2004

Jak jsem zaznamenal už minulých letech, v tak malé obci jako jsou Černůtky, se toho za uplynulý rok nemusí moc stát. Rok 2004 je však na některé události bohatý.

Pokračovalo se v budováno chodníků a sice směrem od nádraží po levé straně podle zahrady paní Pražákové – náklad asi 80 000 Kč. Využili jsme přítomnosti stavební firmy a po odstranění již přerostlých thují kolem lvíčka byly kolem pomníku potřeby nové obrubníky, zasypáno jenom drtí a vysázeny dvě nové thujky – dar naší nové občanky p. Pšornové (u Langrů). Protože v r. 2003 vysazený smrček v parku u zvoničky uschl, byl vysazený nový.

V prosinci provedla fa Bach ze Vřešťova vyčištění rybníčku pod Pourovými a následujícího náhona až po železniční most.

Oba rodinné domky Ing. Macháčka (u Trnavských) a p. Jirouta byly dokončeny pro ubytování a tak se obě rodiny nastěhovaly.

Důkladnou úpravu, zejména vysušení provedl p. Dvořák B. ml. s domkem č. 26.

Měli jsme i dvě svatby – u Schvalů se vdávala dcera Alena a jmenuje se Jakischová a narodila se jim dcera Kristýna – 6.9.2004. Vdala se i Romana Dušková, jmenuje se Havlíčková a odstěhovala se do Hradce Králové.

I úmrtí jsme letos měli a sice pan Jan Krivjaník, 6.5.2004 ve věu 79 let, dále p. Františka Ponikelská v Domově důchodců v Hořicích ve věku 88 let.

V červnu jsme opět volili – zástupce do Evropského parlamentu. Bohužel tentokrát s velmi nízkou účastí – v celé republice, tak jako i zde – v naší obci 30%, v Jeřicích 27%. Volby jsme si zopakovali ještě v listopadu – tentokrát část senátu a krajské zastupitelstvo, účast 25%. Lidi už politika nezajímá, spokojenost stále klesá.

Máme i nového chalupáře, domek od Ponikelských (v uličce), dosavad. majitel p. Pospíšil, koupil p. Lejsek z Hořic a pilně opravoval.

Počasí – tradičně se věnuji, tak jako moji předchůdci počasí podrobněji.

Leden sice začal tepleji, ve dne 0-5°, ale už 6.1. v noci -18°, ve dne -8°C, ale Střední Čechy až -30, beze sněhu. Již 7.1. už zase kolem 0°a až do 25.1, sníh až 25 cm. 25. klesly teploty až na -20°C, Velichovky -28°a dále opět kolem 0°C, mírné sněžení, na konci měsíce i závěje.

Únor pokračoval kolem 0°, až do 15.2., pak přišlo oteplení, ve dne až 15°C, v noci 5°a beze srážek. Začaly první jarní práce na poli. Po 25. mírné ochlazení. V březnu začaly teploty kolem 5°C, poprašek sněhu, po 15.3. teploty až 25°C, opět bez deště, ke konci měsíce jen mrholení. Až do 24.4. teploty ve dne do 15°C, stále bez deště, teprve poslední dny první deště a teploty až 23°C, v noci kolem 8°C. V květnu občasné mírné deště a teploty do 20°C. Červen začal stejně, ale od 6.6. ve dne až 30°, po 20.6. ve dne do 20°, deštivo, záplavy. 23.6. bylo 27°C. Červenec opět pokračoval beze změny, kolem 10.77. až 30°a dále 18 – 20°, deštivo až do konce měsíce. Srpen ve dne znovu 30-31°, v noci do 20°C, bez deště. 12.8. bylo 32°, 13.8. ale jen 18-20°C s přeháňkou. V ČR ale deštivo, dále opět až 30°a občas přeháňky.

V září už ve dne jen 15—20°, mírné přeháňky až do konce měsíce beze změn. Ani říjen nic nezměnil. V listopadu po mírném ochlazení napadl 20.11 první sníh s deštěm, koncem měsíce ve dne 0—5°, v noci až -5°C. I prosinec moc nezměnil, do konce měsíce beze sněhu, včetně teplot.

Takže celý rok tady u nás s velkým deficitem srážek, klesly hladiny vody ve studních, to už je třetí rok bez pořádných dešťů. Nenapouštělo se koupaliště, protože nepřebývala voda ve spolkovém zdroji.

V obci bylo i „stěhování“. Odhlásili se – p. Vávrová St. z č. 25 do Hořic, p. Langšadl, Sečanská a Nováková z č. 14 do Stračovské Lhoty a sl. Bierová z č. 37 do Litoměřic.. Tito lidé zde však už delší dobu nebydleli, jen se neodhlásili.

Chalupáři

I v naší obci máme silně zastoupené chalupáře. Hnutí – lze to tak nazvat si vynutila doba. V dobách 40 leté komunistické nadvlády nebylo možno a nebo obtížně cestovat za poznáním nebo rekreací na „Západ“. SSSR bylo možno prakticky navštívit jen se společnými zájezdy prostřednictvím Čedoku a to jen do několika turisticky zajímavých míst a s „doprovodem“. Cestovalo se tedy do zemí vých. bloku, tj. především Něm. dem. republika, Polsko, Maďarsko, Rumusnko a Bulharsko – tady volně a bez doprovodu. Jugoslavie byla rarita, byl to spřátelený stát, ale sem se dalo cestovat jako na Západ, tj. na devizový příslib a ten bylo možno získat obtížně a pro některé občany vůbec ne, jen po schválení stranické a odborové organizace.

Proto se rozmohlo chataření a chalupaření. Lidé z měst kupovali, dědili nebo stavěli zahrádkářské kolonie a chaty, na vesnicích vylepšovali chalupy.

Tak u nás hned č. 1 chalupaří p. Jirout z Hradce Králové, č. 2 sice žije p. Pražáková, ale majitelem je p. Hůlka – zeť z HK. I č. 3 je chalupa p. Fidranského z Jablonce. Rovněž tak č. 5 je chalupa – p. Tikala z HK. V č. 7 chalupaří p. Škvrna z Liberce. Č. 8 slouží jako chalupa p. Rychterovi z Hořic. Chalupa č. 16 je p. Pálky z HK. Dřevěnka č. 17 je p. Machová z HK. P. Ing. Hlavatý z Prahy má chalupu č. 18 a 19 má pan Říha z HK. Č. 22 má p. Čejka z Kolína. Č. 24 koupil a zvelebuje p.     z Hořic. P. Dvořáková z HK má č. 27. Další dřevěnka č. 28 – u Martinů – patří p. Kotykovi z č. 30 a neužívá se. Chalupu č. 35 užívá p.. Lancinger z Prahy. Bývaloou stodolu od č. 9 – Knaiflovi přestavěl na chalupu p. Stavrovski z HK. V č. 39 chalupaří p. Kmošek z Pardubic. Takže máme 18 chalupářů.

Pohyb obyvatelstva:

Narození: Jakischová Kristýna v č. 6 - 6.9.

Zemřeli: Krivjaník Jan z č. – ve věku 79 let

Ponikelská Fr. z Domov. Důchodců v Hořicích, věk 88 let

Odstěhovali se:

  • Bierová Šárka z č. 37 do Litoměřic
  • Dušková Romana z č. 21 do HK
  • Langšádl Zdeněk, Sečanská Drah., Nováková Petra z č. 14 do Stračovské Lhoty
  • Vávrová Stanislava z č. 25 do Hořic

Zapsal jahelka