1904

Letošního roku opatřeny a k schválení zaslány byly nové stanovy dle předpisu zemské ústřední jednoty. Schváleny byly c.k. místodržitelstvím ze dne7. února 1903 č. 17.481                                                                               

Dne 26. června t.r.  konaná byla župním dozorcem př. Františkem Velichem přehlídka hasičského náčiní, při čemž provedeno bylo cvičení. Schledáno vše v pořádku.                                                                              

Dne 3.července t.r. přítomen byl sbor četně i s hasičkami župního sjezdu konaném v Podhorním újezdě.                                                                      

Úderem blesku zapálená byla stodola pana Flegla ve Chvalině dne 17. července t. r. hašení přítomen byl sbor náš četně a dostavil se dříve než sbor Hořický.                                                                                                                  Při plesu pořádaném dne 10. ledna t. r. činil příjem 138 K.                         

V tomto roce pro panujících velké sucho konána byla dobrovolná hasičská noční hlídka vždy dvěma členy sboru od 9 do 12 hod. v plném výzbroji a signálkou opatřenými. Celkem 34 hlídek.                                                                

Kromě valné hromady konány byly 3 schůze členské a 6 cvičení dílem pohodových dílem i se stříkačkou.                                                                                                                                                                                    

Za člena přihlásil se a byl přijat př. Jan Pour č. p. 29