2012

2012

Tradičně by bylo možno začít, že ani letos se v obci nic ta významného neudálo. Ale je dost událostí k zaznamenání.

Pohyb obyvatelstva – opět jsme se rozrostli, ale také nás ubylo. V únoru se do č. 40 „u Meclíků“  narodil Jonatan Bernard, rodiče však nejsou v obci hlášeni a tak ani malý Jonatan. V srpnu se v č. 6 „u Schovalů“ narodila manželům Jakischovým dcera Karolina.

V únoru zemřela v č. 6 p. Věra Schovalová ve věku 88 let. V červenci zemřel. p. Jaroslav Menclík ve věku 79 let, poslední roky byl v LDN a Domovech důchodců.

Také již tradičně se do obce lidé přestěhovávají a nehlásí nebo se stěhují za prací, ale zůstávají občany obce. Za prací do Anglie – Londýna odjela Renata Jahelková. Z č. 20 – Duškovi – se odstěhovala Jitka Dušková do Cerekvice. Změny jsou i v č. 14 – u Dubských, tady ale už také tradičně bydlí někteří nepřihlášení a naopak. Koncem roku došlo ke změnám majitelů a sice v č. 23 – u Vinšálků – poslední majitelka p. Kopecká (zemřela v r. 2008), v č. 39 Kejzlarovi – poslední majitel p. Ing. Zajícová, v č. 36 Výkup ZNZ a č. 38 – sušárna – a tak rok 2013 ukáže, co noví majitelé plánují.

Budování v obci – Větší úpravy nebyly, před hasičárnou byl vybudován chodník – zamezí zatékání vody k budově a provedena výměna oken za plastová. Požární nádrž – nyní v soukromém majetku,  dál chátrá a vody je jen asi 1/3 množství. Začalo se  s likvidací starých stromů a náletů podél silnice od křižovatky nad obcí směrem na Hněvčeves a Horní Černůtky. Aby se k potřebám těchto a dalších akcí mohli vyjádřit všichni občané, bylo uspořádáno veřejné zasedání obec. zastupitelstva přímo v obci a bylo hojně navštíveno.

Jako zajímavost zaznamenávám, že po ukončení výroby nábytku v č. 38 – sušárna, bylo od léta do konce roku v sušárně chováno cizokrajné ptactvo. A čápi na sušárně – loňský čáp asi zahynul a tak jsme čápy dlouho čekali. Konečně přiletěli, zahnízdili a vyvedli 3 mladé. Došlo však k úhynu (nebylo možno zjistit zda mládě nebo starý čáp), vletěl do drátů vysokého napětí u kolejí. Konccem srpna odletěli.

Hasiči

26.5. se konalo v naší obci okrskové cvičení. Protože nebylo možné zajistit prostory se zatravněnými pozemky, bylo cvičení uspořádáno na návsi „před Schovalovými“, základna na návsi „“před dřevěnkou“ a dráha po silnici k Hněvčevsi. Štafety se neběžely. Zvítězily ženy a muži z Černůtek, děti z Třebovětic. Všichni účastníci byli odměněni poháry, plaketami, ženy kytkami a děti sladkostmi. Zajištění soutěže bylo hodnoceno jako vzorové, bylo dostatek diváků, stánků s občerstvením i zmrzlinou. Ani na hygienické potřeby nebylo zapomenuto. V srpnu se hasiči zúčastnili cvičení na Chloumku – získali 2x 1. místo. A v srpnu bylo naší SDH ve spolupráci s okrskovým velitelem uspořádáno námětové cvičení – doprava vody z Bystřice k „Husovi“. Přes nedostatky ve stroji některých SDH byl požár hranice roští na místě uhašen. Poslední akcí, tentokrát „hasiček“ byl „Mikuláš“ v obci. Sešly se všechny děti z obce, byly bohatě obdarovány a nechyběli ani čerti. I tahle akce byla velmi kladně hodnocena. Zaměstnání našich občanů. V posledních letech jsou v republice někteří občané nezaměstnaní – nemohou sehnat vhodnou práci a někteří nemají zájem sehnat práci. Toto se však netýká našich občanů. V dobách JZD pracovala většina našich občanů v zemědělství v obci, dnes jen dva a to v sousedních obcích, zemědělská činnost v obci není žádná, pole jsou prodány nebo pronajmuty. Většina zaměstnaných občanů obce dojíždí  ale do zaměstnání auty, někdy i daleko. Autobusová linka je jen školní a sice Cerekvice – Černůtky – Hněvčeves.

Zbývá počasí

Leden v normě, začal tepleji, den 5—12°, občas mrholení. Po 15.1 sníh, jinde kalamita, ve dne až -10°a stopy sněhu. Únor začal až -18°C, Šumava a Krkonoše až -39°C, dále -10 a trochu sněhu. První půlka března stejná, druhá ve dne do +10°C,, v noci +-2°C. Duben pokračoval a po 15.4 ve dne až 18°bez deště, poslední dny až 32 a bez deště. V květnu ve dne až 28°C, koncem ochlazení do 20° a občas mírný déšť. Červen ve dne do 10°po 15. teploty ve dne až 30°C, občas déšť. Červenec začal stejně, po 15. ochlazení na 15-20°, denně déšť a slunečno, koncem měsíce až 30°C, občas déšť. I srpen stejný, v druhé půlce ochlazení na 15-18°, občas déšť.  V září se teploty zvedly až na 25°a opět občas drobný déšť. Říjen začal už ochlazením do 20°C, noc 2-5°C a bez deště. Koncem měsíce ale den 0-5°, noc -3 až -5°C a asi 5 cm sněhu. V listopadu ve dne do 10°v noci 2-5°C a dále bez deště. 4.12. asi 5 cm sněhu, po 10.12. asi 15 cm sněhu a dále až 25 cm sněhu. Koncem měsíce beze sněhu, den 5-10°C, noc 0°C.

A na závěr – jak skutečně bydlíme:

V č. 1 Jirout M. – chalupář HK, č. 2 Pražáková Marta (1921) v Domově důchodců Hořice, ale bydlí dcera Hůlková M. s manželem – nehlášeni. V č. 3 Fidranský A – chalupář, č. 4 Jahelka David s družkou Holubářovou Ivanou a jejími dětmi Vojtěchem a Andreou. Č. 5 chalupář Tikal HK, v č. 6 Schoval Vlad. a manž. Anastázie, Jakiš Jří (nehlášen) a manž. Alena, děti Karolína a Kristýna. V č. 7 chalupář Škvrna, č. 8 chalupář Tláskal HK, č. 9 chalupář Rychtera, č. 10 Hlavatá Hana. V č. 11 Trnovská M., č. 12 Fidranský Jos. a Zdena, vnuk Jindra Jos. ale nebydlí. Č. 13 Macháček Pavel a Naďa – děti Dora a Barbora. ˇˇC. 14 Dubský M. (majitel) bydlí Olšjak Martin a Marie, syn Jiří nebydlí, dále Kordová Věra a dcera Věra. V č. 15 Dvořák B.. a Marie, v č. 16 Dvoořák B. ml. (majitel), ale bydlí nehlášen. V č. 17 a 18 Machová, bydlí Bernatský R., č. 19 %Sorfovi Pavel, marcela a Marcela. V č. 20 Minks Ivan a dcera Anna Marie, manž. Pšornová nehlášena, Pšorn Daniel hlášen. Č 21 Dušek Václav a Marie, syn Václav a děti Václav a Vojtěch. Č. 22 Čejka V. chalupář. Č. 23 Kohout chalupář, č. 24 Lejsek – chalupář, č. 25 Rubek Jiří a Anna, č. 26 Dvořák B. ml. a Markéta – děti Josef a Eliška. Č. 27 Smolík Petr, Vilma a děcko Viktorie. Č. 28 Kotyk – neobydleno, č. 29 neexistuje, č. 30 Kotyk Pavel, Alena, Štverák Petr a Lucie, děti Tereza a Vojtěch. Č. 31 Rejl Václav, manž. Monika, děti Jakub a Adéla. V č. 32 Pour Miloš a Helena, syn Miloš s manželkou (nehlášená), č. 33 Hlavatý V. a Eva, č. 34 Hlavatý V. a Hana Černá – děti Jakub a Eliška. Č. 35 Langinger – chalupář, č. 36 bývalé ZNV- Baudyš – nebydlí, č. 37 neexistuje, č. 38 – bývalá sušárna Vitana, zatím se nebydlí, nový majitel. Č. 39 Martiňák – chalupář, č. 40 Menclíková M., dále Bernard Jan a Šárka, děti Mikuláš a Jonatan, ale nehlášeni. Č. 41 Jahelka Jar. a Naďa, syn Jaroslav bydlí v Hc, dcera Renata pracuje v Londýně, Jaroslav (1931) kronikář. Č. 42 Hlavatý Jar. a Hana, syn Jaroslav bydlí v Cerekvici, syn Přemysl bydlí na Votuzi a dcery Hana a Petra. Č. 43 Tláskal Zd. a Jaroslava. Č. 44 Pařízek Miloš a Klára, syn Matěj a děti Vitík jan a Barbara.Č. 45 Jirout Zb. a Jana, děti Zbyněk, Denisa a Jana. Č. 46 Varadi Mir. a Petra, syn Mir., dcera Radová Š. hlášena, ale nebydlí.

Pohyb obyvatelstva

Narození: Jakischová Karolina v č. 6

                        Bernard Jonatan v č. 40

Zemřeli: Schvalová Věra v č. 6

            Menclík Jaroslav v č. 40

Stěhování: Dušková Jitka z č. 21 do Cerekvice

                        Martiňák V. do č. 39

                        Holubářová Iva do č. 4

                        Holubář V. do č. 4

                        Holubářová A. do č. 4

A je nás 97

 

 

Zapsal Jahelka