1908

Při letošních volbách zvoleni byli následující činovníci:                            

velitelem: př. František Pour č.p. 43               

náměstkem: př. Jan Holeček                                     

četaři: př. František Vávra, př. Jaroslav Pour                            

do výboru: př. Alois Pour, Josef Pour č.p. 51, př. Štěpán Heligr, Josef Vávra                

za náhradníky: př. Václav Hochmal, Jan Vrabec

revisoři účtu: př. Josef Vencl, Josef Kareš, př. František Včelička                     

dozorce náčiní: př. Josef Šulc                                                                         

Usneseno příspěvky zemské ústřední jednotě 20 h za člena zaplatiti ze spolkové pokladny. Při výborové schůzi dne 19. ledna zvolen jednatelem František Pour ml. č. p. 10.                                                                               

Na vyzvání sousedů chloumeckých z účastnili se dne 9. února někteří členové vycházky do této obce, kdež zařízena byla odbočka hasičského sboru, po předčtení a vyložení stanov přihlásili se hned tito přátelé za členy:

 • František Jirásek
 • Ferdinand Bělina
 • František Stehlík
 • Václav Mark
 • Václav Stehlík
 • Josef Pour
 • František Nekvapil č. p. 24
 • Jaroslav Stehlík                 
 • Vojtěch Velich                       
 • Josef Nekvapil č. p. 22
 • Václav Růžička

a složili do rukou náměstka velitele př. Jana Holečka slib, hned na to při vykonaných volbách zvoleni:   

četařem: Václav Stehlík                                

pokladníkem: František Jirásek                            

za lezci hlásí se a složil slib: Ferdinand Bělina, Václav Marks                                 

ostatní za sříkačníci.                                                                                                                                                                                                                            K pohřební pokladně hlásí se všichni přijatí členové, dne 29. června přihlásili se a složili slib ještě tito přátelé:                                                            

 • Josef Vrabec
 • Václav Holeček
 • Václav Velich
 • František Velich
 • za přispívajícího člena
 • Josef Vorel                                                                                                         

Během roku konaná 1 valná 1 členská 3 výborové schůze a jedna na chloumku. Cvičení odbýváno 3 se stejnokrojem a 2 pochodové, četa Chlumecká 2 se strojem v Jeřicích mimo pochodové, které konala v Chloumku.                         

Dne 19. července s účastnili   se sbor župní sjezdu v Hněvčevsi, počtem  členů, kdež zaplacen jim byl oběd ze sborové pokladny, následkem špatného počasí, které po poledni začalo odložena slavnost na druhou neděli, přítomen byl následkem domácí pouti pouze župní dozorce František Šáda z Jeřic pouze sám.      

Při požáru hostince p. V. Maxmiliána v Rášíně z účastněno bylo  členů se strojem, který však pro nedostatek vody upotřeben nebyl, přípřež poskytli př. František Pour č. p. 10 a př. František Pour č. p. 43 vyplacené přípřežné věnováno sboru.                                                                                                    

Také letos za panujícího sucha vysílána byla stráž vždy dva členové.    

Ples sborový, který se dne  25. ledna t. r .pořádal končil s deficitem 1K 98h.