1901

V roce 1901 ve valné schůzi dne 13. ledna zvoleni byli:                                                velitel: František Pour č. p. 43        

náměstkem: Jan Holeček                           

četaři: Štěpán Heligr a FrantišekVávra    

jednatelem: Jaroslav Tvrzský                                               

smírčí soud: František Pour č. p. 10 František Šada a František Vaněk 

revisoři účtu: Karel Stuchlík a Erben Edvard                                                                                                                                          

Za členy hlásí se a jsou přijati Josef Jirouš činný a J. Machálek přispívající. Při plesu konaném 17. února t. r. vybráno bylo 94 K čistý zisk činil 24 K 30 k. Př. Alois Norks ze sboru vystoupil (přesídlil)            

Při požáru stodoly pana Jandery v Třeměsovci dne 1. srpna byl sbor náš zúčastněn se stříkačkou, přípřež poskytl př. velitel František Pour č. p. 43, 10 K v této věnováno bylo sboru.                                                                

Dne 20. prosince t. r. as po 11 hod. V noci vypukl pořár ve stodole př. Vaňka as 10 min. po prvém zatroubení byla již stříkačka v práci účinek byl patrný, výkon všech prací dobrý, při panující husté mlze, nikdo z přespolních nebyl přítomen.