2005

Zdá se již tradiční a tak zapisuji, že v Černůtkách žijeme spokojeně, celkem ve zdraví a bez problémů, stresů a podobných nepříjemností doprovázejících dnešní svět.

Událostí vhodných na zaznamenání je dost.

Pokračovalo se zejména zásluhou zástupců naší obce – Dušek Václav (1971) a Jahelka Jar. (1958) – v obecním zastupitelstvu v Jeřicích, ve zvelebování obce. První akcí – začala hned v dubnu – byla celková oprava zvonečku (z r. 1899). V červnu byl postaven nový sloup z jednoho kusu kměnu, nové přístřeší, oprava ukotvení a renovace zvonu – provedla fa Kerhart z Hněvčevse. Do nového sloupu byly vysekány letopočty a sice: 1899 – první zvonička v obci – první zmínka o zvonečku je v kronice č. 1 na str. 40, ale udává se rok 1822. Dále letopočet 1922 – nový sloup a instalování nového zvonku, původní byl za 1. sv. války odevzdán a nevrátil se, 1932 oprava sloupu a ukotvení, 2005 – nová zvonička. Do rozvětvení sloupu byly vloženy dokumenty z dnešní doby. Ve fotografické příloze kroniky jsou fotografie z postavení zvoničky. Náklady na opravu činily 42000 Kč. Zmínky v kronice č. 1 rok 1922 str. 40, rok 1935, str. 85.

Rovněž se pokračovalo v budování chodníků, byl zhotoven nový chodník kolem č. 3 (Šulcovi)) – dnes chalupář p. Konečný, náklad asi 90 000 Kč, byly zároveň opraveny některé kanalizační vpusti – 12000 Kč.

Také pomníček v parčíku u zvoničky byl opraven nákladem 12000 Kč. Byly po celkovém očištění obnoveny nápisy a zabudována nová lampička. Ze zadní strany je nápis „ Pojďtež ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já občarstvím vás. Sv. Mat. XI 28“ . Níže je uvedeno: „“Tento památný pomník postavili jsme my, občané Dolních Černůtek za času představeného obce Václava Švába dne 22. října 1868. Opatrujte potomkové co jsme zbožně postavili.“ Vpravo dole je nápis (asi zhotovitel) Vohnišťanský Březovice.. Nápis ze předu dole je částečně zničen, zbytky zní „tisíckrát buď požehnaný kříži Krista Ježíše … čtena spolu vel……

V květnu byla rozmontována a odvezena kolna JZD nad zahradami č. 2 a 3.

Také naši stavebníci pokračovali. Pan Ing. Pařízek, Ing. Macháček a Jirout provedli omítky. P. Schoval začal s půdní přestavbou a zastřešením. P. Lejsek pokračoval v úpravách na č. 24.

Měli jsme zde také autohavarii.. Pan Ing. Pražák ml. z č. 2 vyjížděl na hl. silnici od Hněvčevse, na rohu parčíku nedal přednost a poškodil nejen svoje auto, ale i auto p. ….. obešlo se bez zranění.

V únoru zemřel náš chalupář z č. 19 p. Mir. Říha z Hradce Král., bydlel zde vždy celé léto a podílel se značnou měrou na úpravách obce.

8.6. narodila se manželům Štverákovým dcera Tereza. Do č. 14 se přihlásil Libor Schön z Cerekvice (již zde ale delší dobu bydlí).

Čápi – jako vždy přesně. Přiletěl poslední týden v březnu, vyvedli tři mladé a odletěli první týden v září.

Počasí.

Leden začal beze sněhu, ve dne do 8°°C, 10.1. 13°, po 20. častější sněžení (24.1. až 15 cm sněhu), ve dne kolem 0°C, v noci -5 až -8°. Koncem měsíce se vytvořily i závěje. V únoru přibývalo sněhu i závěje. Poslední dny února bylo +-3°C, ale v noci až -15°. Březen začal stejně, 15.3. se oteplilo a ubývalo sněhu a rozlila se na chvíli Bystřice.

V dubnu nastoupily jarní práce. Ve dne bylo až 18°C. Koncem měsíce teploty mírně poklesly, bez srážek. Ty přišly až začátkem května, teploty zůstaly stejné. Ve druhé polovině stouply teploty až na 25°C, dále až na 32°a mírně zapršelo. Poslední den bylo ale jen 17°C. V červnu bylo stejně i s tím mírným deštěm.

Červenec se polepšil srážkami, denně pršelo (v ČR byly i záplavy), teploty až do konce měsíce do 20°C, poslední dny rekordní teploty do 28°C, 28.7. dále 34°, 29.7. 35°- rekord za posledních 200 let, dále už zase do 20°C. V srpnu stále deštivo a teploty do 15°C, pro žně nepříjemné počasí. Září jen pokračoval. Ani říjen se mnoho nezměnil, jen beze srážek. V listopadu se mírně ochladilo, ve dne do 10°C, v noci 5°C a beze srážek, zato hojné rosy. 17.11 napadl první sníh asi 5 cm, který držel až do konce měsíce. Ve dne bylo +-2°C, v noci až -6°. Do poloviny prosince bylo stejně, pak napadlo asi 15 cm sněhu. Koncem měsíce bylo sněhu už asi 20 cm a sněhové jazyky.

Takže opět málo deště a tedy málo vody ve studních. Proto nebyla plná požární nádrž, ze spolkové studně mnoho nepřitékalo.

Hasiči. Naši hasiči – protože nás je v Černůtkách málo, jsou členy našeho sboru i mladí nadšenci z Třebovětic. Nadále úspěšně soutěží a vozí poháry.  To, že zvítězili na okrskovém cvičení na Chloumku, se bere jako samozřejmost, poháry vozí i ze soutěží v širokém okolí, takže v kulturní místnosti obce se chlubí vitrínami plnými pohárů a dalších ocenění.

Jiná spolková činnost v obci není.

Myslivosti holdují  naši občané v MS v Třebnouševsi a jeden v MS Hněvčeves. Bažanti a kachny se pěstují uměle, zajíců je málo a střílí se  sporadicky. Odchyt zajíců se poslední léta neprovádí. Srnčí zvěř je přemnožena, černá zvěř se střílí jen několik kusů. Zajímavost – p. Schoval střelil v Habřince mývalovce kuního, postupně se šíří z Ruska a Polska.

Náboženství – podle toho, jak se v posledních letech – spíše destiletích mění vliv církve na obyvatelstvo naší republiky a samozřejmě i naší obce, dá se usuzovati, že vyznávání náboženství bude spíše v budoucnosti raritou.

Většina občanů naší obce byla vyznání římskokatolického, jen asi – rodiny byly vyznání českobratrského – Husova. Až do nástupu komunistického režimu v roce 1948 lidé chodili do kostela v Hněvčevsi (katolíci), čeští bratři méně do Vřešťova. Novorozeňata byla křtěna v kostele, ve škole se učilo náboženství, svatby se konaly v kostele a poslední rozloučení probíhalo také v kostele. Nový režim toto vše potlačoval (nebezpečí shromažďování lidí bez vlivu strany)), zejména svatby musely být na úřadě. Faráři byli vězněni, noví nebyli vysvěcováni, některé kostely zrušeny.

Po sametové revoluci v r. 1989 došlo k mírnému oživení, možná jen jako ozva, že  se to všechno už může, ale dnes do kostela (na vesnicích) chodí jen několik starých lidí. Z naší obce nikdo, náboženství se na školách nevyučuje, jsou obnoveny některé církevní školy.

Pohyb obyvatelstva:

Narození – Tereza Štveráková v č. 30  - 8.6.

Zemželi - -------

Stěhování: Libor Schön z Cerekvice do č. 14

 

 

Zapsal Jahelka