1900

1900                                                                                                                                                                                                                                       Ve valné schůzi dne 7. ledna 1900 provedeny byly volby následovně:                                                                                                                                                             Velitelem:                                                      Jan Holeček                                       náměstkem:                                                           Josef Šulc                                           četaři:                                                             Alois Marksa a Štěpán Heligr                        jednatelem:                                                    Jaroslav Tvrzký                                  revizoři účtu:                                                  František Frant a Vrabec Jan                                     smírčí soud:                                                  Fran. Pour č. p. 10, Jan Hlušička                                                                                          Fran. Vaněk                                                                                                                                                                                                Ve schůzi této rokováno bylo o pořízení stejnokrojů. Stejnokroj pořídí se plátěný zříditi tento, svým nákladem uvolili se následující členové: Pour František č. p. 43, Holeček Jan, Šulc Josef, Heligr Štěpán, Pour Josef č. p. 51, Stuchlík Karel, Novák František, Pour František č. p. 10, Tvrzký Jan, Vaněk František, Marks Alois, Vávra František, Holan Josef, Vlašička Jan, Mýl Josef, Plašil Josef, Pozler Jan, Šáda František, Řehák Josef.                                                                                                                                                                              Ve výborové schůzi dne 24. ledna 1900 usneseno podati petici za úpravu platů učitelských vys. Směnu Kr. Českého což se vykonalo. Př. Otakar Beran a Josef Heligr č. p. 23 oznamují, že za sboru vystupují. Př. Předseda František Pour č. p. 43 oznamuje ve schůzi mimořádné dne 25. února 1900, že k žádosti sboru bylo mu obecním zastupitelstvem k vyzbrojení věnováno 140 K. Př. Jednatel oznamuje, že po zaplacení příspěvku k jubilejním pojišťovacím fondu a drobných vydání zbývá pokladní hotovost 221 zl. 36 kr. Po uvedené zprávě usneseno od fir. R. Lhurain v Hlinsku objednati:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 helmy pro velitele a podvelitele     č. 243 á 7 zl.                                14zl.-kr.                              2 pásy pro velitele a podvelitele        č. 329 á 1 zl. 50 kr                      3zl.-kr.                                2 sekerky pro velitele a podvelitele      č. 359 á 4 zl.                           8zl.-kr.                                2 helmy četařské                                    č. 233 á 4 zl. 30 kr                  8zl.-60 kr.                         16 helem pro mužstvo                  č. 202 á 3 zl. 20 kr.                51zl.-20 kr.                         2 pásy pro mužstvo-lezce                      č. 308 á 8 zl. 30 kr.                 16zl.-60 kr.                        16 pásy pro mužstvo                               č. 321 á 3 zl. 50 kr.                 56zl.-kr.                                                                                                                                154 zl.-40 kr.                                                                                                                                                                     a 260 m plátna vzor č. 183 (šíř 63cm á 48kr ), zároveň se zmíněná firma požádá, by opatřila čamárová poutka dle předpisu zemské hasičské ústř. Jednoty.                                                            Od ušití, každý člen zaplatí krejčímu 1 zl. 15 kr. Za členy se přihlásili a byli přijati:  Př. Flumert V., Plašil Jan, Vávra Josef č. p. 73 a Horák Rudolf. Strážník, příležitostně vybere splátky na obleky dle seznamu. Čepice á 1 zl. 10kr. zhotoví pan. Jan Vinkler v Hořicích ( 30 kusů ), 13 čl. zaplatí tyto sám – ostatní sbor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Župního sjezdu ve Vojicích, zůčastnilo  se 18 čl. povoz lusk. Propůjčen př. předsedou.    Ve schůzi dne 16. listopadu byli zvoleni za delegáty do župní schůze př. Holeček Jan a Heligr Štěpán a za přísedící župního výboru: př. Šada František a Pozler Jan.