Válečná kronika

Válečná léta tvoří samostatný svazek kroniky. Jsou zaznamenány důležité mezníky obyvatel naší obce po celou dobu války.