Stručný souhrn událostí

Dolní Černůtky

1106 – první zmínky o naší obci, která se rozkládala „pod Habřinkou“ a jmenovala se Černůtice

1850 – cukrovar Třebovětice

1868 – „BOŽÍ MUKA“ na návsi

1881 – vybudována železnice

1899 – zvoneček na návsi, ale udává se rok 1822

1900 – postavena váha návsi

1900 – osázeny „DOLA“ třešněmi

1905 – vybudována silnice Třebovětice – Horní Černůtky

1911 – silnice Jeřice – Dolní Černůtky

1913 – vykopány kaštany u „KŘÍŽKU“ a zasazeny lípy

1919 -  před č.p. 22 zasazena „LÍPA SVOBODY“ – 22. 4.

1922 – nový zvonek na zvonici, sloup postaven na „Škaredou středu“, zvonek váží 25 kg a stál 825 Kč

1925 –  vybudována silnice „V DOLÁCH“

1927 – 17. 7. položen základní kámen Husova památníku (spolkem Cerekvice, Třebovětice, Horní Černůtky, Hněvčeves a Dolní Černůtky), hlavními iniciátory byli, krom občanů naší obce – učitel Hynek z Cerekvice a Bednář z Třebovětic

1927 – započata výstavba kanalizace u úvoza k č. 8, 9 až 5

1928 – odhalen Husův pomník, Okresní správní komise zaplatila 15000   Kč, základy vystavěli občané Dolních Černůtek, nápis ve štítě „PRAVDA VÍTĚZÍ“

1931 – 17. 5. – „LEV“ pod lípou svobody

1932 – oprava sloupu zvoničky a ukotvení

1933 -  dokončena kanalizace

1935 – vyhořel zámek v Cerekvici

1940 – nařízení Protektorátu – odstranit vtesaný nápis na podstavci Lva pod lípou na návsi před hostincem: „NEZAPOMÍNEJME TĚCH, KTEŘÍ NA SVOBODU ŽIVOT POLOŽILI!“

1943 – ustavení hasičského sboru z nařízení protipožární policie, zakoupení hasičské stříkačky a postavení zbrojnice

1943 – zřízení prvního telefonu v Černůtkách (12500 K zaplatilo Sušárenské družstvo)

1946 – záměr vystavět společný vodovod Dolní Černůtky, Hněvčeves a Horní Černůtky, průtok vody 1,25 l/vtěřina

1948 – ze záměru obecního vodovodu sešlo a 13 účastníků si vystavělo tento vodovod s nákladem 136000 Kč (byla to tato č.p.: 9, 8, 25, 11, 10, 24, 14, 17, 23, 31, 3, 33, 32)

1948 – výsadba ořešáků Dol. – Hor. Černůtky – 150 kusů

1949 – 27. 11. zásah místních hasičů při požáru sušárny

1951 – vybudována sběrna mléka, pozemek věnovala paní Bílková z č. 32

1952 – vytvoření Jednotného Zemědělského Družstva – 17. července 1952

1953 – opětovný zásah místních hasičů při požáru v sušárně

1954 – poprvé se 5. července nekonala Husova oslava – pro práci nebyl čas na organizaci

1955 – 17. 1. vichřice vyvrátila lípu svobody u lvíčka

Jos. Pour z č. 32 začal v dubnu bourat mlýnici, první zmínky o mlýnu byly již ze 17. stol.

1957 – Rozhlasová ústředna s 5 ampliony

renovace splavu – dřevěné povodnice nahrazeny betonovými a stavidla dřevěná zchátralánahrazena novým kovovým zařízením

1958 – zavedení autobusové dopravy 4x denně

1959 – uhnízdil se na komíně sušárny na čekanku párek čápů a dva mladé vyvedli

1961 – prodloužena kanalizace od č. 25 k rybníčku u č. 10. Rybníček má být zavezen a má tam být vybudována menší nádrž pro protipožární ochranu

1964 – v rámci úpravy obce byl zavežen rybníček u č. 10

1973 -  sloučení JZD Dolní Černůtky s JZD Třebnouševes

1974 -75 – vodní nádrž, pozemek vybral pan Hlavatý Jaroslav

1976 – sloučení MNV Dolní Černůtky a MNV Jeřice

1978 – M. Stavrovská č.p. 9 – 1500 Kčs základní vklad do vodovodu, peníze byly uloženy na vkl. knížce: POUR – VODOVOD – ČERNŮTKY DOLNÍ

1992 - Protože se za poslední léta úplně zanesl náhon Bystřice, do kterého jsou vyvedeny povrchové vody z obce a okolí a odpadní vody z obce, byly v dubnu zahájeny práce – jednání o povolení akce a  vytýčení nového příkopu, jako propojení náhonu a řečiště Bystřice. Zároveň v této době požádal p. Jar. Hlavatý st. o navrácení pozemku, na kterém je vybudováno koupaliště – požární nádrž. Začalo období nepříjemného dohadování.

1996 - V květnu opět pokračovalo jednání kolem požární nádrže a napojení odpad. příkopu do Bystřice. Majitelka pozemků p. Hlavatá Hana požaduje likvidaci požární nádrže a vrácení pozemku u odpadního příkopu zatrubkování nebo zahrnutí, výsledek jednání (soudu) opět žádný.

1999 – plynofikace Dolních Černůtek

2000 - V dubnu Krajský soud vynesl konečný rozsudek o požární nádrži – a sice, požární nádrž zůstává a Obecní úřad se dohodne s paní Hlavatou o náhradě pozemků, příp. zaplacení.

2003 – chodník od č. 20 k hasičské zbrojnici, zasazen l. vánoční stromek u zvoničky

2004 – chodník u č. 2 (Pražákovi), zasazen nový vánoční stromek u zvoničky, vyčištění rybníčku “pod Pourovými”

2005 – celková oprava zvonečku na návsi – nový sloup

vyčištění a oprava nápipsů na pomníčku v parčíku u zvoničky

chodník u č. 3

rozebrána a odvezena kolna JZD nad zahradami č. 2 a 3

2006 – nový chodník “v uličce", oprava fasády na hasičské zbrojnici

2007 – nový vrt majitelů společného vodovodu – zatím však není pro nějaké neshody  v provozu

nové oplocení v parčíku u zvoničkky

nový vánoční stromek, 3. v pořadí

 z MŠ Jeřice dovezeny vyřazené dětské atrakce – kolotoč a prolézačka    

2009 - Pokračovala jednání o požární nádrži, voda se nedoplňuje, stálý stav je asi ½ obsahu a majitelka pozemku žádá neúměrné nájemné. Nádrž tedy není udržována ke koupání. Byly provedeny přípravné práce pro vybudování vlastní studně a doplňování elektrickým čerpadlem. Údržba a provoz spolu s nájemným by vyžadovaly neúměrné náklady a tak se jedná o předání nádrže do vlastnictví majitelky pozemku – bude provedeno v r. 2010

2010 – předání požární nádrže p. Hlavaté Haně z č. 10

zbourána sběrna mléka a postavena garáž pro sekačku

2011 – chodník v uličce u č. 14 – k Fidranským, likvidace strážního domku ČD

2012 – chodník u hasičárny, výměna 2 ks oken za plastová

2013 – vyčištění rybníčku u č. 32