2006

Kronika Dolních Černůtek

Kronika obce byla založena v roce 1904, podle razítka se obec jmenovala Politická obec Černůtka Dolení, okres Hořice.

Dnes sestává obecní kronika ze tří knih a dvou příloh. První kniha zaznamenává léta 1904 – 2000, mimo léta 1939 – 1945. Tyto válečné roky zaznamenává druhá kniha – na začátku války se kroniky musely odevzdat a tak se první kniha „ztratila“ a po válce se „našla“. V záznamech se pokračovalo. Po vyčerpání stránek se od roku 2000 píše do třetí knihy.

Příloha č. 1 uchovává dokumenty od 1. světové války do dnešní doby, např. Vyhlášení mobilizace a Vyhlášení 1. sv. války

Příloha č. 2 obsahuje fotografie a další písemné dokumenty týkající se obce a je stále doplňována.

Kronika obsahuje záznamy o prvních zmínkách o Černůtkách a sice že už v roce 1106 -1242 jmenovaní vladykové a jeden rytíř vlastnili Černůtky. Obec se tehdá rozkládala „pod Habřinkou“ a jmenovala se Černůtice (jméno není přesně doloženo) V roce 1430 seděl na Černůtkách Matěj Salava z Lípy. Neznámo, kdy se obec rozdělila na část obce dnešní Horní Černůtky a dnešní Dolní Černůtky. V roce 1447 jsou u rytíře Vaňka z Těšína již uváděny Černůtky Horní a Dolení. Dále jsou uváděni další majitelé až do roku 1695. Údaje jsou nalezené v Zemském archivu v Praze a archivu kláštera v Opatovicích.

Z kroniky:

Již na začátku vedení matrik na farních úřadech od roku 1684 je zapsáno v Dolních Černůtkách od roku 1685 jméno Jan Fidranský a dál pokračuje rod Fidranských: 1719 Jan, 1767 Josef, 1791 Jan, 1826 Antonín, 18862 Josef, 1901 Josef, 1931 Josef – náš spoluobčan, tedy přes 320 let. Dá se ale předpokládat, že rod Fidranských byl v Černůtkách již před založením matrik.

Kroniky včetně příloh jsou samozřejmě k nahlédnutí u kronikáře, nelze je však zapůjčovat..

Pokud někdo můžete věnovat nějaké dokumenty nebo fotografie vhodné pro založení do kroniky, tyto budou uvítány.

ČERVEN 2006                               

Jaroslav Jahelka nejst.

kronikář obce od roku 1980

K výročí 900 let obce bylo předáno do každého popis. č.

2006

I letošní rok zaznamenávám události týkající se naší obce a i letošní rok jsme prožili bez významných událostí, ve zdraví a spokojenosti. S radostí můžeme však zapsat, že se stále rozrůstáme, takže k 31. 12. 2006 nás v obci žije 79. Rodí se noví černůťáci, další se přestěhovávají. V únoru jsme se rozloučili s p. J. Trnovským – věk 84 let. Narodili se: Pařízek Matěj v č. 44 – 31.3., Tlučhoř Matěj v č. 40 – 26.3. Také přibyli „noví občané“, ve skutečnosti se jen přihlásili, protože tady už všichni bydleli. Ing. Macháček Pavel a manželka Naďa – roz. Trnavská – z Hořic se přistěhovali do č. 13 (původní č. 13 vyhořelo v r. 1863 a bylo na jiném místě). Manželé Kotykovi do č. 30 – také zde již bydlí, Rubková Anna do č. 25 a Ing. Minks Ivan do č. 20; i tito však zde již bydlí delší dobu. Naopak se odstěhovali, ale neodhlásili do Holic manželé Tlučhořovi z č. 40, jen odhlásili syna Jakuba nar. 2003.

Ve Skřivanech zemřela naše bývalá občanka Marie Procházková – 67 let, v Praze zemřel náš rodák Boh. Schoval – 87 let, v Hradci Králové náš bývalý chalupář Tláskal Josef – 90 let.

I svatbu jsme v Černůtkách měli; to jen paní Vitíková se nyní jmenuje Pařízková a mají malého Matěje Pařízka.

Samozřejmě se v obci také budovalo. Pokračovalo se v chodnících a sice nový chodník v „uličce“ a oprava několika kanál. výpustí. Fa Heligr z Jeřic provedla novou omítku na obecním domku – hasičárně. Hasiči vybudovali pode mlýnem cvičiště a provedli drobnou údržbu požár. nádrže a průklest u Husa. Nový majitel č. 14 p. Šorf z Jeřic provádí celý rok velké úpravy včetně nové střechy.

Počasí

O počasí se toho mnoho letos napsat nedá. Občas sice trochu mimo, ale jinak celý rok tak, jak má být.

V lednu sněhu 10 – 15 cm, teploty ve dne +-3°, v noci -10°C, ve druhé polovině sněhu až 25 cm, teploty ve dne 10+-3°C. Začátkem února další sníh až do 50 cm, teploty stejné jako v lednu a tak sníh ubývá. První polovina března stejná, ve druhé polovině mírné oteplení. I duben začal stejně, jen občas déšť, ve druhé polovině další oteplení a tak asi 20.4. byly zahájeny jarní práce. V květnu opět další oteplení takže ve dne až 20°C, slunečno, bez deště, koncem měsíce až deštivo. Červen pokračoval včetně dešťů, ale teploty ve dne 30 – 32°C, 21.6. rekord v HK 34,2°.

V červenci teploty ve dne 28 – 30, v noci 12-15°C a bez deště, dále teploty až 37°, v noci 25°C s mírnými přeháňkami. V srpnu klesly teploty ve dne na 15 – 19 a deštivo, takže na polích začalo ještě nesklizené obilí růst. V září se mnoho nezměnilo, jen ubylo deště. Ani říjen nebyl jiný. První poprašek sněhu hned na začátku listopadu a dále mrholení, ve dne 0—5°, v noci 0°C. V prosinci opět poprašek a dále mrholení, teploty stejné ve dne 5-8, v noci 0+-2°°C, koncem měsíce bez deště. Až 29.12. asi 10 cm sněhu, ale hned tál.

V červenci proběhly volby do parlamentu a senátu. Účast v naší obci 68%, bližší v příloze kroniky. Další volby a sice do obecního zastupitelstva byly v říjnu – účast 69%. Za naší obec jsou v zastupitelstvu Dušek Václ. ml. a Jahelka Jar. ml. Bližší opět v příloze kroniky.

Hasiči – dále si vedou velmi dobře, na okrskovém cvičení v Třebověticích byli opět první, druhé družstvo třetí. Z ostatních soutěží vozili opět poháry.

Čápi – hned první týden v dubnu přiletěl čáp, za týden čápice. Vychovali tři čápata a odletěli v polovině srpna. Takže se tady daří a vyvádějí úspěšně potomstvo.

V červenci tady byly nasazeny na dráze nové osobní soupravy – říkáme jim malá Pendolina – podle nových supermoderních souprav nasazených na hlavních tratích.

Pohyb obyvatelstva:

Narození – Pařízek Matěj – 31.3. do č. 44

                        Tlučhoř Matěj – 26.3. do č. 40

Stěhování:

Ing. Macháček do č. 13 z Hořic

Macháčková Naďa do č. 13 z Hořic

Kotyk Pavel do č. 30 z HK

Kotyková Alena do č. 30z HK

Rubková Anna do č. 25 z Mezilesí

Ing. Minks Ivan do č. 20 z HK

Schon Libor z č. 14 do Cerekvice

Tlučhoř Václav z č. 40 do Holic

Tlučhořová Šárka z č. 40 do Holic

Zemřeli: Trnovský Josef 85 let z č. 11

 

Zapsal Jahelka