1905

Následkem změny stanov dle předpisu zemské ústřední jednoty vykonány byly   dne 15. ledna t.r. nové volby a sice:                                                            

starosta: František Šáda řídící učitel    

velitel: František Pour č.p. 43          

náměstek: Jan Holeček                                      

do výboru: Štěpán Heligr a Josef Pour č.p. 51                                                            Josef Vávra a Jan Vrabec               

náhradníci: Josef Včelička a Alois Pour   

jednatel: František Pour ml. č.p. 10    

dozorce náčiní: Josef Šulc                       

přihlížitele účtu: Václav Pečený a František Vávra

pokladníkem pohřební pokladny:František Šáda 

jeho zástupcem: František Pour č.p. 43                                                                                       

Za člena hlásil se a složil slib Josef Plášil. Během roku konány byly 1. valná, 1. členská a dvě schůze výborové a 6 cvičení pořadových a s nářadím. Dne 19. února pořádán byl ples, jehož hrubý příjem činil 109 K. čistý výnos 13 K. 05h.

Dne 2. července t.r.pořádán byl župní sjezd v Kalu, kdež přítomno bylo z Velkých Jeřic 50 lidu z nich 23 hasičů, kteří měli společný oběd hrazeny ze sborové pokladny. Př. Dymešovi bylo vyplaceno pohřebné po zemřelé manželce v částce 160 K. K ochotnickým představením divadelním vysílána byla hasičská hlídka vždy dva členové ve výzbroji, berlovka a deky, což díti se bude stále.                     

Během léta s účastnil se sbor vycházek do Březovic a Bohánky-Skály, kteréžto sbory vyzvaly př. našeho pana starostu sboru by si neobtěžoval vysvětliti jim výhody hasičské pohřební pokladny kdež na slovo jeho velký zřetel brán byl.