2003

Tak, jako minulá léta, i letošní rok se nevymyká událostmi v naší obci létům minulým. Všichni zdrávi úměrně k létům stáří, spokojeně, úměrně k náladě ve státě a s přihlédnutím ke stavu nezaměstnanosti v republice můžu napsat, že v obci nemáme nezaměstnané, máme ale dost občanů důchodců. Máme také dost mladých občanů, kteří studují na vyšších školách.

S potěšením konstatuji, že se i rozrůstáme. Do obce se stěhují nejen starší občané, ale rodí se i děti. I když v č. 34 u Hlavatých již žila družka Vlad. Hlavatého Hana Černá s dětmi Eliškou a Jakubem, jsou zde od ledna i přihlášeni. Do č. 20 se přistěhovaly děti p. Pšornové a p. Ing. Minks – Pšorn Daniel a Minksová Anna Marie, žijí zde s rodiči, kteří jsou však hlášeni jinde.

Č. 26 – Dvořáková – koupil Boh. Dvořák ml. – renovoval a v září se nastěhoval. V č. 1 u Jiroutů se narodila manželům Jiroutovým dcera Jana, tedy další občan obce. Do č. 14 – u Dubských – se přistěhovala Veronika Valentová. Přestavbu bývalé stodoly u Merglů dokončili manželé Zdeněk a Jaroslava Tláskalovi, s dcerou Pavlínou se do obce nastěhovali a přihlásili. Rovněž p. Pařízek Miloš s družkou Vitíkovou Klárou dokončili stavbu domku č. 44 na bývalé zahradě u Langrů a nastěhovali se s dětmi Vitík Jan a Vitíková Barbara a stali se občany obce. V č. 40 – u Menslíků se manželům Tlučhořovým narodil syn Jakub.

Připomínám, že 2.2 skončil prezidentský mandát Václava Havla a 288.2. byl zvolen prezidentem republiky Václav Klaus.

A v obci? Už v dubnu dostal dům č. 14 – u Dubských – novou omítku, v srpnu byl k nastěhování hotov dům č. 44 – manželé Vitíkovi. V květnu do č. 41 – Jahelkovi – uhodil blesk (kulový?). Celý dům byl na několik vteřin zahalen modrým oparem a byly zničeny všechny spotřebiče a přístroje (televize, videa, satelity, počítač, mobil, zvonky, tel. antény a lednička). Vzduch se nabil elektrickým nábojem a zničil zařízení s tištěnými spoji apod.

Důchodci p. Říha a Jahelka provedli GO koupaliště a okolí.

V červnu jsme zde měli i svatbu, vdávala se Helena Pourová z č. 32 a odstěhovala se jako p. Vitvarová do Třebovětic.

V červenci zahájil p. Kotyk z č. 30 nástavbu domku, do konce roku provedli zastřešení, pokračovat budou v dalším roce. V září začali stavbu rod. domku na zahradě „u Trnavských““ manželé Ing. Macháček s Naďou, roz. Trnavskou z Hořic.

Koncem září byl stavební firmou zhotovený nový chodník z bet. tvárnic od „Langrů“ až na náves k hasič. zbrojnici. I naše obec má živý vánoční stromek. Byl zasazen na návsi u zvonečku a elektr. osvětlen.

Obec začíná mít i svůj „pomník“. U domku č. 14 – p. Marx – došlo ještě za života p. Marxe k rozšíření dvorku na obecní pozemek a přístavbě dřevěných kůlniček rovněž na obecním pozemku. Změnou majitele bývalého vepřína JZD byl zamezen příjezd k domku č. 18 – Ing. Jiří Hlavatý. Obecní úřad vyřizuje již několik let žádost Ing. Hlavatého o umožnění příjezdu ke svému domku a neustálé odsouvání řešení je stále více kritizováno občany obce.

Ani čápi nemohu nevzpomenout.. Přilétli již 28.3., tedy nezvykle brzo, vyvedli 3 mladé a odletěli poslední týden v srpnu.

Také jsme volili – do Evropské unie. U nás bylo 70% pro, v republice 77%. Celková účast 55%.

Hasiči

Jako jiná léta i letos je čím se chlubit. Za vydatné podpory Obecního úřadu a po úpravách stroje, dovybavení lepší výstrojí a hlavně usilovným nácvikem dosahovali výborných výsledků. Již v dubnu zahájili v Tuři 1. místem. 1. místo opakovali ještě několikrát, rovněž tak se mnohokrát umístili na 2. místě. Celkem se zúčastnili 26 soutěží. Přibylo tedy hodně pohárů.

Počasí si zase trochu zablátilo. Konec prosince minulého roku končil +-5°C a zataženo. Již 1.1. ale ve dne -10, v noci -15°C a v ČR až -20. Následovalo oteplení a prudké tání a znovu mrazy, od 10. do 20. ve dne 0, v noci -5°C beze sněhu. Únor hned 1. a 2. sněžení až 15 cm, teploty ve dne -5, v noci -10°C. Ve druhé polovině února teploty u nás mírně poklesly, ale některá místa až -30°C.

Březen pokračoval mírně, koncem měsíce ale ve dne až 18°a tak někde začaly jarní práce. Ani začátkem dubna se mnoho nezměnilo, po 10. ve dne +-2°, v noci -10°C a poprašek sněhu. Po 15. se znovu oteplilo na 15 – 20°C.

Začátkem května stouply teploty až na 30°a od 12. deštivo, ve dne do 25°C, u nás sucho, ale v republice byly i záplavy. V červnu ze začátku až 28°C a stále sucho. 12.6. se však teploty dále zvedly – byl dosažen rekord po 170 letech – v Praze Klementinum 32,6°C. Do konce měsíce teploty dosahovaly až 32°C a stále sucho. Teprve červenec přinesl déšť a teploty 22 – 25°C. Ale ve druhé polovině měsíce zase vedra, 17.7. 34°, 18.7. jen 16 a 22.7. opět 36°C a tady beze srážek, v Hradci Králové déšť. Jinde v republice i krupobití a silné deště. Do konce měsíce stále do 32°C a sucho.

Srpen pokračoval velkým ochlazením, v noci – až 1°C, ve dne do 20°C, bez srážek. Jen 10.9. déšť a dál opět bez srážek s teplotami až 30°C, bežné 25°C. Kolem 20.9. ve dne do 20°, v noci 5°C, ale i 0°C.

V říjnu beze změn s občasným mrholením. Ani v listopadu se počasí mnoho nezměnilo. I v prosinci pokračoval asi do 10. beze změn, pak poprašek a teploty +-2°a v noci -10°C, později sníh asi 10 cm. Konec roku beze změn, poprašek a teploty kolem 0°C.

Pohyb obyvatelstva:

Narození: Jiroutová Jana 26.5.2002 v č. 1

Tlučhoř Jakub 10.12.2003 v č. 40

Zemřeli: 0

Stěhování:

 • Černá Hana 22.1.2003 do č. 34
 • Hlavatá Eliška -„ –
 • Hlavatý Jakub - „ –
 • Minksová Anna Marie do č. 20
 • Pšorn Daniel do č. 20
 • Valentová Veronika do č. 14
 • Tláskal Zdeněk do č. 8
 • Tláskalová Jaroslava do č. 8
 • Tláskalová Pavlína do č. 8
 • Pařízek Miloš do č. 44
 • Vitík Jan do č. 44
 • Vitíková Klára do č. 44
 • Vitíková Barbara do č. 44

Odstěhování:: Pourová Helena do Třebovětic

Zapsal Jahelka