Současnost

Poloha Jeřic a Dolních Černůtek


Zvětšit mapu

Jeřice

Leží v údolí řeky Bystřice cca 5 km východně od Hořic v Podkrkonoší. Nadmořská výška je 279 metrů nad mořem. V této sídelní části obce je 130 čísel popisných, 2 rekreační chaty a 5 zahradních domků.

Technická vybavenost: veřejný vodovod, kanalizace je napojena na ČOV.  V roce 2005 byla zahájena její výstavba a dokončena byla v roce 2007. Jeřice i Dolní Černůtky jsou plně plynofikovány. 

Při dolním toku Bystřice se nachází zámek č. p. 1 zámeckým parkem a přilehlou zemědělskou farmou. V obci je mateřská škola, základní škola, kostel. sv. Máří Magdaleny, místní hřbitov, pošta, poštovní spořitelna a železniční a autobusové zastávky.

Tato část je přirozeným středem sousedních obcí, s nimiž je propojena šesti okresními silnicemi III. třídy.

V roce 2013 postihla i naši obec povodeň, ze které jsme pořídili pár fotografií, které naleznete ve fotogalerii

Dolní Černůtky

Leží 2 km jihovýchodně od Jeřic po pravém břehu řeky Bystřice. Nadmořská výška je 276 m n.m. V této druhé části obce je 46 čísel popisných. Železniční zastávka ČD je v Třebověticích, od Černůtek vzdálená asi 1 km.  Za obcí je bývalá družstevní sušárna na čekanku postavená roku 1909.  Ani nádraží ani sušárna ovšem dnešní dobu nepřežily a je tu jenom vlaková zastávka a ze sušárny je truhlárna – odchovna ptactva, nevím.. Ale čápi k nám na sušárenský komín přilétají pravidelně každý rok, tak se tu alespoň něco nezměnilo. Požární nádrže se hasiči dočkali až v roce 1972. No a požární nádrž jako taková už také není, je z ní soukromý rybník. K zajímavostem vesnice patří taktéž velká kamenná socha mistra Jana Husa, ležící v lesíku na kopci Pískovec, kde každoročně „pálíme čarodějnice“.

Technická vybavenost: kanalizace bez napojení na ČOV , plynofikace a vodovod vlastníků pro 13 nemovitostí. Ostatní nemovitosti mají vlastní studny.

Správní obvod Jeřice

Správní obvod Jeřice má dvě sídelní části: Jeřice a Dolní Černůtky.

Dostupnost vybraných zařízení:

  • Finanční úřad - Hořice v Podkrkonoší
  • Matrika a stavební úřad - Městský úřad Hořice v Podkrkonoší
  • Obvodní oddělení policie ČR - Hořice v Podkrkonoší
  • Ordinace praktických a odborných lékařů - Hořice v Podkrkonoší

Občanská vybavenost

Dopravní dostupnost

V obou našich částech mohou občané i návštěvníci využít vlakové spoje, které jezdí každou hodinu směrem Hradec Králové a Jičín.

Autobus jezdí směr Cerekvice nad Bystřicí a Hořice.