2010

Zápis by mohl začít tak, jako jiná léta. Narození, svatba i úmrtí, takže tak, jak šel život. Ale to „narození“ bylo potěšující. Hned po Novém roce se narodila Jiroutová Denisa vč. 45, Smolíková Viktorie v č. 19 a v srpnu Macháčková Dora v č. 14 a prosinci Dvořák Josef v č. 26.

Jen počasí si libovalo trochu v extrémech. Hned leden si zařádil sněhovou kalamitou a rekordními mrazy, ale jaro přišlo už v březnu, pak průtrže mračen a vysokými teplotami.

Budování v obci

Bývalá sběrna mléka, která chátrala, byla zbořena a jako prodloužení požární zbrojnice a kulturního domu byla stavební skupinou při Obecním úřadě postavena na původních základech garáž pro motorovou sekačku strávy. Současně byla postavena nová vývěsní tabule, přemístěna poštovní schránka a zastávka autobusu. Bylo dokončeno předání požární nádrže do vlastnictví p. Hlavaté – majitelce pozemků.

Hasiči

Časová náročnost na nácvik a účast na soutěžích členů soutěžního družstva se projevují menší účastí na soutěžích. Přesto naši hasiči již tradičně zvítězili na okrskové soutěži, tentokrát v Rašíně, soutěž provázela průtrž mračen s kroupami a tak bylo soutěženo jen jednokolově.

Čápi

letos přiletěl čáp již poslední týden v březnu, čápice 10.4. Vyvedli dvě mláďata, ale tentokrát neodletěli všichni společně – v srpnu a s asi 14 denním rozdílem.

V říjnu proběhly volby nového zastupitelstva Obecního úřadu a části Parlamentu. Novým starostou obce byl zvolen náš občan Jaroslav Jahelka mladší (1958) z č. 41. Členem obecního zastupitelstva byl již několik volebních období.

V lednu se přistěhoval do č. 14 k rodičům Jiří Olšjak, v srpnu se odstěhovala do Prahy Ďáblic z č. 8 Pavlína Tláskalová.

V květnu se oženil Miloš Pour se slečnou Jánskou, bydlí u rodičů v č. 32.

V listopadu zemřel náš rodák Václav Langr, nar. v č. 20 a bydlel v Hořicích.

Počasí

Jak je zmíněno již v úvodu, počasí si letos zařádilo. Leden začal mírně, ve dne 0 až 5°C, v noci +- a beze sněhu. 9.1. však přišla sněhová kalamita. Cesta k „Husovi“ byla asi 4 dny neprůjezdná, u Dubské sušárny byly několik hodin zaváty auta i s lidmi. Naše náves – obrovské kupy nahrnutého sněhu (foto v příloze kroniky), úklid sněhu v celé republice probíhal mnoho dní. Do konce měsíce den –5 až -10°, noc -15°C, beze sněhu, ale 27.1. bylo -20°C, Karlovy Vary -31°C a sníh asi 10 – 20 cm. V únoru občas poprašek, tání, poslední dny teploty až 15°C. Dále březen pokračoval a poslední dny až 18°C. Duben opět stejně a 10.4. první déšť, dál bez deště. V květnu do 20°C, v noci do 10. 22.5. přišla průtrž mračen s kroupami, byla krátce zatopena i náves. Na Moravě záplavy – 1 mrtvý. Do konce měsíce několikrát déšť. Červen – teploty ve dne až 20°C, občas mírný déšť, koncem měsíce teploty až 32°C. Červenec pokračoval až na rekordních 36°C (16.7.), do 22.7. až 35°C, dále jen 18 – 20 °a déšť. Srpen s teplotami do 25°C a deštěm u nás pokračoval, ale na severu Čech Liberecko a Ústecko záplavy – 5 mrtvých. V září pokles teplot na 10 – 18°C a občas déšť. Začátek října stejný, později dále pokles teplot. V listopadu – 25. první sníh a ve dne až -10°C. Prosinec začátek stejný, pak sníh až 30 cm a tání, ke konci měsíce sníh 10 – 20 cm, teploty do -10°C.

1989 

mzdy 1000 – 4000 Kč

důchody 500 – 1500 Kč

2009

mzdy 10  000 – 30 000 Kč

statist. prům. 22 000 Kč

důchody 6 000 – 12 000 Kč

statist. prům.  10 000 Kč

Ale průměry dosahuje jen asi 2/3 obyvatel – spíše méně.

Pohyb obyvatelstva

narození

  • Jiroutová Denisa do č. 45
  • Smolíková Viktorie do č. 19
  • Macháčková Dora do č. 13
  • Dvořák Josef do č. 26

Stěhování

  • Olšjak Jří do č. 14
  • Tláskalová Pavlína z č. 8 do Prahy Ďáblic

Nikdo nezemřel

Takže je nás 95

Zapsal Jahelka