokončují zvelebení, jinde drobné vylepšení a úpravy domů a okolí. V ZNZ – Výkup Hořice – bylo prodáno soukromníkovi z Robous a ten začal s úpravami, bouráním. Měla zde být opravna menších nákl. aut. Zdá se však, že došlo nadšení a hlavně peníze. Dál se nepokračuje.

Od Dubských se odhlásili Dvořákovi – odstěhovali se už vloni. Na chvíli se místo nich přistěhoval p. Machač Jos. z České Kamenice, v srpnu se odstěhoval.

č. 31 p. Fidranská A. (vloni zemřela( koupili manželé Rejlovi z Hořic a nastěhovali se, v září se jim narodil syn Rejl Jakub.

Byly i události smutnější. V září zemřela po dlouhé nemoci Iva Rubková ve věku 48 let. 3. listopadu zemřela také po delší nemoci Jar. Pourová ve věku 76 let. A 20. prosince zemřela Marie Hlavatá ve věku 78 let.

Počasí:

Letos si počasí zařádilo. Leden byl beze sněhu a s teplotami kolem 0 °C, na konci jen poprašek sněhu. Únor začal mrazy až -15°C (v Přerově -30). Konec února rekordní (za 250 let) beze sněhu a u nás až 15°C, jinde i tepleji. Začátek března se mnoho nezměnilo, ve druhé  polovině -5 až 10°C. V dubnu se oteplilo – ve dne až 20°C, v noci 0 až -8°C, později ve dne až 25. Květen v teplotách pokračoval a hlavně beze srážek. Poslední dva dny však silné lijáky. V červnu se zvedly teploty až na 32°C, někde až 34, ke konci klesly na 15-25°C s občasnými dešti. V Úlibicích napadla asi 5 cm vrstva krup. V červenci se počasí mnoho nezměnilo, v druhé polovině se teploty zvedly, lijáky krátkodobé a došlo na několika místech k záplavám. U nás byla jen několikaminutová vichřice s polámanými stromy, ale na Rychnovsku a kolem Dobrušky a Třebechovic záplavy poškodily i domy. Bylo dokonce 7 mrtvých. V srpnu po tropických vedrách teploty klesly a větší deště. V září beze změn, koncem teploty kolem 20 °C a deštivo. Ve druhé polovině října se pro stálé deště zastavily podzimní práce – dost řepy zůstalo na polích. Ani začátek listopadu nebyl jiný. Koncem listopadu teploty ve dne 0 až -2°C, v noci až -5 a poprašek sněhu, řepy zamrzly. V prosinci mrzlo ve dne do -10, v noci do -15 a sněhu do 10 cm. Ve druhé polovině měsíce se oteplilo – den kolem 0. Na Jablonecku však sněhová kalamita, zastavení dopravy ve městě a okolí. Napadlo tam až 90 cm sněhu v Krkonoších asi 50 cm.

 

Pohyb obyvatelstva:

Stěhování         p. Machač do a z č. 14 jen krátce

Svatby              nekonaly se

Narození          Rejl Jakub v č. 31              16.9.1998

Úmrtí               Iva Rubková z č. 25             48 let

                          Jar. Pourová z č. 32          76 let

                         Mar. Hlavatá z č. 33           78 let

 

 

Zapsal: Jahelka