Kronika Jeřice

Kronika obce Jeřice obsahuje 6 svazků.

1. svazek od roku 1900 do 1923

2. svazek od roku 1924 do 1932

3. svazek od roku 1932 do 1960

4. svazek od roku 1960 do 1980

5. svazek od roku 1981 do 2003

6. svazek od roku 2003 

 

1.-4. svazek  (rok 1900 - 1980) kroniky obce je fyzicky uložen ve Státním okresním archívu v Jičíně. Záznamy z let 1981-1983 v rámci 5. svazku kroniky, který je uložen na obecním úřadě, provedl p. Miroslav Pour z Jeřic z čp. 58 (tajemník MNV). V psaní 5. svazku a násleně 6. svazku kroniky pokračovala kronikářka paní Miluška Hakenová z Jeřic čp. 54 a od r. 2008 p. Jaroslav Heligr z Jeřic čp. 17. Svazky 1.-5. kroniky byly postupně převáděny do digitální podoby cestou moderních technologií a v měsíci květnu 2019 byly předány elektronicky k využití obci Jeřice. Svazek č.6 kroniky, který zachycuje historii obce od r.2003, se nadále popisuje. Vzhledem k velikosti digitální podoby kroniky psané od r.1900-1960 nebylo možné svazky 1.-3. elektronicky na úřední desce zveřejnit; jsou však k nahlédnutí v počítačích na obecním úřadě. Občané obce si po domluvené schůzce mohou v klidu na obecním úřadě tyto krásné archiválie prohlédnout elektronicky nebo fyzicky a zavzpomínat tak v rámci 1.-5. svazku kroniky na historii obce.