2011

2011

 

I letošní rok bych mohl začít podobně, jako v loňském roce. Běžný život na vesnici. Narození nového občánka u Pourů, oslava několika výročí, ale i úmrtí. Hasiči nic moc, budování obce v rámci fin. možností. Zdravotní stav obyvatelstva úměrný ke stáří, jen jeden občan je již několik let v LDN (léčebna dlouhodobě nemocných) nebo Domově důchodců.

Ve státě došlo v prosinci k velmi významné události  a sice úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Byl hlavní osobností sametové revoluce, dlouhou dobu prezidentem republiky a reprezentoval naši republiku nejméně tak, jako TGMasaryk. Však rozloučení ve Svatovítském chrámu se zúčastnilo mnoho představitelů států a vlád nejen z Evropy.

Novým občanem narozeným v srpnu se stala Pourová EMA v č. 32, v rodině Miloše a      Pourovým.

Letos se však několik našich spoluobčanů dožilo významných výročí. 31. 1. Eva Hlavatá z č. 34 - -60 let, 1.2. Marta Pražáková z č. 2 90 let, 22.4. se dožil p. Josef Fidranský z č. 12 80 let, 18. 10. p. Bohuslav Dvořák z č. 15 60 let a 13.11. se dožil kronikář obce Jaroslav Jahelka 80 let.

Také stěhování bylo

Do č. 34 (Výkup)) se přihlásil Jiří Baudyš, bližší není známo. Do č. 8 se přihlásil Zdeněk Tláskal z HK.

A pokračují poměry tak, že někteří občané v obci bydlí nebo se v obci narodili a nejsou hlášeni, jiní jsou v obci dále hlášeni a v obci již nebydlí.

Úmrtí

Hned v lednu zemřela Eva Černá, 75 let, z č. 4. A tak jsme zvolili i nového obecního zvoníka a stal se jím p. Hůlka z č. 2.

V prosinci zemřel pan Vladimír Langr z Třebovětic, rodák z naší obce z č. 20 a tak zemřel poslední sourozenec rodiny Langrů (Vladimír, Václav a Miroslava)

Budování v obci. V dubnu byly kolem dětského hřiště pod hasičárnou vysázeny thuje (keře) a v červenci hřiště (koutek) vydlážděn zámkovou dlažbou. V září byla provedena oprava kanalizace v ulici u Fidranských včetně nového chodníku a napojení kanalizace od Dubských. Všechno provedeno dodavatelskými firmami. Na nádraží byl vyklizen prostor po strážním domku a okolí, nálet vykácen a vše urovnáno.

Hasiči – letos došlo opět ke snížení soutěživosti našich hasičů a tak se zúčastnili jen okrskové soutěže již tradičně jako vítězové.

Čápi . přiletěli 3.4., odchovali 3 mláďata a koncem srpna odletěli.

Počasí

Letos tak, jak má být, v lednu sníh 5—10 cm a současně tání, den 0 až -5°, noc -5 až -10°C. Únor stejný a bez sněhu. V březnu po stejném začátku horko až 15°C a začaly jarní práce. V dubnu postupně až 25°a bez deště, koncem mírný déšť. Květen začal ochlazením až na 2°a déšť se sněhem, dál ranní mrazíky, květy zmrzly a od 10. oteplení, koncem měsíce až 30°C a mírný déšť – jinde záplavy. Červen stejný a červenec dál pokračoval. Ani srpen se moc nezměnil a září do poloviny jen pokračoval, dál teploty do 20°a občas deštivo. V říjnu pokles teplot do 15°C a mrholení, listopad stejný jen teploty 10-12°C. I prosinec pokračoval, ale teploty jen do 10°C, noc 0 až -2°bez deště.

Řepa se postupně sklízela až do prosince, byla dána do krechtů, přikryta a do cukrovaru se mohla odvážet až v lednu.

Pohyb obyvatelstva

Narození: Pourová Ema v č. 32

Stěhování: Jiří Baudyš do č. 34

                        Zdeněk Tláskal do č. 8

Úmrtí: Eva Černá, 75 let z č. 4

 

A je nás 96.

Zapsal: Jaroslav Jahelka