1999

1999

S potěšením lze zapsat, že si v Černůtkách žijeme celkem dobře a spokojeně. Nikdo nezemřel, naopak nás přibylo, marodíme úměrně, modernizujeme – co si lze více přát.

Zato ve světě se to stále pere, válčí a všude umírají nevinní lidé. Nám nejbližší nepokoje v zemích bývalé Jugoslávie stále pokračují. Klid tam hlídají mezinárodní vojenské jednotky (včetně naší armády), ale občas neúspěšně.

Po dokončení plynofikace v Jeřicích se v říjnu rozjely práce i u nás a do konce roku byly veškeré rozvody tj. z Jeřic do obce a v obci k jednotlivým uzávěrům (domečkům) dokončeny. Vlastní rozvody do domů si někteří začali budovat na přelomu roku,hlavní práce na rozvodech od domečků do domů proběhnou po novém roce. Takže i naše malá obec může využívat výhody plynu. Náklady na zavedení plynu z Jeřic a po obci byly asi 1 500 000 Kč.

Zaznamenávám i událost, která je asi daní moderní doby. Obec vlastnila již z dob první republiky poměrně vybavenou obecní knihovnu. Bohužel posledních asi 20 let si nikdo žádnou knihu nevypůjčil. Jirásek, Baar, Krbec a řada dalších dnešní době už téměř nic neříká. Jsme zmlsaní a zpohodlnělí televizí a dalšími možnostmi zábavy a poučení. Nabízeli jsme knihy Okresní knihovně v Hořicích a v antikvariátech a nakonec i ve Sběrných surovinách a nikde žádný zájem. Knihy se vlhkem ničily a začal řádit červotoč a plíseň. Nabídli jsme knihy občanům k rozebrání a tato akce se setkala s úspěchem. Asi dvacet procent knih si občané odnesli, zbytek, včetně poválečné literatury z období komunistické nadvlády byl spálen. Nebudou nás příští generace přirovnávat ke Koniášovi?

Černůtští hasiči – naše mladá směna dál soutěží a po velkých úpravách techniky se stala obávaným soupeřem. Při závěrečném hodnocení na výroční členské schůzi se měli čím pochlubit. Ze soutěží na Jičínsku, Hradecku a Jaroměřsku přivezli několik prvních, druhých a dalších předních míst, doplněných poháry a podobnými oceněními.  Přivezli i putovní pohár nejlepšího útoku okrsku. Za takovou reprezentaci obce  jim na výroční členské schůzi poděkoval i starosta obce p. Jar. Heligr. Z Jeřic byla dovezena nepoužívaná stříkačka „Smékal“, opravena a je připravena pro případné použití při požárech.  Oba stroje jsou vybaveny elektrickými  startéry.

V květnu začaly opět po delší době stavební úpravy u Langrů, čelní stěna je v hrubé stavbě hotova a dále práce nepokračovaly. Pan Jirout zahájil stavbu domu na zahradě č. 1. Do podzimu vybudoval základy. Z původního okna obecní váhy byla vybudována vývěsní skříň, takže obecní zápisy, vyhlášky apod. jsou čitelné a nepoškozují se. Rovněž p. Horák – Opravna malé zemědělské mechanizace – modernizuje, přistavěl kancelář a celé nově omítnul. Autoservis Jahelka – opravnu rozšířil o další dva montážní prostory, pozemek rozšířil o parkoviště a nový ovocný sad.

Počasí:

I letos docházelo k výkyvům – sněhu více než obvykle a ani tropická vedra nás neminula. Leden začal dost teple, ve dne až 8°C, v noci 0 až -2°C, beze sněhu. Koncem měsíce klesly teploty až na -10, v noci -15 a sněhu asi do 10 cm. Na horách až 50 cm. I to však působilo dopravní nehody a neprůjezdnost silnic. Únor náhle oteplil, až se rozlila asi na půl dne Bystřice. Zažili jsme i vichřici asi 100km/hod., někde až 150 km/hod. A koncem měsíce zase sníh – asi 30 cm. Krkonoše, Orlické a Jizerské hory s kalamitou – asi 50 cm. Koncem opět oteplení a zátopy – Bystřice opět na lukách. V březnu nástup jara – den 10°C, noc +-2. Později den až 18, noc +-2°C. 25. března přiletěli čápi – oba najednou, dříve, než jiná léta. V dubnu se teploty mnoho nezměnily, jen mírně zapršelo. I v květnu se teploty udržely, koncem měsíce se zvedly až na 22°C a suchu. Červen pokračoval i s mírným deštěm, kolem 15. Trvalejší déšť s mírným ochlazením, ale poslední dny června nastaly tropická vedra až 30°C, začátkem července se zvedly až na 34 a v Plzni dokonce 36°C. Jižní Čechy a Plzeňsko zasáhlo 8. července krupobití – kroupy až 7 cm, zničena auta, střechy, ale i dva mrtví. Koncem července byly teploty stále až 32°C. První dny srpna beze změn, později klesly teploty ve dne 15-20 st., v noci 10-12 st.. Beze srážek. 11. srpna bylo u nás  viditelné zatmění slunce. Začátek září stále sucho, ve dne kolem 25 st. Koncem měsíce deštivo, ve dne až 20 st., v noci 2 až -2 st., ve druhé polovině  ve dne 2-4 st., v noci -5 až -7°C. 17-náctého napadlo asi 5 cm sněhu. V prosinci se mnoho nezměnilo, takže na Štědrý den jsme měli asi 5 cm sněhu, poslední dny až 15 cm.

V říjnu jsme se trochu rozrostli u Rejlů se narodila 27.10. dcera Adélla, U Dubských se objevili noví nájemníci , dosavadní Vojíř Karel a Machač Josef se po krátkém bydlení odstěhovali do České Kamenice. Také se z č.p. 14 (p. Dubský) odstěhovali do Roškopova Petřík Václav (původně z Cerekvice), ale ten zde již několik let nebydlel – byl ve výkonu trestu. Do č. 14 se přistěhovali manželé Tvrdkovi z Mokrovous. V prosinci zemřel v Čelákovicích náš rodák Oldřich Fidranský ve věku 78 let. V prosinci měla naše rodačka Lenka Jahelková – Černá těžkou autohavárii. Vinou řidiče protijedoucího auta došlo k čelnímu nárazu, při něm zahynul manžel Jiří Jahelka, Lenka Jahelková byla přes měsíc v bezvědomí, syn Jiří těžký otřes mozku a otevřenou zlomeninu nohy.

Pohyb obyvatelstva:

Narození                       Rejlová Adéla      27.10.1999

Úmrtí                             nebylo

Stěhování              z č. 14 se odhlásil Petřík Václav do Roškopova

                                Z č. 14 se odstěhovali Vojíř Karel

                                                                       Machač Josef do Č. Kamenice

                                Do  č. 14 Václav Tvrdek z Mokrovous

                                                   Tvrdková Věra

                                                                                                            

 

Zapsal: Jahelka